logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   minus2010
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2010 > czerwiec > 2010-06-08
BURMISTRZ KROŚNIEWIC Ogłasza Nabór na rachmistrza spisowego przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Ogłasza Nabór na rachmistrza spisowego przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010

 

Burmistrz Krośniewic ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Krośniewice. Przyjmowanie zgłoszeń od 1 do 16 czerwca br. w Gminnym Biurze Spisowym zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Krośniewice - Referat Rolnictwa i Rozwoju Gminy przy ul. Poznańskiej 5, pok. 4.

Kandydat na rachmistrza powinien:

 

 • mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadać dobrą znajomość obsługi komputera, systemu GPS oraz praktycznego wykorzystanie map cyfrowych;
 • być w pełni sprawnym fizycznie, posiadać umiejętności łatwego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania u osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady. Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazywać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas przeprowadzania wywiadu;
 •  zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy.

Rachmistrze spisowi na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzania typu hand - held, z opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy). Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona zostanie według odrębnych zasad.

Kandydaci na rachmistrzów zobligowani będą do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach na temat posługiwania się urządzeniami typu hend - held i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Szkolenia rachmistrzów odbędą się w miesiącu lipcu br. - dokładny termin zostanie podany w późniejszym okresie.

W okresie od 9 - 23 sierpnia br. rachmistrze spisowi będą zobowiązani do przeprowadzenia obchodu przedspisowego. Spisywanie od 8 września br. do 31 października br. W zgłoszeniu swojej kandydatury należy podać:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • telefon i adres e-mail
 • datę urodzenia
 • miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy,
 • w przypadku studentów - nazwę szkoły
 • w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty
 • w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie średnie,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: "Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010".

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po 16 czerwca br. lub będą niekompletne, nie zostaną rozpatrzone.

Załączniki do pobrania:

2010-06-08 14:10:29 - Treść ogłoszenia (PDF) (95.04 kB)

Ilość odwiedzin: 1163
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Julianna Barbara Herman
Osoba, która odpowiada za treść: Julianna Barbara Herman
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2010-06-08 14:06:34
Data udostępnienia informacji: 2010-06-08 14:06:34
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-08 14:12:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner