logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki miesięczne

Miesiąc i rok Odwiedzin Wykres
luty 2010 5091
marzec 2010 7433
kwiecień 2010 8902
maj 2010 6808
czerwiec 2010 7200
lipiec 2010 8477
sierpień 2010 6284
wrzesień 2010 7688
październik 2010 8431
listopad 2010 8838
grudzień 2010 9465
styczeń 2011 10523
luty 2011 11818
marzec 2011 14393
kwiecień 2011 8036
maj 2011 9245
czerwiec 2011 8566
lipiec 2011 10977
sierpień 2011 7997
wrzesień 2011 9179
październik 2011 10597
listopad 2011 14549
grudzień 2011 12104
styczeń 2012 14974
luty 2012 10985
marzec 2012 13549
kwiecień 2012 10173
maj 2012 12734
czerwiec 2012 14285
lipiec 2012 14220
sierpień 2012 12536
wrzesień 2012 16090
październik 2012 19938
listopad 2012 19497
grudzień 2012 17580
styczeń 2013 24567
luty 2013 18940
marzec 2013 21373
kwiecień 2013 22342
maj 2013 27454
czerwiec 2013 20493
lipiec 2013 24313
sierpień 2013 24351
wrzesień 2013 28144
październik 2013 44798
listopad 2013 18336
grudzień 2013 31485
styczeń 2014 27014
luty 2014 26866
marzec 2014 52235
kwiecień 2014 22412
maj 2014 25640
czerwiec 2014 31621
lipiec 2014 29420
sierpień 2014 26967
wrzesień 2014 24605
październik 2014 22105
listopad 2014 22262
grudzień 2014 35107
styczeń 2015 24868
luty 2015 28263
marzec 2015 35165
kwiecień 2015 26522
maj 2015 45277
czerwiec 2015 41192
lipiec 2015 26591
sierpień 2015 31074
wrzesień 2015 19822
październik 2015 21318
listopad 2015 19567
grudzień 2015 26214
styczeń 2016 33489
luty 2016 27818
marzec 2016 46763
kwiecień 2016 46722
maj 2016 58330
czerwiec 2016 24315
lipiec 2016 38038
sierpień 2016 42314
wrzesień 2016 35649
październik 2016 30458
listopad 2016 41752
grudzień 2016 22012
styczeń 2017 20027
luty 2017 30784
marzec 2017 45257
kwiecień 2017 27043
maj 2017 29656
czerwiec 2017 25242
lipiec 2017 34226
sierpień 2017 30097
wrzesień 2017 59686
październik 2017 58950
listopad 2017 68595
grudzień 2017 78268
styczeń 2018 57446
luty 2018 30074
marzec 2018 97427
kwiecień 2018 73828
maj 2018 69786
czerwiec 2018 47254
lipiec 2018 44460
sierpień 2018 38250
wrzesień 2018 42241
październik 2018 44258
listopad 2018 71963
grudzień 2018 77555
styczeń 2019 79972
luty 2019 73916
marzec 2019 102410
kwiecień 2019 109170
maj 2019 5314
czerwiec 2019 18946
lipiec 2019 18553
sierpień 2019 6012
wrzesień 2019 17714
październik 2019 30885
listopad 2019 15416
grudzień 2019 33217
styczeń 2020 22606
luty 2020 24379
marzec 2020 23272
kwiecień 2020 18606
maj 2020 35148
czerwiec 2020 48965
lipiec 2020 58131
sierpień 2020 55839
wrzesień 2020 43588
październik 2020 42495
listopad 2020 52055
grudzień 2020 32363
styczeń 2021 42587
luty 2021 47897
marzec 2021 50878
kwiecień 2021 65370
maj 2021 80293
czerwiec 2021 55421
lipiec 2021 56499
sierpień 2021 49646
wrzesień 2021 52586
październik 2021 52961
listopad 2021 48216
Sumaryczna ilość odwiedzin: 4609244

Statystyki dzienne - listopad 2021

Dzień Odwiedzin Wykres
1 4783
2 1123
3 5069
4 1406
5 4037
6 1222
7 825
8 1352
9 4172
10 1113
11 2588
12 1542
13 1114
14 1211
15 943
16 1043
17 1129
18 734
19 847
20 879
21 916
22 602
23 1388
24 755
25 1730
26 1327
27 1560
28 1027
29 1156
30 623
corner   corner