logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   minus2009
   plus2010
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2009 > wrzesień > 2009-09-01
Burmistrz Krośniewic zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert pisemnych na zakup niżej wymienionego mienia ruchomego

 

Burmistrz Krośniewic
 
zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert pisemnych
na zakup niżej wymienionego mienia ruchomego
 
LP.
NAZWA
ILOŚĆ
NR FABRYCZNY
ROK PRODUKCJI
CENA BRUTTO
 1
Samochód ciężarowy ROBUR LD 3001
1
2952606172
1985
1.600 zł
 2
Samochód ciężarowy STAR
1
----
1976
2.500 zł
 3
Ciągnik rolniczy BIAŁORUŚ JUMZ-6M
1
66559
1990
6.500 zł
 4
Samochód LIAZ - śmieciarka
1
FC0230604
1986
9.800 zł
 5
Kompaktor BOMAG BC 601 RB (niesprawny)
1
101570000126
1994
11.200 zł
 
  1. Mienie dostępne będzie do obejrzenia od dnia 01.09. do dnia 07.09.2009 r. (w dni robocze) w godz. 9:00 – 15:00 w miejscu jego postoju, w Krośniewicach, ul. Kolejowa 8 (plac po byłej Krośniewickiej Kolei Dojazdowej i Składowisko Odpadów Komunalnych we Frankach - kompaktor).
  2. Rozpatrzenie złożonych ofert odbędzie się w dniu 08.09.2009 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, pok. nr 18.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpatrzenia ofert lub unieważnienie sprzedaży bez podania przyczyny.
  4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedawanego sprzętu. Zakupiony towar nie podlega reklamacji.
  5. Oferty należy składać w zapieczętowanych i opisanych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, pok. nr 14 do dnia 08.09.2009 r. do godz. 10:00:
 
Urząd Miejski w Krośniewicach
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice
tel. (024) 25-23-024, fax (024) 254-77-82
MIENIE RUCHOME“
 
  1. Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. (024) 25-23-024 wew. 54, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 – p. Jakub Krygier.
Załączniki do pobrania:

2009-09-01 15:37:57 - Ogłoszenie w formacie PDF (66.43 kB)

Ilość odwiedzin: 722
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Julianna Barbara Herman
Osoba, która odpowiada za treść: Julianna Barbara Herman
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2009-09-01 15:36:23
Data udostępnienia informacji: 2009-09-01 15:36:23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-01 15:39:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner