logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
   plus 2008
   plus 2007
   plus 2006
   plus 2005
   plus 2004
   minus 2003
      minus Nr 57/03
      minus Nr 56/03
      minus Nr 54/03
      minus Nr 53/03
      minus Nr 52/03
      minus Nr 51/03
      minus Nr 50/03
      minus Nr 49/03
      minus Nr 48/03
      minus Nr 47/03
      minus Nr 46/03
      minus Nr 45/03
      minus Nr 44/03
      minus Nr 43/03
      minus Nr 42/03
      minus Nr 41/03
      minus Nr 40/03
      minus Nr 39/03
      minus Nr 38/03
      minus Nr 37/03
      minus Nr 36/03
      minus Nr 35/03
      minus Nr 34/03
      minus Nr 33/03
      minus Nr 32/03
      minus Nr 30/03
      minus Nr 29/03
      minus Nr 28/03
      minus Nr 27/03
      minus Nr 26/03
      minus Nr 25/03
      minus Nr 24/03
      minus Nr 23/03
      minus Nr 22/03
      minus Nr 21/03
      minus Nr 20/03
      minus Nr 19/03
      minus Nr 18/03
      minus Nr 17/03
      minus Nr 16/03
      minus Nr 15/03
      minus Nr 13/03
      minus Nr 12/03
      minus Nr 11/03
      minus Nr 10/03
      minus Nr 9/03
      minus Nr 8/03
      minus Nr 7/03
      minus Nr 6/03
      minus Nr 5/03
      minus Nr 4/03
      minus Nr 3/03
      minus Nr 2/03
      minus Nr 1/03
   plus 2002
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Nr 57/03
Zarządzenie Nr 57/03 Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie przekazania kompaktora „Bomag” Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
2. Nr 56/03
Zarządzenie Nr 56/03 Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2003r.
3. Nr 54/03
Zarządzenie Nr 54/03 Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr 106/XVIII/03 z dnia 29 grudnia 2003r.
4. Nr 53/03
Zarządzenie Nr 53/03 Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr 105/XVIII/03 z dnia 29 grudnia 2003r.
5. Nr 52/03
Zarządzenie Nr 52/03 Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr 101/XVII/03 z dnia 8 grudnia 2003r
6. Nr 51/03
Zarządzenie Nr 51/03 Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr 100/XVII/03 z dnia 8 grudnia 2003r.
7. Nr 50/03
Zarządzenie Nr 50/03 Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2003r.
8. Nr 49/03
Zarządzenie Nr 49/03 Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
9. Nr 48/03
Zarządzenie Nr 48/03 Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2004r.
10. Nr 47/03
Zarządzenie Nr 47/03 Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie procedury kontroli finansowej
11. Nr 46/03
Zarządzenie Nr 46/03 Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2003 r.
12. Nr 45/03
Zarządzenie Nr 45/03 Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr 84/XIV/03 z dnia 14.10.2003r. i uchwały Nr 93/XVI/03 z dnia 7.11.2003r.
13. Nr 44/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie określenia stawek wynajęcia Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach
14. Nr 43/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu sztabowego Gminnego Zespołu Reagowania
15. Nr 42/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2003 r.
16. Nr 41/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 14 października 2003r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
17. Nr 40/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 9 października 2003r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy
18. Nr 39/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 8 października 2003r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania i Organizacji Zarządzania Kryzysowego na terenie Gminy
19. Nr 38/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 30 września 2003r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2003 r.
20. Nr 37/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 29 września 2003r. w sprawie zmiany planu wydatków związanych z administracją rządową w budżecie na 2003 r.
21. Nr 36/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 29 września 2003r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2003 rok.
22. Nr 35/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 17 września 2003r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2003 r.
23. Nr 34/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 17 września 2003 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr 78/XIII/03 z dnia 12 września 2003 r.
24. Nr 33/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 11 września 2003r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
25. Nr 32/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 2 września 2003r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
26. Nr 30/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie wykonania uchwały nr 73/XII/03 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 sierpnia 2003r. zmieniającą uchwałę Nr 270/XXXIX/02 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 15.02.2002r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum w Krośniewicach, zmienioną uchwałą Nr 281/XL/02 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 23.04.2002 r.
27. Nr 29/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 12 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2003 r.
28. Nr 28/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr 64/XI/03 z dnia 11 lipca 2003 r.
29. Nr 27/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 11 lipca 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową
30. Nr 26/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
31. Nr 25/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie ustalania wysokości czynszu za najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
32. Nr 24/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 57/XXIII/2001 Zarządu Miejskiego w Krośniewicach z dnia 13.08.2001r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
33. Nr 23/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2003 r.
34. Nr 22/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
35. Nr 21/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
36. Nr 20/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
37. Nr 19/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
38. Nr 18/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, w którym głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.
39. Nr 17/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2003 r.
40. Nr 16/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2003 r.
41. Nr 15/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy
42. Nr 13/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2003 r.
43. Nr 12/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krośniewice za 2002 rok
44. Nr 11/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Zygmunta Berlinga w Krośniewicach
45. Nr 10/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jankowicach
46. Nr 9/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok Gminnego Centrum Kultury w Krośniewicach
47. Nr 8/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie określenia kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
48. Nr 7/03
Gminy Krośniewice z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Zygmunta Berlinga w Krośniewicach
49. Nr 6/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jankowicach
50. Nr 5/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie określenia regulaminu konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jankowicach i Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Zygmunta Berlinga w Krośniewicach oraz ogłoszenia konkursu
51. Nr 4/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Zygmunta Berlinga w Krośniewicach
52. Nr 3/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jankowicach
53. Nr 2/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie ustalania wysokości czynszu za najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
54. Nr 1/03
Burmistrza Gminy Krośniewice z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach zarządzonych na dzień 16 lutego 2003 r.

Ilość odwiedzin: 3989
Nazwa dokumentu: Zarządzenia z roku 2003
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2005-10-13 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2005-10-13 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-13 16:27:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner