logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-04-08 09:20:38 - OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzi (245.56 kB)
2014-04-08 09:21:24 - WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (993.40 kB)
2014-04-08 09:22:02 - UCHWAŁA NR XL/295/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Krośniewice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, gr (93.66 kB)
2014-04-08 09:22:38 - UCHWAŁA NR XXIX/204/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Krośniewice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obw (184.29 kB)
2014-04-08 09:23:09 - Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. (126.61 kB)
2014-04-08 09:23:54 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (218.21 kB)
2014-04-08 09:24:36 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (724.58 kB)
2014-04-08 09:25:23 - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO (191.55 kB)
2014-04-08 09:25:59 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (863.13 kB)
2014-04-08 09:26:21 - Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi (61.29 kB)
2014-04-16 17:22:06 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (100.50 kB)
2014-04-23 13:58:36 - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 22 kwietnia 2014 r. (210.94 kB)
2014-04-24 13:14:32 - INFORMACJA BURMISTRZA KROŚNIEWIC dla wyborców niepełnosprawnych o wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (275.53 kB)
2014-05-05 18:30:39 - ZARZĄDZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dz (305.89 kB)

Ilość odwiedzin: 17269
Nazwa dokumentu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Julianna Barbara Herman
Osoba, która odpowiada za treść: Julianna Barbara Herman
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2011-09-06 14:05:36
Data udostępnienia informacji: 2011-09-06 14:05:36
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-05 18:30:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner