logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
   plus 2008
   plus 2007
   plus 2006
   minus 2005
      minus Nr 87/05
      minus Nr 86/05
      minus Nr 85/05
      minus Nr 84/05
      minus nr 83/05
      minus Nr 82/05
      minus Nr 81/05
      minus Nr 80/05
      minus Nr 79/05
      minus Nr 78/05
      minus Nr 77/05
      minus Nr 76/05
      minus Nr 75/05
      minus Nr 74/05
      minus Nr 73/05
      minus Nr 72/05
      minus Nr 71/05
      minus Nr 70/05
      minus Nr 69/05
      minus Nr 68/05
      minus Nr 67/05
      minus Nr 66/05
      minus Nr 65/05
      minus Nr 64/05
      minus Nr 63/05
      minus Nr 62/05
      minus Nr 61/05
      minus Nr 60/05
      minus Nr 59/05
      minus Nr 58/05
      minus Nr 57/05
      minus Nr 56/05
      minus Nr 55/05
      minus Nr 54/05
      minus Nr 53/05
      minus Nr 52/05
      minus Nr 51/05
      minus Nr 50/05
      minus Nr 49/05
      minus Nr 48/05
      minus Nr 47/05
      minus Nr 46/05
      minus Nr 45/05
      minus Nr 44/05
      minus Nr 43/05
      minus Nr 42/05
      minus Nr 41/05
      minus Nr 40/05
      minus Nr 39/05
      minus Nr 38/05
      minus Nr 37/05
      minus Nr 36/05
      minus Nr 35/05
      minus Nr 34/05
      minus Nr 33/05
      minus Nr 32/05
      minus Nr 31/05
      minus Nr 30/05
      minus Nr 29/05
      minus Nr 28/05
      minus Nr 27/05
      minus Nr 26/05
      minus Nr 25/05
      minus Nr 24/05
      minus Nr 23/05
      minus Nr 22/05
      minus Nr 21/05
      minus Nr 20/05
   plus 2004
   plus 2003
   plus 2002
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Nr 87/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmiany planu wydatków na zadania własne i zlecone w budżecie na rok 2005
2. Nr 86/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2005
3. Nr 85/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr 229/XLII/05 z dnia 30 grudnia 2005r.
4. Nr 84/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr 228/XLII/05 z dnia 30 grudnia 2005r.
5. nr 83/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie zaprzestania wypłaty odszkodowania z tytułu złożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
6. Nr 82/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr 225/XLI/05 z dnia 08 grudnia 2005r.
7. Nr 81/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach
8. Nr 80/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie przekazania nieruchomości do zarządzania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
9. Nr 79/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne w budżecie na 2005r.
10. Nr 78/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2005r.
11. Nr 77/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2005r.
12. Nr 76/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie zmieniające Zarządzenie 67/05 Burmistrza Krośniewic z dnia 12 października 2005r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
13. Nr 75/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
14. Nr 74/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15. Nr 73/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Krośniewice na 2006 rok
16. Nr 72/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
17. Nr 71/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 28 października 2005r. w sprawie przyjęcia oceny cząstkowej pracy dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach
18. Nr 70/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 października 2005r. w sprawie opinii Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury w Krośniewicach
19. Nr 69/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 24 października 2005r. w sprawie stawek wynajęcia hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach
20. Nr 68/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 24 października 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Jacka Bartoszewskiego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
21. Nr 67/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 12 października 2005r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
22. Nr 66/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 10 października 2005r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali na czas nieokreślony i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
23. Nr 65/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 7 października 2005r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2005r.
24. Nr 64/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 6 października 2005r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach
25. Nr 63/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmiany planu wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2005r.
26. Nr 62/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmiany planu wydatków na zadania własne w budżecie na 2005r.
27. Nr 61/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 29 września 2005r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2005
28. Nr 60/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 23 września 2005r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone i własne w budżecie na 2005r.
29. Nr 59/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 20 września 2005r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2005r.
30. Nr 58/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 20 września 2005r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż autobusu marki Ikarus 280
31. Nr 57/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 15 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
32. Nr 56/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 14 września 2005r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr 212/XXXIX/05 z dnia 08 września 2005r.
33. Nr 55/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 14 września 2005r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr 211/XXXIX/05 z dnia 08 września 2005r.
34. Nr 54/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 14 września 2005r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr 210/XXXIX/05 z dnia 08 września 2005r.
35. Nr 53/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 08 września 2005r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone i własne w budżecie na rok 2005
36. Nr 52/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie przekazania równiarki Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
37. Nr 51/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im gen. Z. Berlinga w Krośniewicach
38. Nr 50/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu
39. Nr 49/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Krośniewice transportem własnym
40. Nr 48/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
41. Nr 47/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 4 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
42. Nr 46/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 4 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pani Anny Marszewskiej, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
43. Nr 45/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 4 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pana Rafała Krajewskiego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
44. Nr 44/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pani Agnieszki Kolasińskiej, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
45. Nr 43/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pani Doroty Klarzak, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
46. Nr 42/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pana Tomasza Szczygieł, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
47. Nr 41/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Berlinga w Krośniewicach
48. Nr 40/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
49. Nr 39/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Krośniewic z dnia 1 lipca 2005r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2005
50. Nr 38/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 14 maja 2004r. w sprawie określenia stawek za wynajęcie pomieszczeń siłowni na hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Berlinga w Krośniewicach
51. Nr 37/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 13 lipca 2005r. w sprawie przekazania lokali położonych w Głogowej do zarządzania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
52. Nr 36/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 1 lipca 2005r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2005
53. Nr 35/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne w budżecie na 2005r.
54. Nr 34/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pani Aleksandry Pachlińskiej, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
55. Nr 33/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pani Lidii Grabskiej, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
56. Nr 32/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej Nr 13 Franki - Stara Wieś, klasy D
57. Nr 31/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr 208/XXXVIII/05 z dnia 27 czerwca 2005r.
58. Nr 30/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę równiarki
59. Nr 29/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Berlinga w Krośniewicach
60. Nr 28/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Berlinga w Krośniewicach
61. Nr 27/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krośniewicach
62. Nr 26/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie odwołania Pani Magdaleny Konczarek ze stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Berlinga w Krośniewicach
63. Nr 25/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie zmiany planu wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2005r.
64. Nr 24/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie zmiany planu wydatków na zadania własne w budżecie na 2005r.
65. Nr 23/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 30 maja 2005r. w sprawie przekazania ładowarki Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
66. Nr 22/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 5 maja 2005r. w sprawie wykonania uchwały nr 194/XXXIV/05 Rady Miejskiej w Keośniewicach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krośniewice
67. Nr 21/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 5 maja 2005r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne w budżecie na 2005r
68. Nr 20/05
Burmistrza Krośniewic z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem oraz ustalenia wysokości wadium

Ilość odwiedzin: 4442
Nazwa dokumentu: Zarządzenia z roku 2005
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2005-10-13 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2005-10-13 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-11 17:40:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner