logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
   plus 2008
   plus 2007
   plus 2006
   plus 2005
   minus 2004
   plus 2003
   plus 2002
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Nr 71/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej 174/XXX/04 z dnia 30 grudnia 2004r.
2. Nr 70/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie na 2004 rok
3. Nr 69/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2004 rok
4. Nr 68/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości określonej w pierwszym przetargu
5. Nr 67/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej 142/XXVI/04 z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Krośniewice
6. Nr 66/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krośniewicach
7. Nr 64/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 27m2, położonego w budynku nr 8 w Witowie na tymczasowe pomieszczenie noclegowe
8. Nr 63/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
9. Nr 62/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie prawa pierwokupu w stosunku do działki Nr 874/6 o pow. 0,2208 ha stanowiącej użytkowanie wieczyste
10. Nr 61/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na adaptację części klatki schodowej na piętrze budynku przy ul. Łęczyckiej 34 Pani Dorocie Cieślachowskiej z przeznaczeniem na łazienkę
11. Nr 60/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
12. Nr 59/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2004r.
13. Nr 58/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej 163/XXVIII/04 z dnia 27 października 2004r.
14. Nr 57/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2005
15. Nr 56/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 października 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Łęczyckiej 34 Przedsiębiorstwu Techniczno Handlowemu "As Trade" z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe
16. Nr 55/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 października 2004r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły podstawowej w Nowem w przypadku jego nieobecności
17. Nr 54/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 października 2004r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 15 października 2004r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2004 Burmistzra Krośniewic z dnia 30 września 2004r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krośniewicach
18. Nr 53/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 21 października 2004r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Berlinga w Krośniewicach w przypadku jego nieobecności
19. Nr 52/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 21 października 2004r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły podstawowej w Zalesiu w przypadku jego nieobecności
20. Nr 51/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 21 października 2004r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły podstawowej w Jankowicach w przypadku jego nieobecności
21. Nr 50/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 21 października 2004r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach w przypadku jego nieobecności
22. Nr 49/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 15 października 2004r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2004 Burmistzra Krośniewic z dnia 30 września 2004r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krośniewicach
23. Nr 48/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 11 października 2004r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego remontu drogi dojazdowej do pól we wsiach Bielice i Ostałów
24. Nr 47/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmiany planu wydatków na zadania zlecone i własne w budżecia na 2004r.
25. Nr 46/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 30 września 2004r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Krośniewicach
26. Nr 45/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 24 września 2004r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr 156/XXVII/04 z dnia 16 września 2004r.
27. Nr 44/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 17 września 2004r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
28. Nr 43/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 16 września 2004r. w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na rok 2004
29. Nr 42/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 16 września 2004r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecia na rok 2004
30. Nr 41/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 9 września 2004r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr 139/XXVI/04 z dnia 26 sierpnia 2004r.
31. Nr 40/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 9 września 2004r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr 137/XXVI/04 z dnia 26 sierpnia 2004r.
32. Nr 39/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 9 września 2004r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2004r.
33. Nr 38/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 6 września 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę ładowarki
34. Nr 37/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż autobusu marki Jelcz PR110
35. Nr 36/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni gruntowej drogi we wsiach Bielice i Ostałów
36. Nr 35/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2004r.
37. Nr 34/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2004r.
38. Nr 33/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone i własne w budżecie na 2004r.
39. Nr 32/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr 57/XXIII/2001 Zarządu Miejskiego w Krośniewicach z dnia 13.08.2001r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
40. Nr 31/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie ustalania wysokości czynszu za najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
41. Nr 30/04
Zarządzenie Nr 30/04 Burmistrza Krośniewic z dnia l lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
42. Nr 29/04
Zarządzenie Nr 29/04 Burmistrza Krośniewic z dnia l lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
43. Nr 28/04
Zarządzenie Nr 28/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr 131/XXV/04 z dnia 30 czerwca 2004r.
44. Nr 27/04
Zarządzenie Nr 27/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2004r.
45. Nr 26/04
Zarządzenie Nr 26/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zwolnienia z opłat za wodę mieszkańców sołectwa Wychny
46. Nr 25/04
Zarządzenie Nr 25/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2004 rok.
47. Nr 24/04
Zarządzenie Nr 24/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2004r.
48. Nr 23/04
Zarządzenie Nr 23/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę ładowarki
49. Nr 22/04
Zarządzenie Nr 22/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 24 CZERWCA 2004r. w sprawie: powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach zarządzonych na dzień 18 lipca 2004r.
50. Nr 21/04
Zarządzenie Nr 21/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2004r.
51. Nr 20/04
Zarządzenie Nr 20/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr 130/XXIV/04 z dnia 17 czerwca 2004r.
52. Nr 19/04
Zarządzenie Nr 19/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 16 czerwca 2004r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2004r.
53. Nr 18/04
Zarządzenie Nr 18/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 16 czerwca 2004r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2004r.
54. Nr 17/04
Zarządzenie Nr 17/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
55. Nr 16/04
Zarządzenie Nr 16/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie określenia kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie przysługuje
56. Nr 15/04
Zarządzenie Nr 15/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 19 maja 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Franki, gm. Krośniewice
57. Nr 14/04
Zarządzenie Nr 14/04 Burmistrza Krośniewic z dnia 18 maja 2004r. w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach.
58. Nr 13/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 18 maja 2004r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
59. Nr 12/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 14 maja 2004r w sprawie określenia stawek za wynajęcie pomieszczeń siłowni na hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Zygmunta Berlinga w Krośniewicach
60. Nr 11/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 14 maja 2004r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2004 r.
61. Nr 10/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach
62. Nr 9/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego Gminnemu Centrum Kultury w Krośniewicach
63. Nr 8/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie oszacowania strat i określenia zakresu prac remontowych koniecznych do wykonania w budynku Gminnego Centrum Kultury w Krośniewicach
64. Nr 7/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2004 r.
65. Nr 6/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 26 marca 2004r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy Krośniewice na 2004 rok
66. Nr 5/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 24 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krośniewice za 2003 rok
67. Nr 4/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 15 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok Gminnego Centrum Kultury w Krośniewicach
68. Nr 3/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem oraz ustalenia wysokości wadium
69. Nr 1/04
Burmistrza Krośniewic z dnia 16 stycznia 2004r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ilość odwiedzin: 4387
Nazwa dokumentu: Zarządzenia z roku 2004
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2005-10-13 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2005-10-13 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-13 14:53:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner