logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
minus Podatki i opłaty
   minus 2004
   minus 2005
   minus 2006
   minus 2007
   minus 2008
   minus 2009
   minus 2010
   minus 2011
   minus 2012
   minus 2013
   minus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   minus Wykazy
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Gospodarka Finansowa > Podatki i opłaty > 2013

Załączniki do pobrania: 2012-12-19 13:16:48 - Wzór formularza IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (84.78 kB)
2012-12-19 13:18:15 - Wzór formularza IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (do wypełniania komputerowego) (23.43 kB)
2012-12-19 13:23:08 - Wzór formularza IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego (152.34 kB)
2012-12-19 13:23:28 - Wzór formularza IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego (do wypełniania komputerowego) (66.00 kB)
2012-12-19 13:24:23 - Wzór formularza DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (93.53 kB)
2012-12-19 13:25:01 - Wzór formularza DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (do wypełniania komputerowego) (24.99 kB)
2012-12-19 13:25:55 - Wzór formularza DR-1 Deklaracja na podatek rolny (181.57 kB)
2012-12-19 13:26:14 - Wzór formularza DR-1 Deklaracja na podatek rolny (do wypełniania komputerowego) (102.00 kB)
2013-01-02 14:31:51 - Uchwała XXVI/178/12 z dnia 2012-11-30 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości (3.43 MB)
2013-01-02 14:32:31 - Uchwała XXVI/179/12 z dnia 2012-11-30 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2013 r. i ustalenia wzorów formularzy infor (2.83 MB)
2013-01-28 11:08:39 - DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (wzór do wypełniania komputerowego, format xlt) (371.50 kB)
2013-01-28 11:09:21 - DT-1/A Załącznik do deklaracji DT1 (wzór do wypełniania komputerowego, format xlt) (379.00 kB)
2013-01-28 11:10:04 - DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (wzór do wypełniania tradycyjnego, format pdf) (363.21 kB)
2013-01-28 11:10:27 - DT-1/A Załącznik do deklaracji DT1 (wzór do wypełniania tradycyjnego, format pdf) (328.44 kB)
2013-01-29 10:34:23 - Uchwała XXVI/180/12 z dnia 2012-11-30 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (653.14 kB)
2013-07-30 10:04:59 - Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (PDF) (2.67 MB)
2013-07-30 10:05:18 - Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (DOC) (188.50 kB)

Ilość odwiedzin: 8317
Nazwa dokumentu: 2013
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Grabska
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Grabska
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2012-12-19 13:14:49
Data udostępnienia informacji: 2012-12-19 13:14:49
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-30 10:05:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner