logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
   plus 2008
   plus 2007
   minus 2006
      minus Nr 68/06
      minus Nr 67/06
      minus Nr 66/06
      minus Nr 65/06
      minus Nr 64/06
      minus Nr 63/06
      minus Nr 62/06
      minus Nr 61/06
      minus Nr 60/06
      minus Nr 59/06
      minus Nr 58/06
      minus Nr 57/06
      minus Nr 56/06
      minus Nr 55/06
      minus Nr 54/06
      minus Nr 50/06
      minus Nr 49/06
      minus Nr 48/06
      minus Nr 47/06
      minus Nr 46/06
      minus Nr 45/06
      minus Nr 44/06
      minus Nr 43/06
      minus Nr 42/06
      minus Nr 41/06
      minus Nr 40/06
      minus Nr 39/06
      minus Nr 38/06
      minus Nr 37/06
      minus Nr 36/06
      minus Nr 35/06
      minus Nr 34/06
      minus Nr 33/06
      minus Nr 32/06
      minus Nr 31/06
      minus Nr 30/06
      minus Nr 29/06
      minus Nr 28/06
      minus Nr 27/06
      minus Nr 26/06
      minus Nr 25/06
      minus Nr 24/06
      minus Nr 23/06
      minus Nr 22/06
      minus Nr 21/06
      minus Nr 20/06
      minus Nr 19/06
      minus Nr 18/06
      minus Nr 17/06
      minus Nr 16/06
      minus Nr 15/06
      minus Nr 14/06
      minus Nr 13/06
      minus Nr 12/06
      minus Nr 11/06
      minus Nr 10/06
      minus Nr 9/06
      minus Nr 8/06
      minus Nr 7/06
      minus Nr 6/06
      minus Nr 5/06
      minus Nr 4/06
      minus Nr 3/06
      minus Nr 2/06
      minus Nr 1/06
   plus 2005
   plus 2004
   plus 2003
   plus 2002
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Nr 68/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w 2006r.
2. Nr 67/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone w budżecie na 2006 r.
3. Nr 66/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie planu dochodów i wydatków na zadania własne w budżecie na 2006 r.
4. Nr 65/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 17 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji do odbioru kwatery Nr II w m. Franki, gm. Krośniewice
5. Nr 64/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone na 2006 r.
6. Nr 63/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Krośniewice na 2007 r.
7. Nr 62/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie ukłądu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr 287/L/06 z dnia 26 października 2006 r.
8. Nr 61/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie rezygnacji z prawa do pierwokupu
9. Nr 60/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 31 października 2006r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
10. Nr 59/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 31 października 2006r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
11. Nr 58/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 25 października 2006r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż autobusu marki Autosan H 10 - 11
12. Nr 57/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne w budżecie na 2006 r.
13. Nr 56/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 17 października 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
14. Nr 55/06
Zarządzenie nr: 55/06 Burmistrza Krośniewic z dnia 13 października 2006r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej Głaznów - Krośniewice
15. Nr 54/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 13 października 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na drodze przetargu
16. Nr 50/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone w budżecie na 2006 r.
17. Nr 49/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2006 r.
18. Nr 48/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 29 września 2006r. w sprawie wykorzystania układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr 278/XLVIX/06 z dnia 28 września 2006 r.
19. Nr 47/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 29 września 2006r. w sprawie wykorzystania układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr 277/XLVIX/06 z dnia 28 września 2006 r.
20. Nr 46/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 18 września 2006r. w sprawie wykorzystania układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr 268/XLVIII/06 z dnia 14 września 2006 r.
21. Nr 45/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 12 września 2006r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatkó na zadania własne w budżecie na 2006 r.
22. Nr 44/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 11 września 2006r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
23. Nr 43/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 11 września 2006r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
24. Nr 42/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 11 września 2006r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w celu wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
25. Nr 41/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 5 września 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego
26. Nr 40/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 5 września 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
27. Nr 39/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 5 września 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
28. Nr 38/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany zarządznia Nr 47/05 Burmistrza Krośniewic z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
29. Nr 37/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pani Ewy Tomczewskiej, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
30. Nr 36/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pani Julity Szczepankiewicz, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
31. Nr 35/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Pana Waldemara Hyzopskiego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
32. Nr 34/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pani Magdaleny Tomczak, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
33. Nr 33/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadnia własne w budżecie na 2006 r.
34. Nr 32/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr 257/XLVII/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
35. Nr 31/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne w budżecie na 2006 r.
36. Nr 30/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych o kwaterę Nr II w m. Franki, gm. Krośniewice
37. Nr 29/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krośnieiwce na lata 2007 - 2013
38. Nr 28/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 06 czerwca 2006r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne w budżecie na 2006r.
39. Nr 27/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 17 maja 2006r. w sprawie ustalania wysokości czynszu za najem lokali socjalnych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
40. Nr 26/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 12 maja 2006r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/06 Burmistrza Krośniewic z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
41. Nr 25/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 11 maja 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krośniewice
42. Nr 24/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowem w przypadku jego nieobecności
43. Nr 23/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie opinii Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Cntrum Kultury w Krośniewicach
44. Nr 22/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie przekazania kokali mieszkalnych, położonych w Głaznowie do zarządzania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
45. Nr 21/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni dla pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
46. Nr 20/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
47. Nr 19/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w celu wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
48. Nr 18/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
49. Nr 17/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 31 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych o kwaterę Nr II w m. Franki, gm. Krośniewice
50. Nr 16/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 31 marca 2006r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach "Stałego Dyżuru Burmistrza" na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wybuchu wojny
51. Nr 15/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Krośniewic z dnia 26 marca 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
52. Nr 14/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone i własne w budżecie na 2006 rok
53. Nr 13/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 31 marca 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy Krośniewice na 2006 rok
54. Nr 12/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 21 marca 2006r. w sprawie przekazania kotłów c.o. Ginmazjum w Krośniewicach
55. Nr 11/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 21 marca 2006r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2005 rok Gminnego Centrum Kultury w Krośniewicach
56. Nr 10/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 13 marca 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Krośniewice na 2006 rok
57. Nr 9/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 13 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krośniewice za rok 2005
58. Nr 8/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 7 marca 2006r. w sprawie zapewnienia pomocy medycznej ludności poszkodowanej na terenie gminy Krośniewice w czasie powstałych katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń
59. Nr 7/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 7 marca 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
60. Nr 6/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 7 marca 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
61. Nr 5/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 7 marca 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
62. Nr 4/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 28 stycznia 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
63. Nr 3/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 10 stycznia 2006r. w sprawie zmiany zarządzenia 69/05 Burmistrza Krośniewic z dnia 24 października 2005r. w sprawie stawek wynajęcia hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach
64. Nr 2/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 3 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
65. Nr 1/06
Burmistrza Krośniewic z dnia 2 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

Ilość odwiedzin: 4156
Nazwa dokumentu: Zarządzenia z roku 2006
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2006-03-13 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2006-03-13 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-11 15:51:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner