logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
minus Decyzje środowiskowe
   minus Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 2173E Nowe – Pawlikowice”
   minus Postanowienie RRiRG.OŚ.7624/2/09
   minus Postanowienie RRiRG.OŚ.7624/1/09
   minus Postanowienie RRiRG.OŚ.7624/8/09
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ochrona środowiska > Decyzje środowiskowe

Spis dokumentów:
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 2173E Nowe – Pawlikowice”
2. Postanowienie RRiRG.OŚ.7624/2/09
Postanowienie dotyczące raportu o OŚ
3. Postanowienie RRiRG.OŚ.7624/1/09
Droga Stara Wieś - Franki
4. Postanowienie RRiRG.OŚ.7624/8/09
odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Destylarni wyparu alkoholowego na alkohol etylowy 92%" na działkach o nr: obręb Krośniewice - dz. 639/45 i 639/37

Załączniki do pobrania: 2008-08-07 13:41:30 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach, gmina Krośniewice, (442.52 kB)
2008-08-07 13:41:30 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach, gmina Krośniewice, (442.52 kB)
2008-08-07 13:42:56 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w północnej części m. Krośniewice z włączeniem do syst (337.92 kB)
2008-08-07 13:43:53 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wschodniej i południowej części miasta Krośniewice (430.15 kB)
2008-08-07 13:45:16 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w miejscowości Krośniewice, działki Nr 8/1, 7/2,13,14, 71,150,154,155 (ul. Poznańska), dz. Nr 127 (ul. Sikorskiego), dz. Nr 78 (ul. (226.31 kB)
2008-08-07 13:42:56 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w północnej części m. Krośniewice z włączeniem do syst (337.92 kB)
2008-08-07 13:43:53 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wschodniej i południowej części miasta Krośniewice (430.15 kB)
2008-08-07 13:45:16 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w miejscowości Krośniewice, działki Nr 8/1, 7/2,13,14, 71,150,154,155 (ul. Poznańska), dz. Nr 127 (ul. Sikorskiego), dz. Nr 78 (ul. (226.31 kB)
2011-05-27 14:38:14 - Decyzja umarzająca postępowanie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa składowiska odpoadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Franki (324.84 kB)
2011-06-17 15:01:28 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowie zakładu biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowni) w miejscowości Franki, gmina Krosniewice, po (4.07 MB)
2011-07-07 10:02:25 - Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Ochronie unikalnego ekosystemu Zabytkowego Pałacu w Krośniew (867.15 kB)
2012-12-21 14:26:25 - Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie budynku stacji wyparki na terenie InterYeast Sp. z.o.o. w Krośniew (2.44 MB)
2013-01-04 15:17:37 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku stacji wyparki na terenie InterYeast Sp. z o. o. w Krośniewicach (3.67 MB)
2013-09-16 15:24:34 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Bioelektrociepłowni 1,0 MW, zlokalizowanej w Krośniewicach, pow. kutnowski, woj. łódzki (4.53 MB)
2014-09-24 14:00:29 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "produkcji preparatów drożdżowych" (1.65 MB)
2015-01-14 13:11:11 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie ulic wraz z infrastrukturą" (1.60 MB)
2016-01-21 14:02:10 - Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "modernizacji/przebudowie drogi gminnej Kajew-Kopy, gmina Krośniewice" (3.02 MB)
2018-02-07 10:54:38 - Decyzja nr 1/2018 (2.01 MB)
2018-09-20 08:01:05 - Obwieszczenie z dnia 17.09.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Krośniewi (808.44 kB)
2018-10-05 11:33:40 - Postanowienie w sprawie odkrywkowego zakładu górniczego - Kopalnia piasku ,,Zieleniew II" w miejscowości Zieleniew (391.41 kB)
2018-11-19 13:12:51 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiębiorstwa polegającego na ,,Modernizacji sortowni do doczyszczenia odpadów surowcowych i balastowych oraz rozbudowie składowiska odpadów innych niż (37.06 MB)
2019-03-29 11:41:39 - Postanowienie w sprawie zaopiniowania dodatku nr 1 do planu ruchu odkrywkowego zakładu górniczego - Kopalnia piasku "Zieleniew II" w miejscowości Zieleniew (399.69 kB)

Ilość odwiedzin: 17743
Nazwa dokumentu: Decyzje środowiskowe
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Marciniak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Marciniak
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2008-08-07 13:40:51
Data udostępnienia informacji: 2008-08-07 13:40:51
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-29 11:41:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner