logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2019-11-15 09:27:14
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Arkadiusz Sochala 2019-11-15 09:19:06
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2019-11-15 09:14:13
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2019-11-15 09:09:52
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2019-11-15 09:01:41
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2019-11-15 08:56:26
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2019-11-15 08:54:17
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2019-11-14 11:17:27
Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2019-11-14 11:07:12
Zastępca Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2019-11-14 11:04:26
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2019-11-14 11:02:17
Podatek od środków transportowych 2019 Arkadiusz Sochala 2019-05-02 12:34:58
Podatek od nieruchomości 2019 Arkadiusz Sochala 2019-05-02 12:34:43
Podatek rolny - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-05-02 12:34:20
Podatek od środków transportowych 2018 Arkadiusz Sochala 2019-05-02 12:33:59
Podatek od nieruchomości 2018 Arkadiusz Sochala 2019-05-02 12:33:41
Podatek rolny - 2018 Arkadiusz Sochala 2019-05-02 12:33:07
Podatek od środków transportowych 2017 Arkadiusz Sochala 2019-05-02 12:32:50
Podatek od nieruchomości 2017 Arkadiusz Sochala 2019-05-02 12:32:32
Podatek rolny - 2017 Arkadiusz Sochala 2019-05-02 12:31:57
Podatek od środków transportowych 2016 Arkadiusz Sochala 2019-05-02 12:31:38
Podatek od nieruchomości 2016 Arkadiusz Sochala 2019-05-02 12:29:37
Podatek rolny - 2016 Arkadiusz Sochala 2019-05-02 12:28:34
W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Krośniewice na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2019-04-29 15:38:59
Podinspektor ds. inwestycji - 2019 - II nabór Arkadiusz Sochala 2019-04-23 15:44:10
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej Arkadiusz Sochala 2019-04-23 15:31:13
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej Arkadiusz Sochala 2019-04-23 15:21:46
Podinspektor ds. inwestycji - 2019 - II nabór Arkadiusz Sochala 2019-04-19 10:51:43
Wnioski i interpelacje Radnych Arkadiusz Sochala 2019-04-18 15:41:34
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie osiedla nad rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) - etap II Arkadiusz Sochala 2019-04-18 13:19:28
Badania wody Arkadiusz Sochala 2019-04-17 08:40:50
Zastępca Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2019-04-16 14:18:32
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2019-04-16 14:15:04
Wnioski i interpelacje Radnych Arkadiusz Sochala 2019-04-12 08:20:46
Miejskie Przedszkole w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2019-04-12 08:09:29
Wnioski i interpelacje Radnych Arkadiusz Sochala 2019-04-10 09:57:39
w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Arkadiusz Sochala 2019-04-10 09:47:41
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie osiedla nad rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) - etap II Arkadiusz Sochala 2019-04-10 08:54:04
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie osiedla nad rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) - etap II Arkadiusz Sochala 2019-04-08 07:52:28
Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Urzędu - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-04-05 18:14:35
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie osiedla nad rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) - etap II Arkadiusz Sochala 2019-04-05 13:51:59
Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem Arkadiusz Sochala 2019-04-05 10:34:26
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. inwestycji Arkadiusz Sochala 2019-04-04 13:23:16
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. Arkadiusz Sochala 2019-04-03 15:18:30
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2019-04-03 12:28:12
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2019-04-03 10:37:13
w sprawie stwierdzenia nieważności Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wychny o wyborze Sołtysa sołectwa Wychny Arkadiusz Sochala 2019-04-03 10:36:34
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Arkadiusz Sochala 2019-04-01 15:24:49
Podinspektor ds. inwestycji - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-04-01 10:19:22
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie osiedla nad rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) - etap II Arkadiusz Sochala 2019-04-01 09:53:13
Miejskie Przedszkole w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2019-04-01 08:50:33
Arkadiusz Sochala 2019-04-01 08:35:20
Decyzje środowiskowe Arkadiusz Sochala 2019-03-29 11:41:56
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2019) Arkadiusz Sochala 2019-03-26 15:39:36
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Urzędu Arkadiusz Sochala 2019-03-25 15:32:45
Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Urzędu - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-03-25 15:31:58
Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Urzędu - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-03-25 15:30:39
Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Urzędu Arkadiusz Sochala 2019-03-25 15:21:01
Podinspektor ds. inwestycji - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-03-25 15:20:46
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika Wydziału Promocji i Organizacji Urzędu Arkadiusz Sochala 2019-03-25 15:12:16
Zastępca Burmistrza Arkadiusz Sochala 2019-03-22 12:07:53
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. Arkadiusz Sochala 2019-03-21 15:25:04
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. Arkadiusz Sochala 2019-03-21 13:31:21
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie osiedla nad rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) - etap II Arkadiusz Sochala 2019-03-20 15:41:32
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie osiedla nad rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) ? etap II Arkadiusz Sochala 2019-03-20 15:40:01
Rada Miejska Arkadiusz Sochala 2019-03-20 14:11:52
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2019-03-20 13:45:15
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2019 rok Arkadiusz Sochala 2019-03-20 12:35:51
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2019-03-20 11:37:25
w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Arkadiusz Sochala 2019-03-20 09:43:38
Petycje Arkadiusz Sochala 2019-03-19 08:27:45
Wnioski i interpelacje Radnych Arkadiusz Sochala 2019-03-18 15:02:04
Petycje Arkadiusz Sochala 2019-03-18 14:50:35
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor. ds. inwestycji Arkadiusz Sochala 2019-03-18 12:26:11
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor. ds. inwestycji Arkadiusz Sochala 2019-03-18 12:23:15
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. Arkadiusz Sochala 2019-03-15 15:16:02
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. Arkadiusz Sochala 2019-03-15 14:21:51
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. Arkadiusz Sochala 2019-03-15 14:10:56
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego (26.06.2019 r.) Arkadiusz Sochala 2019-03-15 14:08:34
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego (2019) Arkadiusz Sochala 2019-03-15 14:07:52
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego (2019) Arkadiusz Sochala 2019-03-15 14:06:33
Inspektor ds. księgowości - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-03-14 15:40:37
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2019-03-13 11:31:29
Badania wody Arkadiusz Sochala 2019-03-12 15:04:50
Podinspektor ds. inwestycji - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-03-08 15:07:44
Petycje Arkadiusz Sochala 2019-03-08 15:06:54
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-03-08 14:46:30
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor. ds. inwestycji Arkadiusz Sochala 2019-03-08 14:28:27
w sprawie powołania komisji konkursowej Arkadiusz Sochala 2019-03-08 14:17:00
Wnioski i interpelacje Radnych Arkadiusz Sochala 2019-03-08 14:09:36
Wnioski i interpelacje Radnych Arkadiusz Sochala 2019-03-07 16:25:37
Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2019-03-07 16:14:44
Wnioski i interpelacje Radnych Arkadiusz Sochala 2019-03-07 16:12:40
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2019-03-07 14:25:38
Wnioski i interpelacje Radnych Arkadiusz Sochala 2019-03-07 14:23:46
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-03-06 15:13:23
Inspektor ds. księgowości - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-03-06 14:02:17
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2019-03-06 08:56:50
Usuwanie azbestu Arkadiusz Sochala 2019-03-01 10:53:48
Usuwanie azbestu Arkadiusz Sochala 2019-03-01 10:46:21
Miejskie Przedszkole w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2019-02-28 13:45:49
w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Arkadiusz Sochala 2019-02-27 11:09:30
2018 Arkadiusz Sochala 2019-02-27 08:24:03
Inspektor ds. księgowości - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-02-25 16:18:13
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-02-25 16:14:04
Inspektor ds. księgowości - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-02-25 16:07:54
Inspektor ds. księgowości - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-02-25 15:54:19
Inspektor ds. kadr - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-02-25 15:52:37
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości Arkadiusz Sochala 2019-02-25 15:42:04
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości Arkadiusz Sochala 2019-02-25 15:40:34
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości Arkadiusz Sochala 2019-02-25 15:38:06
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2019) Arkadiusz Sochala 2019-02-22 13:42:02
Zwrot podatku akcyzowego Arkadiusz Sochala 2019-02-21 13:19:10
w sprawie wyrażenia zgody rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych Arkadiusz Sochala 2019-02-19 15:17:04
w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Krośniewicach oraz ustalenia regulaminu jej działania Arkadiusz Sochala 2019-02-18 16:57:39
Inspektor ds. kadr - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-02-18 09:38:45
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Arkadiusz Sochala 2019-02-15 11:47:05
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Krośniewice do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin ,,CENTRUM" w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu Arkadiusz Sochala 2019-02-15 11:44:50
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Arkadiusz Sochala 2019-02-15 11:40:48
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Arkadiusz Sochala 2019-02-15 11:37:55
V Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach – 30 stycznia 2019 r. Arkadiusz Sochala 2019-02-15 11:27:43
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2019-02-14 15:16:13
Sekretarz Gminy - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-02-13 14:33:40
Zwrot podatku akcyzowego Arkadiusz Sochala 2019-02-12 14:40:38
Zwrot podatku akcyzowego Arkadiusz Sochala 2019-02-12 09:04:54
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2019-02-12 08:31:51
Sekretarz Gminy - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-02-11 12:43:27
Inspektor ds. kadr - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-02-11 12:39:09
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2019 rok Arkadiusz Sochala 2019-02-11 12:24:59
Przewodniczący Zarządów Osiedli Arkadiusz Sochala 2019-02-11 11:41:55
Sołtysi i sołectwa Arkadiusz Sochala 2019-02-11 11:39:58
Jednostki pomocnicze Arkadiusz Sochala 2019-02-11 11:39:07
Sołtysi i sołectwa Arkadiusz Sochala 2019-02-11 11:25:20
Sołtysi i sołectwa Arkadiusz Sochala 2019-02-11 11:22:57
Sołtysi i sołectwa Arkadiusz Sochala 2019-02-11 11:20:41
w sprawie ogłaszania naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, w obszarze wspierania i Arkadiusz Sochala 2019-02-11 11:18:00
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Arkadiusz Sochala 2019-02-11 11:17:34
Sołtysi i sołectwa Arkadiusz Sochala 2019-02-11 11:04:28
w sprawie określenia przedsięwzięć sportowych, na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2019-02-11 10:55:09
w sprawie określenia przedsięwzięć sportowych, na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2019-02-11 10:53:42
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacyjnej mienia ruchomego Arkadiusz Sochala 2019-02-11 10:43:18
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Krośniewic z dani 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacyjnej mienia ruchomego Arkadiusz Sochala 2019-02-11 10:42:39
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Krośniewic z dani 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacyjnej mienia ruchomego Arkadiusz Sochala 2019-02-11 09:52:47
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2019-02-11 09:39:33
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2019-02-11 09:34:04
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2018) Arkadiusz Sochala 2019-02-08 14:50:46
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2018) Arkadiusz Sochala 2019-02-06 15:30:48
w sprawie ustalenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2019-02-04 13:49:59
w sprawie powołania ,,Komisji Oceny Wniosków" o udzielenie dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2019-02-04 13:49:27
Podatek od środków transportowych 2019 Arkadiusz Sochala 2019-02-01 14:20:19
w sprawie powołania pełnomocnika ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Arkadiusz Sochala 2019-02-01 13:50:33
Podatek od środków transportowych 2019 Arkadiusz Sochala 2019-02-01 09:42:40
Podatek od środków transportowych 2019 Arkadiusz Sochala 2019-02-01 09:41:59
Inspektor ds. kadr - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-01-28 15:16:49
Sekretarz Gminy - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-01-28 15:15:16
Sekretarz Gminy Krośniewice - 2019 Arkadiusz Sochala 2019-01-28 14:59:48
2019 Arkadiusz Sochala 2019-01-28 14:59:22
Zwrot podatku akcyzowego Arkadiusz Sochala 2019-01-24 13:05:58
Zwrot podatku akcyzowego Arkadiusz Sochala 2019-01-24 13:05:16
Zwrot podatku akcyzowego Arkadiusz Sochala 2019-01-24 13:03:52
2019 Arkadiusz Sochala 2019-01-24 13:00:56
2019 Arkadiusz Sochala 2019-01-24 12:59:10
2019 Arkadiusz Sochala 2019-01-24 12:52:34
2019 Arkadiusz Sochala 2019-01-24 12:04:33
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2019-01-24 10:52:36
2019 Arkadiusz Sochala 2019-01-24 10:01:05
1/2016 Arkadiusz Sochala 2019-01-24 09:58:29
Zwrot podatku akcyzowego Arkadiusz Sochala 2019-01-22 11:49:34
Zwrot podatku akcyzowego Arkadiusz Sochala 2019-01-22 11:49:21
Zwrot podatku akcyzowego Arkadiusz Sochala 2019-01-22 11:49:06
Zwrot podatku akcyzowego Arkadiusz Sochala 2019-01-22 11:47:59
Zwrot podatku akcyzowego Arkadiusz Sochala 2019-01-22 11:46:21
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2019-01-22 09:57:27
w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji mienia ruchomego Arkadiusz Sochala 2019-01-22 08:22:11
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2019-01-18 14:24:37
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji w roku 2019 Arkadiusz Sochala 2019-01-18 14:18:59
Dane teleadresowe Arkadiusz Sochala 2019-01-17 15:31:23
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2019-01-17 07:53:42
Badania wody Arkadiusz Sochala 2019-01-15 15:06:36
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2019-01-15 10:55:37
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie Arkadiusz Sochala 2019-01-15 08:53:39
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na 2018 r. i § 2 ust.3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal Arkadiusz Sochala 2019-01-15 08:53:15
w sprawie: zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach z dnia 04.01.2016r. Arkadiusz Sochala 2019-01-15 08:53:07
W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2019-01-15 08:52:55
w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady Arkadiusz Sochala 2019-01-15 08:52:35
Zastępca Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2019-01-10 11:43:49
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2019-01-10 09:26:11
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2019-01-10 08:19:20
Podatek od środków transportowych 2019 Arkadiusz Sochala 2019-01-09 08:28:31
Zwrot podatku akcyzowego Arkadiusz Sochala 2019-01-08 15:28:22
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO Arkadiusz Sochala 2019-01-08 14:20:16
Zwrot podatku akcyzowego Arkadiusz Sochala 2019-01-08 10:07:01
Akty Prawa Miejscowego Arkadiusz Sochala 2019-01-07 09:50:01
Akty Prawa Miejscowego Arkadiusz Sochala 2019-01-07 09:44:03
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2019-01-07 08:55:15
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2019-01-03 09:09:17
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadc Arkadiusz Sochala 2019-01-02 12:16:30
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/270/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021 dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2019-01-02 12:10:40
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2019-01-02 10:34:22
2018 Arkadiusz Sochala 2018-12-27 11:31:26
2017 Arkadiusz Sochala 2018-12-21 14:27:04
Podatek od środków transportowych 2018 Arkadiusz Sochala 2018-12-21 14:26:23
Podatek od nieruchomości 2018 Arkadiusz Sochala 2018-12-21 14:25:40
Podatek rolny - 2018 Arkadiusz Sochala 2018-12-21 14:22:53
2018 Arkadiusz Sochala 2018-12-21 14:17:58
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-12-21 13:43:17
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2018-12-20 15:30:49
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kro Arkadiusz Sochala 2018-12-18 08:30:44
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2018-12-14 14:49:50
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2018-12-14 14:48:35
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO Arkadiusz Sochala 2018-12-14 13:59:53
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2018-12-13 13:00:30
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2018-12-13 12:34:54
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2018-12-13 11:52:35
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2018-12-13 11:48:55
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO Arkadiusz Sochala 2018-12-11 18:47:11
Zastępca Burmistrza Arkadiusz Sochala 2018-12-10 11:55:02
Zastępca Burmistrza Arkadiusz Sochala 2018-12-10 08:55:27
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach w przypadku jego nieobecności Arkadiusz Sochala 2018-12-07 15:15:40
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach podczas jego nieobecności Arkadiusz Sochala 2018-12-07 12:47:51
W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-12-07 12:33:58
w sprawie zmiany wydatków w budżecie na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-12-07 11:13:00
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2018-12-06 15:20:28
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2018-12-06 15:18:04
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2018-12-06 14:53:51
Badania wody Arkadiusz Sochala 2018-12-06 14:35:30
Badania wody Arkadiusz Sochala 2018-12-06 14:32:17
Akty Prawa Miejscowego Arkadiusz Sochala 2018-12-06 08:17:52
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2018-12-04 13:05:41
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2018-12-04 13:05:29
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2018-12-04 13:05:10
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2018-12-04 13:04:33
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2018-12-04 12:59:06
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.) Arkadiusz Sochala 2018-12-04 12:55:54
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa dla centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 w Gminie Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-12-04 11:46:24
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2018-12-03 14:14:05
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacja pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Arkadiusz Sochala 2018-11-29 14:24:57
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2018-11-29 14:21:51
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-11-28 11:19:02
w sprawie określenia liczby wiceprzewodniczących Arkadiusz Sochala 2018-11-28 11:04:50
Imienny wykaz głosowań radnych I Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2018-11-28 10:43:18
Komisje Rady Miejskiej Arkadiusz Sochala 2018-11-27 13:42:09
Komisje Rady Miejskiej Arkadiusz Sochala 2018-11-27 13:41:24
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-11-26 14:06:15
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-11-26 14:04:31
Statut Gminy Arkadiusz Sochala 2018-11-23 12:18:49
Komisje Rady Miejskiej Arkadiusz Sochala 2018-11-21 14:52:11
Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2018-11-21 14:51:25
Zastępca Burmistrza Arkadiusz Sochala 2018-11-21 14:50:34
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2018-11-21 14:49:51
Rada Miejska Arkadiusz Sochala 2018-11-21 14:47:17
Rada Miejska Arkadiusz Sochala 2018-11-21 08:04:26
Rada Miejska Arkadiusz Sochala 2018-11-21 08:02:25
Decyzje środowiskowe Arkadiusz Sochala 2018-11-19 13:17:25
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-11-19 08:22:32
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-11-16 15:08:47
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-11-06 09:46:33
2018 Arkadiusz Sochala 2018-11-02 10:39:58
2018 Arkadiusz Sochala 2018-11-02 10:37:40
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-29 08:34:54
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-24 08:21:24
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-24 08:20:42
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-24 08:20:18
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-24 08:19:46
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-24 08:18:33
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-24 08:17:29
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-22 13:06:09
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-19 11:04:55
Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzięby, gm. Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2018-10-18 11:54:24
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie części nieruchomości będących własnością Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-10-11 11:41:01
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-10-11 11:19:26
2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-10 13:05:36
2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-10 13:00:51
2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-10 12:56:45
2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-10 12:53:56
2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-10 12:50:05
2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-10 12:47:01
2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-10 12:42:45
2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-10 12:40:38
2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-10 12:37:55
2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-10 12:32:51
w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Arkadiusz Sochala 2018-10-09 12:48:13
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-10-09 12:42:18
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-10-09 12:35:16
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-10-09 12:29:52
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-10-09 12:28:06
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku Arkadiusz Sochala 2018-10-09 12:21:22
2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-09 08:27:16
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-05 14:18:54
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-05 14:00:05
Decyzje środowiskowe Arkadiusz Sochala 2018-10-05 11:33:48
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-04 10:46:08
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-04 10:44:23
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-02 13:37:59
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-02 10:21:13
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-02 10:19:47
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-10-02 10:16:59
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2018-10-02 10:15:19
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-28 10:58:37
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-28 10:55:54
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-28 10:55:13
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-28 10:43:47
Przebudowa drogi gminnej Nr 102120E w miejscowości Godzięby Arkadiusz Sochala 2018-09-27 11:39:05
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-26 11:16:10
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-26 11:14:17
2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-26 08:14:24
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-25 14:00:51
Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzięby, gm. Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2018-09-25 11:37:51
Przebudowa drogi gminnej Nr 102120E w miejscowości Godzięby Arkadiusz Sochala 2018-09-25 11:37:16
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-24 14:51:21
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-21 13:05:03
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-21 11:49:26
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie Arkadiusz Sochala 2018-09-20 12:04:54
Decyzje środowiskowe Arkadiusz Sochala 2018-09-20 08:01:11
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-18 11:54:16
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-18 09:40:27
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2018-09-18 09:34:42
Badania wody Arkadiusz Sochala 2018-09-17 13:39:04
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-14 14:53:03
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-14 14:46:25
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-13 07:44:51
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-12 09:11:11
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-11 10:26:55
Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzięby, gm. Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2018-09-10 12:38:20
Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska ? Godzięby, gm. Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2018-09-10 12:37:00
Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska ? Godzięby, gm. Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2018-09-10 12:36:39
Przebudowa drogi gminnej Nr 102120E w miejscowości Godzięby Arkadiusz Sochala 2018-09-10 12:26:15
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2018-09-07 13:16:27
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2018-09-07 13:15:50
Badania wody Arkadiusz Sochala 2018-09-07 13:13:54
2018 Arkadiusz Sochala 2018-09-04 08:50:40
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-29 08:37:13
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-24 14:08:30
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-24 14:08:05
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-24 14:01:26
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-24 08:41:51
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-24 08:41:05
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-24 08:33:10
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-24 08:24:05
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-24 08:23:13
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-24 08:22:20
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-24 08:15:00
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-24 08:03:27
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-24 07:57:07
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-23 15:30:14
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-23 15:28:24
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-23 08:34:26
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-20 11:27:22
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-14 14:49:26
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-08-14 14:37:55
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Arkadiusz Sochala 2018-08-14 14:31:28
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetragowej Arkadiusz Sochala 2018-08-14 14:30:48
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2018-08-09 09:16:37
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenia w dzierżawę Arkadiusz Sochala 2018-08-03 07:36:57
Udzielenie Gminie Krośniewice bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 5 963 448,94 zł., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąza Arkadiusz Sochala 2018-07-30 13:49:35
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-07-27 10:02:00
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-07-27 08:47:58
w sprawie przekwalifikowania lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-07-27 08:27:42
W sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Targowej w Krośniewicach" Arkadiusz Sochala 2018-07-27 08:26:00
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-07-27 08:24:32
Taryfy - woda i ścieki Arkadiusz Sochala 2018-07-26 11:01:58
Taryfy - woda i ścieki Arkadiusz Sochala 2018-07-26 09:33:16
Taryfy - woda i ścieki Arkadiusz Sochala 2018-07-26 09:32:46
Badania wody Arkadiusz Sochala 2018-07-26 09:29:18
Badania wody Arkadiusz Sochala 2018-07-24 12:16:24
Udzielenie Gminie Krośniewice bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 5 963 448,94 zł., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąza Arkadiusz Sochala 2018-07-16 13:02:09
Udzielenie Gminie Krośniewice bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 5 963 448,94 zł., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąza Arkadiusz Sochala 2018-07-13 10:05:44
Badania wody Arkadiusz Sochala 2018-07-12 14:15:03
Udzielenie Gminie Krośniewice bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 5 963 448,94 zł., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąza Arkadiusz Sochala 2018-07-11 11:11:22
Przebudowa odcinka drogi Nr 102116E w Miłosnej Arkadiusz Sochala 2018-07-10 12:22:29
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2018-07-10 09:45:52
RODO Arkadiusz Sochala 2018-07-06 07:44:27
Przebudowa odcinka drogi Nr 102116E w Miłosnej Arkadiusz Sochala 2018-07-02 11:14:20
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2018-07-02 07:40:15
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2018-07-02 07:39:11
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2018-06-27 10:06:11
2018 Arkadiusz Sochala 2018-06-27 09:53:41
Petycje Arkadiusz Sochala 2018-06-27 09:16:56
Petycje Arkadiusz Sochala 2018-06-26 13:43:04
Petycje Arkadiusz Sochala 2018-06-26 13:34:18
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Arkadiusz Sochala 2018-06-26 07:50:18
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do oddania w użyczenie Arkadiusz Sochala 2018-06-22 12:25:56
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonego do oddania w użyczenie Arkadiusz Sochala 2018-06-22 12:25:32
Przebudowa odcinka drogi Nr 102116E w Miłosnej Arkadiusz Sochala 2018-06-22 11:23:41
Badania wody Arkadiusz Sochala 2018-06-19 12:21:49
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Arkadiusz Sochala 2018-06-18 14:54:32
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Arkadiusz Sochala 2018-06-18 10:00:49
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb miasto Krośniewice jako działka nr 286, o powierzchni 0,0897 ha, położona Arkadiusz Sochala 2018-06-13 14:05:24
Badania wody Arkadiusz Sochala 2018-06-11 12:55:58
w sprawie niewykorzystania z prawa pierwokupu Arkadiusz Sochala 2018-06-11 09:42:09
w sprawie niewykorzystania z prawa pierwokupu Arkadiusz Sochala 2018-06-11 09:40:24
W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Krośniewice na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-06-11 08:26:01
W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-06-08 14:26:06
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-06-08 14:16:46
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2018-06-07 08:41:41
Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi Arkadiusz Sochala 2018-06-07 08:36:14
Przebudowa drogi gminnej Nr 102102E w miejscowości Ostałów Arkadiusz Sochala 2018-06-04 10:12:05
Budowa targowiska ?Mój Rynek? w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2018-05-30 14:05:05
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2018-05-30 09:04:16
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2018-05-30 09:03:37
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Arkadiusz Sochala 2018-05-30 09:01:52
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2018-05-30 08:58:15
Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2018-05-30 08:57:23
Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2018-05-30 08:56:31
Zastępca Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2018-05-30 08:55:32
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2018-05-30 08:52:36
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2018-05-30 08:51:29
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2018-05-30 08:50:22
Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. Arkadiusz Sochala 2018-05-30 08:45:21
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2018-05-30 08:43:03
Wykazy Arkadiusz Sochala 2018-05-30 07:52:29
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu miasta i gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-05-25 14:00:46
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-05-18 11:10:48
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-05-18 11:05:48
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-05-18 11:04:56
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-05-18 11:04:26
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-05-18 11:04:05
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-05-18 11:03:53
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-05-18 11:03:04
2018 Arkadiusz Sochala 2018-05-17 12:13:28
2018 Arkadiusz Sochala 2018-05-17 12:00:49
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-05-16 13:24:46
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/270/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021 dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-05-16 13:23:44
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2018-05-07 14:57:06
Przebudowa drogi gminnej Nr 102102E w miejscowości Ostałów Arkadiusz Sochala 2018-05-07 11:32:34
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2018-04-30 13:00:44
Budowa targowiska ?Mój Rynek? w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2018-04-23 12:09:07
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-04-20 12:51:49
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Arkadiusz Sochala 2018-04-20 09:55:57
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-04-17 15:17:09
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-04-17 15:09:17
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-04-11 12:15:13
Podstawowa kwota dotacji Arkadiusz Sochala 2018-04-11 08:51:35
Badania wody Arkadiusz Sochala 2018-04-06 09:30:26
w sprawie podziału Gminy Krośniewice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Arkadiusz Sochala 2018-04-04 14:22:30
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-04-04 12:08:09
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2018-03-30 13:14:10
2017 Arkadiusz Sochala 2018-03-27 14:19:06
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-03-26 15:25:21
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-03-26 15:04:26
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku Arkadiusz Sochala 2018-03-26 11:37:17
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-03-26 09:34:29
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Gospodarki i Mienia na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-03-26 08:58:11
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Gospodarki i Mienia na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-03-26 08:57:42
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-03-26 08:57:07
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-03-23 14:23:09
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-03-23 14:22:18
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Gospodarki i Mienia na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-03-23 14:21:23
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-03-23 14:21:16
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-03-23 14:20:54
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-03-23 14:13:36
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-03-23 14:13:26
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Arkadiusz Sochala 2018-03-23 14:13:08
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb miasto Krośniewice jako działka 298/8, o powierzchni 0,1114 ha, położona w Kr Arkadiusz Sochala 2018-03-20 14:47:23
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb miasto Krośniewice jako działka 298/8, o powierzchni 0,1114 ha, położona w Kr Arkadiusz Sochala 2018-03-20 14:46:28
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Arkadiusz Sochala 2018-03-20 14:04:11
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Arkadiusz Sochala 2018-03-20 14:02:08
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2018) Arkadiusz Sochala 2018-03-20 13:14:41
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2018) Arkadiusz Sochala 2018-03-20 13:10:37
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-03-19 10:16:07
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morawce-Krzewie Arkadiusz Sochala 2018-03-16 14:24:31
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-03-16 14:22:49
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2018-03-07 12:33:59
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2018) Arkadiusz Sochala 2018-03-06 14:11:04
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2018-02-28 10:53:09
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-02-28 09:02:25
Wybory samorządowe 2018 Arkadiusz Sochala 2018-02-26 14:16:03
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Arkadiusz Sochala 2018-02-26 14:15:00
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2018-02-26 14:13:59
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2017) Arkadiusz Sochala 2018-02-16 14:11:13
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2017) Arkadiusz Sochala 2018-02-16 14:05:04
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Arkadiusz Sochala 2018-02-16 14:04:24
ABI Arkadiusz Sochala 2018-02-15 09:08:26
Gmina Krośniewice: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Krośniewicach. Ogłoszenie o zamówieniu- Roboty budowlane Arkadiusz Sochala 2018-02-09 14:23:39
Decyzje środowiskowe Arkadiusz Sochala 2018-02-07 10:56:07
Remont drogi gminnej nr 102113E na odcinku Jankowice - Wychny, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-02-02 13:30:35
w sprawie przyjęcia ,,Ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Krośniewicach na 2018 rok" Arkadiusz Sochala 2018-02-02 13:08:33
w sprawie wyposażenia w majątek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2018-02-02 13:08:09
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-02-02 13:07:36
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-02-02 13:07:06
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/196/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Arkadiusz Sochala 2018-02-02 13:06:42
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/260/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-02-02 11:03:02
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-02-02 11:02:34
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/260/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-02-02 10:50:48
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2018-02-02 09:41:18
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas I szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach p Arkadiusz Sochala 2018-01-31 09:27:25
Gmina Krośniewice: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Krośniewicach. Ogłoszenie o zamówieniu- Roboty budowlane Arkadiusz Sochala 2018-01-30 12:00:04
ws prawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Arkadiusz Sochala 2018-01-29 10:36:39
ws prawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Arkadiusz Sochala 2018-01-29 10:36:06
Remont drogi gminnej nr 102113E na odcinku Jankowice - Wychny, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2018-01-26 12:06:40
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2018-01-17 14:11:46
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2018-01-10 09:20:22
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2018-01-10 09:19:45
Jednostki organizacyjne Arkadiusz Sochala 2018-01-10 09:18:33
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Arkadiusz Sochala 2018-01-08 13:39:00
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Arkadiusz Sochala 2018-01-08 13:35:21
Plany zamówień publicznych Arkadiusz Sochala 2018-01-08 08:44:00
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2018-01-08 08:31:56
Podatek od środków transportowych 2017 Arkadiusz Sochala 2018-01-04 07:42:42
Podatek od nieruchomości 2017 Arkadiusz Sochala 2018-01-04 07:42:25
Podatek rolny - 2017 Arkadiusz Sochala 2018-01-04 07:41:50
2017 Arkadiusz Sochala 2018-01-04 07:36:18
Plany zamówień publicznych Arkadiusz Sochala 2018-01-03 12:17:33
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-12-15 10:06:59
Badania wody Arkadiusz Sochala 2017-12-13 13:38:56
Dostawa oleju napędowego poprzez sukcesywne zaopatrywanie pojazdów Zamawiającego Arkadiusz Sochala 2017-12-12 13:39:45
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-12-07 13:32:16
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2017-12-07 08:55:47
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 664 956,68 zł dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-12-01 13:02:55
Badania wody Arkadiusz Sochala 2017-11-30 14:45:54
Dostawa oleju napędowego poprzez sukcesywne zaopatrywanie pojazdów Zamawiającego Arkadiusz Sochala 2017-11-30 11:42:28
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 664 956,68 zł dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-11-29 12:18:03
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Andersa w Nowem Arkadiusz Sochala 2017-11-27 09:29:47
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-11-27 07:55:54
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu Arkadiusz Sochala 2017-11-27 07:51:00
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego zlokalizowanego w Krośniewicach, przy ulicy Poznańskiej 15 Arkadiusz Sochala 2017-11-27 07:46:07
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-11-27 07:42:51
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego zlokalizowanego w Krośniewicach, przy ulicy Poznańskiej 15 Arkadiusz Sochala 2017-11-27 07:25:30
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego zlokalizowanego w Krośniewicach, przy ulicy Poznańskiej 15 Arkadiusz Sochala 2017-11-27 07:24:27
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 664 956,68 zł dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-11-24 14:57:05
w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-11-24 14:51:50
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2017-11-24 13:54:50
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2017-11-24 13:53:40
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2017-11-24 13:45:58
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2017-11-24 13:44:41
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII1168116 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2020 dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-11-24 13:43:26
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb miasto Krośniewice jako działka nr 351, o powierzchni 0,3616 ha położona w ob Arkadiusz Sochala 2017-11-17 14:16:02
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Jankowice jako działka nr 27/2, o powierzchni 0,3600 ha położona w obrębie ge Arkadiusz Sochala 2017-11-17 14:12:40
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII1168116 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2020 dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-11-14 12:01:22
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2017 rok Arkadiusz Sochala 2017-11-14 11:58:41
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII1168116 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2020 dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-11-14 11:53:58
w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-11-14 10:31:33
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego zlokalizowanego w Krośniewicach, przy ulicy Poznańskiej 15 Arkadiusz Sochala 2017-11-14 10:29:10
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2018 r. Arkadiusz Sochala 2017-11-13 14:26:45
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Arkadiusz Sochala 2017-11-13 14:26:32
Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi Arkadiusz Sochala 2017-11-10 14:15:00
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 664 956,68 zł dla Gmin Arkadiusz Sochala 2017-11-10 08:48:21
W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2017 rok Arkadiusz Sochala 2017-11-09 09:54:38
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2017 rok Arkadiusz Sochala 2017-11-09 09:44:29
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na 2017 r. i § 2 ust.3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnyc Arkadiusz Sochala 2017-11-09 09:19:37
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego Arkadiusz Sochala 2017-11-08 13:34:24
2017 Arkadiusz Sochala 2017-10-30 09:30:35
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Arkadiusz Sochala 2017-10-26 09:29:31
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie Arkadiusz Sochala 2017-10-26 09:29:24
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie Arkadiusz Sochala 2017-10-26 09:28:54
Badania wody Arkadiusz Sochala 2017-10-17 15:12:24
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 102136E na odcinku PGR Głogowa - Głogowa wieś, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-10-16 14:29:56
Badania wody Arkadiusz Sochala 2017-10-16 07:56:54
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 102136E na odcinku PGR Głogowa - Głogowa wieś, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-10-10 15:28:11
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-10-09 15:11:00
Doposażenie bazy dydaktycznej w projekcie "Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośniewice" Arkadiusz Sochala 2017-10-06 11:29:54
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2017 rok Arkadiusz Sochala 2017-10-03 14:19:16
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 102136E na odcinku PGR Głogowa - Głogowa wieś, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-10-02 15:23:28
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-09-28 13:26:56
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-09-28 13:26:42
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscow Arkadiusz Sochala 2017-09-28 13:04:55
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2017 rok Arkadiusz Sochala 2017-09-28 11:59:25
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2017 rok Arkadiusz Sochala 2017-09-26 14:07:17
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2017 rok Arkadiusz Sochala 2017-09-26 14:06:21
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2017 rok Arkadiusz Sochala 2017-09-26 14:05:12
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2017 rok Arkadiusz Sochala 2017-09-26 14:04:40
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2017 rok Arkadiusz Sochala 2017-09-26 14:03:17
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2017 rok Arkadiusz Sochala 2017-09-26 14:00:04
Doposażenie bazy dydaktycznej w projekcie "Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośniewice" Arkadiusz Sochala 2017-09-26 10:42:15
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-09-25 10:12:55
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-09-25 10:12:26
w sprawie uchylenia olnsitd Nr XXXV/239/17 Rady Miejskiej w Oahbkezseliln w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw pmikhse,ldln stipkhbń Gminy Oahbkezselz Arkadiusz Sochala 2017-09-25 09:57:59
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2017 rok Arkadiusz Sochala 2017-09-25 09:50:06
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/168/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020 dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-09-25 09:29:48
Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. Arkadiusz Sochala 2017-09-18 13:57:04
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-09-18 13:55:13
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-09-18 13:51:46
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2017-09-18 13:50:17
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-09-18 13:47:51
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-09-18 13:45:14
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-09-18 13:43:09
2017 Arkadiusz Sochala 2017-09-13 14:08:07
Doposażenie bazy dydaktycznej w projekcie "Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośniewice" Arkadiusz Sochala 2017-09-05 15:33:44
Badania wody Arkadiusz Sochala 2017-09-04 12:49:39
Doposażenie bazy dydaktycznej w projekcie "Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośniewice" Arkadiusz Sochala 2017-08-30 15:05:29
Doposażenie bazy dydaktycznej w projekcie "Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośniewice" Arkadiusz Sochala 2017-08-30 14:26:46
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-08-29 10:32:53
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-08-25 12:02:51
Doposażenie bazy dydaktycznej w projekcie ?Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośniewice? Arkadiusz Sochala 2017-08-21 16:54:56
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-08-18 10:52:19
Doposażenie bazy dydaktycznej w projekcie ?Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośniewice? Arkadiusz Sochala 2017-08-16 17:35:19
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-08-16 11:17:14
Badania wody Arkadiusz Sochala 2017-08-11 07:41:38
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice dla drogi gminnej przechodzącej przez miejscowości Nowe, Szubsk Duży, Szubsk Towarzystwo, Cygany Arkadiusz Sochala 2017-08-11 07:40:03
Doposażenie bazy dydaktycznej w projekcie ?Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośniewice? Arkadiusz Sochala 2017-08-10 13:34:53
Petycje Arkadiusz Sochala 2017-08-09 09:13:57
Petycje Arkadiusz Sochala 2017-08-09 09:08:53
2017 Arkadiusz Sochala 2017-08-09 08:43:08
2017 Arkadiusz Sochala 2017-08-09 08:40:43
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-08-02 12:24:00
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-07-31 14:27:24
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Toruńskiej, Przemysłowej, Prusa, Łęczyckiej i Kasztanowej Arkadiusz Sochala 2017-07-18 11:10:43
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2017 rok Arkadiusz Sochala 2017-07-18 08:36:59
Badania wody Arkadiusz Sochala 2017-07-10 08:02:17
Badania wody Arkadiusz Sochala 2017-07-06 11:29:25
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi gminnej nr G102106E relacji Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-06-12 13:45:35
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2017 rok Arkadiusz Sochala 2017-06-09 08:50:30
Badania wody Arkadiusz Sochala 2017-06-09 08:43:36
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego Arkadiusz Sochala 2017-06-09 08:08:57
WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ Z PODBUDOWĄ Z KRUSZYWA NA DRODZE GMINNEJ NR 102117E W MIEJSCOWOŚCI KRZEWIE, GM. KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2017-06-08 14:07:38
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-06-02 10:12:10
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morawce-Krzewie Arkadiusz Sochala 2017-06-02 09:25:05
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-06-02 09:10:02
Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi Arkadiusz Sochala 2017-05-31 14:52:01
Petycje Arkadiusz Sochala 2017-05-31 12:33:51
Petycje Arkadiusz Sochala 2017-05-31 12:32:58
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-05-31 12:31:27
Wykazy Arkadiusz Sochala 2017-05-30 15:05:54
Wykazy Arkadiusz Sochala 2017-05-30 15:02:47
Wykazy Arkadiusz Sochala 2017-05-30 14:58:55
WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ Z PODBUDOWĄ Z KRUSZYWA NA DRODZE GMINNEJ NR 102117E W MIEJSCOWOŚCI KRZEWIE, GM. KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2017-05-26 15:32:27
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi gminnej nr G102106E relacji Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-05-25 14:09:45
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-05-23 14:38:06
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2017-05-23 14:32:15
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-05-23 13:57:52
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Arkadiusz Sochala 2017-05-23 13:56:46
Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-05-23 13:55:20
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-05-23 11:07:42
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-05-23 11:05:18
Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. Arkadiusz Sochala 2017-05-23 11:03:59
Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2017-05-23 11:02:01
Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2017-05-23 11:00:44
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-05-23 10:58:28
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2017-05-23 10:54:58
Zastępca Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2017-05-23 10:51:03
Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-05-23 10:40:35
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-05-23 10:31:15
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi gminnej nr G102106E relacji Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-05-22 14:19:31
Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. Arkadiusz Sochala 2017-05-19 15:29:47
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-05-19 15:27:20
WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ Z PODBUDOWĄ Z KRUSZYWA NA DRODZE GMINNEJ NR 102117E W MIEJSCOWOŚCI KRZEWIE, GM. KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2017-05-19 15:20:32
2017 Arkadiusz Sochala 2017-05-19 11:49:48
2017 Arkadiusz Sochala 2017-05-19 11:48:31
2017 Arkadiusz Sochala 2017-05-19 11:45:24
2017 Arkadiusz Sochala 2017-05-19 11:33:29
2017 Arkadiusz Sochala 2017-05-19 11:26:57
2017 Arkadiusz Sochala 2017-05-19 08:48:50
2017 Arkadiusz Sochala 2017-05-19 08:46:21
2017 Arkadiusz Sochala 2017-05-19 08:44:22
2016 Arkadiusz Sochala 2017-05-19 08:41:54
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2017) Arkadiusz Sochala 2017-05-09 08:12:38
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2017) Arkadiusz Sochala 2017-05-08 08:29:30
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2017-04-27 10:23:39
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2017) Arkadiusz Sochala 2017-04-27 09:24:25
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2017-04-27 09:14:48
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2017-04-24 08:39:59
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste Arkadiusz Sochala 2017-04-05 12:26:36
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2016) Arkadiusz Sochala 2017-03-31 15:14:12
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-03-24 15:31:04
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-03-22 11:28:59
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2016) Arkadiusz Sochala 2017-03-10 14:28:40
Sołtysi i sołectwa Arkadiusz Sochala 2017-03-09 07:30:32
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Miasta Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-03-07 08:10:28
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Miasta Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-03-07 08:05:45
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2017-03-06 09:22:45
Badania wody Arkadiusz Sochala 2017-03-03 09:23:48
PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW ORAZ SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU PN.: ?ROZWÓJ EDUKACJI SZANSĄ NA SUKCES UCZNIÓW Z GMINY KROŚNIEWICE? Arkadiusz Sochala 2017-03-03 09:03:51
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2017-03-01 12:48:14
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2017-03-01 12:34:41
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2017-03-01 12:32:36
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2017-03-01 12:23:17
w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego problemu suszy w rolnictwie na terenie Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2017-02-28 08:58:28
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2017-02-27 14:56:47
2016 Arkadiusz Sochala 2017-02-27 12:12:24
Plany zamówień publicznych Arkadiusz Sochala 2017-02-21 15:30:35
Plany zamówień publicznych Arkadiusz Sochala 2017-02-21 15:30:08
PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW ORAZ SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU PN.: ?ROZWÓJ EDUKACJI SZANSĄ NA SUKCES UCZNIÓW Z GMINY KROŚNIEWICE? Arkadiusz Sochala 2017-02-17 15:10:37
PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW ORAZ SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU PN.: ?ROZWÓJ EDUKACJI SZANSĄ NA SUKCES UCZNIÓW Z GMINY KROŚNIEWICE? Arkadiusz Sochala 2017-02-17 14:14:31
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Arkadiusz Sochala 2017-02-09 08:49:53
PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW ORAZ SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU PN.: ?ROZWÓJ EDUKACJI SZANSĄ NA SUKCES UCZNIÓW Z GMINY KROŚNIEWICE? Arkadiusz Sochala 2017-02-08 14:48:19
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/147/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których Arkadiusz Sochala 2017-02-06 13:32:13
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego Arkadiusz Sochala 2017-02-03 08:46:13
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego Arkadiusz Sochala 2017-02-03 08:42:51
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonejw operacie ewidencji gruntów obręb miasto Krośniewice jako działka nr 843/2 o powierzchni 0,0668ha, położona w Kr Arkadiusz Sochala 2017-01-30 12:47:19
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2017-01-18 15:57:14
Podatek od nieruchomości 2017 Arkadiusz Sochala 2017-01-10 07:58:42
Podatek od nieruchomości 2017 Arkadiusz Sochala 2017-01-10 07:58:24
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2017-01-02 13:31:49
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO Arkadiusz Sochala 2016-12-23 12:06:02
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO Arkadiusz Sochala 2016-12-22 12:50:40
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2016-12-21 15:16:37
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2016-12-19 14:43:04
Sołtysi i sołectwa Arkadiusz Sochala 2016-12-16 08:37:13
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł dla Gminy Krośniewice z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Arkadiusz Sochala 2016-12-08 13:33:32
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2016-12-08 08:29:23
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł dla Gminy Krośniewice z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Arkadiusz Sochala 2016-12-05 14:32:09
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie osiedla w miejscowości Skłóty gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2016-12-02 11:12:19
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł dla Gminy Krośniewice z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Arkadiusz Sochala 2016-12-01 14:42:35
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł dla Gminy Krośniewice z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Arkadiusz Sochala 2016-12-01 13:42:32
1/2016 Arkadiusz Sochala 2016-11-28 16:06:58
1/2016 Arkadiusz Sochala 2016-11-28 16:03:22
1/2016 Arkadiusz Sochala 2016-11-28 16:02:44
1/2016 Arkadiusz Sochala 2016-11-28 16:01:13
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2016-11-25 15:27:34
2016 Arkadiusz Sochala 2016-11-25 15:17:07
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie osiedla w miejscowości Skłóty gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2016-11-25 14:00:48
Oferty inwestycyjne Arkadiusz Sochala 2016-11-22 14:28:54
Podatek od środków transportowych 2016 Arkadiusz Sochala 2016-11-22 14:23:35
Podatek od nieruchomości 2016 Arkadiusz Sochala 2016-11-22 14:23:02
Podatek rolny - 2016 Arkadiusz Sochala 2016-11-22 14:21:47
Podatek rolny - 2016 Arkadiusz Sochala 2016-11-22 14:21:23
2016 Arkadiusz Sochala 2016-11-22 14:18:47
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie osiedla w miejscowości Skłóty gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2016-11-21 13:06:59
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie osiedla w miejscowości Skłóty gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2016-11-21 12:42:34
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie osiedla w miejscowości Skłóty gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2016-11-21 12:33:34
Petycje Arkadiusz Sochala 2016-11-18 14:30:23
Petycje Arkadiusz Sochala 2016-11-18 08:53:38
Petycje Arkadiusz Sochala 2016-11-18 08:27:02
1/2016 Arkadiusz Sochala 2016-11-17 15:19:16
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2016-11-17 15:19:00
1/2016 Arkadiusz Sochala 2016-11-17 14:52:09
Badania wody Arkadiusz Sochala 2016-11-10 09:08:24
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonejw operacie ewidencji gruntów obręb miasto Krośniewice jako działka nr 843/3 o powierzchni 0,0666ha, poł Arkadiusz Sochala 2016-11-10 07:40:23
Modernizacja nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 102134E relacji Bardzinek - Kopy, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2016-11-02 11:54:59
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2016-11-02 11:49:21
1/2016 Arkadiusz Sochala 2016-10-31 15:36:33
Informacja o wynikach naboru Arkadiusz Sochala 2016-10-31 15:34:44
2/09 Arkadiusz Sochala 2016-10-31 15:33:38
Przebudowa/poszerzenie drogi gminnej Krośniewice – Głaznów – Bardzinek – etap II, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2016-10-28 13:55:41
Modernizacja nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 102134E relacji Bardzinek - Kopy, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2016-10-24 13:10:33
Przebudowa/poszerzenie drogi gminnej Krośniewice – Głaznów – Bardzinek – etap II, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2016-10-21 14:38:23
Modernizacja nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 102134E relacji Bardzinek - Kopy, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2016-10-11 14:21:22
Petycje Arkadiusz Sochala 2016-10-06 08:36:49
Badania wody Arkadiusz Sochala 2016-09-01 13:13:49
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2016-08-26 15:52:00
2016 Arkadiusz Sochala 2016-08-09 08:25:37
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morawce - Krzewie Arkadiusz Sochala 2016-07-15 08:56:26
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2015 rok Arkadiusz Sochala 2016-07-14 10:19:13
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2015 rok Arkadiusz Sochala 2016-07-14 10:19:01
Badania wody Arkadiusz Sochala 2016-07-12 07:48:29
2016 Arkadiusz Sochala 2016-07-11 09:25:07
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2016-06-24 13:59:14
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2016 rok Julita Kotlińska-Gruchot 2016-06-13 09:34:50
Badania wody Arkadiusz Sochala 2016-06-13 09:19:23
Wykazy Arkadiusz Sochala 2016-05-25 15:31:33
Wykazy Arkadiusz Sochala 2016-05-25 15:25:32
Wykazy Arkadiusz Sochala 2016-05-25 15:23:28
Wykazy Arkadiusz Sochala 2016-05-25 15:18:34
Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. Arkadiusz Sochala 2016-05-16 09:08:07
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2016-05-16 09:07:30
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2016-05-16 09:06:45
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2016-05-16 09:06:13
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Arkadiusz Sochala 2016-05-16 09:05:37
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2016-05-16 09:01:11
Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2016-05-16 08:56:29
Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2016-05-16 08:56:04
Zastępca Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2016-05-16 08:54:37
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2016-05-16 08:53:34
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2016-05-16 08:51:40
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2016-05-16 08:50:26
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2016-05-16 08:49:25
2016 Arkadiusz Sochala 2016-05-13 07:57:55
2016 Arkadiusz Sochala 2016-05-12 15:07:58
2016 Arkadiusz Sochala 2016-05-12 15:01:26
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2016-05-12 13:48:54
Przebudowa/modernizacja drogi gminnej Kopy - Kajew, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2016-05-11 15:05:41
w sprawie wprowadzenia regulaminuudzieleania zamówień publicznych przez Gminę Krośniewice, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000 euro Julita Kotlińska-Gruchot 2016-05-11 08:55:28
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2016) Arkadiusz Sochala 2016-05-10 09:20:19
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2016) Arkadiusz Sochala 2016-05-10 09:05:28
2016 Arkadiusz Sochala 2016-04-27 15:22:29
2015 Arkadiusz Sochala 2016-04-27 15:10:38
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania: wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej Nr G102808E, ul. Zachodnia w Krośniewicach oraz na drodze gminnej Nr G102108E w miejscowości S Julita Kotlińska-Gruchot 2016-04-25 10:12:22
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach- etap I Julita Kotlińska-Gruchot 2016-04-25 09:09:30
Komisje Rady Miejskiej Arkadiusz Sochala 2016-04-18 11:19:08
Rada Miejska Arkadiusz Sochala 2016-04-18 11:18:12
Skarbnik Arkadiusz Sochala 2016-04-18 11:17:07
Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2016-04-18 11:16:39
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2016) Arkadiusz Sochala 2016-04-11 09:44:03
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2016) Arkadiusz Sochala 2016-04-05 13:21:13
w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2016-03-23 15:19:47
w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2016-03-23 15:16:34
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/93/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2019 dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2016-03-23 15:12:15
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2016) Arkadiusz Sochala 2016-03-22 14:15:10
MGOPS Arkadiusz Sochala 2016-03-22 12:58:33
Przedsięwzięcia w zakresie sportu 2015 Arkadiusz Sochala 2016-03-17 13:07:56
MGOPS Arkadiusz Sochala 2016-03-17 12:37:59
MGOPS Arkadiusz Sochala 2016-03-17 12:31:42
MGOPS Arkadiusz Sochala 2016-03-17 12:28:46
Badania wody Arkadiusz Sochala 2016-03-15 18:09:18
MGOPS Arkadiusz Sochala 2016-03-04 13:03:52
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2016) Arkadiusz Sochala 2016-03-03 11:50:10
w sprawie ogłaszania naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku Arkadiusz Sochala 2016-03-03 11:48:41
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2016) Arkadiusz Sochala 2016-03-02 15:19:23
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2015) Arkadiusz Sochala 2016-03-02 15:14:12
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na rok 2015 Arkadiusz Sochala 2016-03-02 15:04:06
w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Arkadiusz Sochala 2016-02-07 11:37:55
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2016-02-07 10:57:05
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2016-02-04 12:59:28
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2015 rok Arkadiusz Sochala 2016-01-31 16:21:59
Petycje Arkadiusz Sochala 2016-01-29 10:12:35
2015 Arkadiusz Sochala 2016-01-22 14:53:47
Nieodpłatna pomoc prawna Arkadiusz Sochala 2016-01-21 14:03:50
Decyzje środowiskowe Arkadiusz Sochala 2016-01-21 14:02:16
Podatek od nieruchomości 2016 Arkadiusz Sochala 2016-01-21 12:49:57
Podatek od nieruchomości 2016 Arkadiusz Sochala 2016-01-20 15:20:40
Zwrot podatku akcyzowego Arkadiusz Sochala 2016-01-18 19:18:48
Zwrot podatku akcyzowego Arkadiusz Sochala 2016-01-18 19:06:47
Podatek od środków transportowych 2016 Arkadiusz Sochala 2016-01-18 19:06:17
Podatek od środków transportowych 2016 Arkadiusz Sochala 2016-01-18 18:46:13
Podatek od środków transportowych 2016 Arkadiusz Sochala 2016-01-18 18:45:00
Podatek od środków transportowych 2015 Arkadiusz Sochala 2016-01-18 18:42:57
Sołtysi i sołectwa Arkadiusz Sochala 2016-01-11 14:51:40
Zwrot podatku akcyzowego Arkadiusz Sochala 2016-01-08 09:18:07
Podatek od środków transportowych 2016 Arkadiusz Sochala 2016-01-08 09:17:27
Podatek od środków transportowych 2016 Arkadiusz Sochala 2016-01-07 15:14:07
Podatek od środków transportowych 2015 Arkadiusz Sochala 2016-01-07 15:13:56
Podatek od nieruchomości 2015 Arkadiusz Sochala 2016-01-07 15:11:49
Podatek rolny - 2016 Arkadiusz Sochala 2016-01-07 14:53:09
Podatek rolny - 2015 Arkadiusz Sochala 2016-01-07 14:47:39
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2015-12-21 08:16:57
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2015-12-21 08:10:42
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2015-12-20 09:57:24
Wyłapywanie oraz przewożenie bezdomnych psów i kotów z terenu gminy Krośniewice do schroniska Arkadiusz Sochala 2015-12-14 15:21:54
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów i kotów z terenu gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2015-12-14 15:21:25
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO Arkadiusz Sochala 2015-12-14 15:00:42
w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2015-12-09 15:02:47
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2015-11-30 19:09:16
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów i kotów z terenu gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2015-11-09 09:28:18
Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi Arkadiusz Sochala 2015-11-05 13:37:33
Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi Arkadiusz Sochala 2015-11-05 13:36:55
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnośc Arkadiusz Sochala 2015-11-05 13:34:02
Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi Arkadiusz Sochala 2015-11-05 13:33:03
Zapewnienie w gospodarstwie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu gm. Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2015-11-05 13:05:43
wykonanie map do celów projektowych dla dróg gminnych w miejscowościach Wola Nowska-Godzięby, Krzewie, Miłosna Arkadiusz Sochala 2015-10-23 15:37:53
wykonanie map do celów projektowych dla dróg gminnych w miejscowościach Wola Nowska-Godzięby, Krzewie, Miłosna Arkadiusz Sochala 2015-10-09 14:59:36
Wnioski Arkadiusz Sochala 2015-10-09 09:53:12
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 Arkadiusz Sochala 2015-10-09 07:58:24
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 Arkadiusz Sochala 2015-10-08 12:20:45
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 Arkadiusz Sochala 2015-09-27 11:44:59
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 Arkadiusz Sochala 2015-09-27 11:41:32
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 Arkadiusz Sochala 2015-09-27 11:39:59
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 Arkadiusz Sochala 2015-09-22 20:15:42
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 Arkadiusz Sochala 2015-09-22 15:20:55
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 Arkadiusz Sochala 2015-09-22 15:18:17
Komisje Rady Miejskiej Arkadiusz Sochala 2015-09-15 15:22:29
Komisje Rady Miejskiej Arkadiusz Sochala 2015-09-15 07:40:42
2015 Arkadiusz Sochala 2015-09-03 14:21:42
Wyposażenie oraz dostosowanie pomieszczeń 2 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Gen. Wł. Andersa w Nowem w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Kroś Arkadiusz Sochala 2015-08-27 15:49:33
organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Gen. Wł. Andersa w Nowem w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krośniewice" Arkadiusz Sochala 2015-08-27 15:48:30
organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Gen. Wł. Andersa w Nowem w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krośniewice" Arkadiusz Sochala 2015-08-27 15:47:23
Przebudowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Głogowa, gm. Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2015-08-25 15:02:36
2015 Arkadiusz Sochala 2015-08-25 08:32:57
organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Gen. Wł. Andersa w Nowem w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krośniewice" Arkadiusz Sochala 2015-08-21 14:55:12
2015 Arkadiusz Sochala 2015-08-19 09:44:15
2015 Arkadiusz Sochala 2015-08-19 09:41:00
Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r Arkadiusz Sochala 2015-08-19 09:19:39
Obwieszczenie Arkadiusz Sochala 2015-07-24 10:57:31
Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r Arkadiusz Sochala 2015-07-23 10:17:19
Głosowanie korespondencyjne Arkadiusz Sochala 2015-07-23 10:08:20
Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r Arkadiusz Sochala 2015-07-23 09:15:41
Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r Arkadiusz Sochala 2015-07-23 09:14:29
Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r Arkadiusz Sochala 2015-07-23 09:05:46
Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r Arkadiusz Sochala 2015-07-23 09:03:59
Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r Arkadiusz Sochala 2015-07-23 09:02:44
Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r Arkadiusz Sochala 2015-07-23 09:01:29
Sołtysi i sołectwa Arkadiusz Sochala 2015-07-03 07:34:39
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krośniewice mienia Krośniewickiej Kolei Dojazdowej Na Arkadiusz Sochala 2015-07-01 11:23:31
Przebudowa/poszerzenie drogi gminnej Krośniewice - Głaznów - Bardzinek - etap I Arkadiusz Sochala 2015-06-22 14:13:14
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2015-06-18 08:45:38
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2015-06-18 08:41:55
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2015-06-18 08:41:08
Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. Arkadiusz Sochala 2015-06-18 08:40:13
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Arkadiusz Sochala 2015-06-18 08:39:21
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2015-06-18 08:38:51
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2015-06-18 08:38:11
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2015-06-18 08:37:04
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2015-06-18 08:36:23
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2015-06-18 08:35:55
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2015-06-18 08:35:27
Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2015-06-18 08:34:56
Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2015-06-18 08:29:04
Zastępca Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2015-06-18 08:22:16
2015 Arkadiusz Sochala 2015-06-11 14:28:24
Przebudowa/poszerzenie drogi gminnej Krośniewice - Głaznów - Bardzinek - etap I Arkadiusz Sochala 2015-06-09 18:52:45
2015 Arkadiusz Sochala 2015-06-03 13:24:28
Przebudowa/poszerzenie drogi gminnej Krośniewice - Głaznów - Bardzinek - etap I Arkadiusz Sochala 2015-05-29 13:33:58
Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2015-05-28 09:02:26
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice Arkadiusz Sochala 2015-05-28 09:01:34
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice Arkadiusz Sochala 2015-05-28 09:00:06
Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2015-05-28 08:58:44
Arkadiusz Sochala 2015-05-28 08:57:51
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2015-05-28 08:52:27
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2014 - 2022 Arkadiusz Sochala 2015-05-28 08:47:23
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Krośniewice na lata 2014-2022 Arkadiusz Sochala 2015-05-28 08:42:09
Wykazy Arkadiusz Sochala 2015-05-27 13:13:14
Wybory Prezydenckie 2015 Arkadiusz Sochala 2015-05-05 14:37:37
Wybory Prezydenckie 2015 Arkadiusz Sochala 2015-05-04 18:38:50
Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi Arkadiusz Sochala 2015-05-04 18:33:25
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2015-05-04 18:32:09
Wybory Prezydenckie 2015 Arkadiusz Sochala 2015-04-20 15:29:37
Wybory Prezydenckie 2015 Arkadiusz Sochala 2015-04-14 14:56:08
Wybory Prezydenckie 2015 Arkadiusz Sochala 2015-04-09 13:29:06
Wybory Prezydenckie 2015 Arkadiusz Sochala 2015-04-08 13:33:01
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłóty, Szubina, Nowe, Witów oraz Szubsk Duży Arkadiusz Sochala 2015-04-07 15:31:09
Wybory Prezydenckie 2015 Arkadiusz Sochala 2015-04-02 09:02:11
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2014) Arkadiusz Sochala 2015-04-01 15:07:40
Wybory Prezydenckie 2015 Arkadiusz Sochala 2015-03-20 08:24:39
Wybory Prezydenckie 2015 Arkadiusz Sochala 2015-03-20 08:22:25
Wybory Prezydenckie 2015 Arkadiusz Sochala 2015-03-20 08:18:48
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2015) Arkadiusz Sochala 2015-03-04 12:18:40
Przedsięwzięcia w zakresie sportu 2015 Arkadiusz Sochala 2015-03-04 12:14:40
2014 Arkadiusz Sochala 2015-02-27 09:20:56
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2015-02-27 08:28:31
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2015-02-27 08:24:09
Sołtysi i sołectwa Arkadiusz Sochala 2015-02-26 14:12:46
Sołtysi i sołectwa Arkadiusz Sochala 2015-02-20 08:04:48
2015 Arkadiusz Sochala 2015-02-10 10:10:50
2015 Arkadiusz Sochala 2015-02-10 10:08:47
2015 Arkadiusz Sochala 2015-02-10 10:05:05
w sprawie ustalania wysokości czynszu za najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Arkadiusz Sochala 2015-02-09 10:47:00
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2015) Arkadiusz Sochala 2015-01-30 17:28:55
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2014) Arkadiusz Sochala 2015-01-30 17:27:55
Rejestr działalności regulowanej Arkadiusz Sochala 2015-01-14 13:12:45
Decyzje środowiskowe Arkadiusz Sochala 2015-01-14 13:11:21
2015 Arkadiusz Sochala 2015-01-08 13:25:16
2015 Arkadiusz Sochala 2015-01-08 13:23:34
2015 Arkadiusz Sochala 2015-01-08 13:21:12
2015 Arkadiusz Sochala 2015-01-08 13:19:27
2015 Arkadiusz Sochala 2015-01-08 13:16:43
Podatek rolny - 2015 Arkadiusz Sochala 2015-01-08 13:12:15
2015 Arkadiusz Sochala 2015-01-08 13:10:05
2014 Arkadiusz Sochala 2015-01-08 13:01:29
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2014-12-19 10:15:54
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2014-12-19 10:10:48
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2014-12-19 10:06:35
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2014-12-19 10:03:36
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2014-12-19 09:57:56
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO Arkadiusz Sochala 2014-12-15 13:32:08
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO Arkadiusz Sochala 2014-12-12 13:42:27
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-12-05 14:22:26
Komisje Rady Miejskiej Arkadiusz Sochala 2014-12-01 14:51:12
Rada Miejska Arkadiusz Sochala 2014-12-01 14:50:25
Rada Miejska Arkadiusz Sochala 2014-12-01 14:50:05
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-12-01 13:09:01
2014 Arkadiusz Sochala 2014-11-28 09:10:24
2014 Arkadiusz Sochala 2014-11-28 09:08:58
2014 Arkadiusz Sochala 2014-11-28 09:05:59
2014 Arkadiusz Sochala 2014-11-28 09:04:25
2014 Arkadiusz Sochala 2014-11-28 09:02:49
2014 Arkadiusz Sochala 2014-11-28 09:01:34
Zastępca Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2014-11-28 08:36:11
Zastępca Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2014-11-28 08:18:50
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-11-07 15:46:45
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-11-07 15:45:31
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł dla Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2014-11-07 13:52:28
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2014-11-06 13:57:45
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-10-30 15:31:51
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł dla Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2014-10-28 15:06:34
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-10-27 15:25:45
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-10-27 15:24:01
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-10-27 15:14:21
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2014 rok Arkadiusz Sochala 2014-10-24 14:55:11
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł dla Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2014-10-24 13:28:39
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-10-24 08:33:55
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2014-10-23 14:15:20
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł dla Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2014-10-23 11:22:07
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2014-10-22 12:22:30
2014 Arkadiusz Sochala 2014-10-22 12:10:55
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł dla Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2014-10-21 11:01:25
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-10-20 15:53:19
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2014-10-17 15:17:07
2014 Arkadiusz Sochala 2014-10-17 13:25:03
2014 Arkadiusz Sochala 2014-10-17 13:17:16
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2024 dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2014-10-17 10:28:13
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2024 dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2014-10-17 10:23:38
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2014-10-17 10:16:33
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2014-10-17 10:14:20
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2014-10-17 10:12:26
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-10-16 15:16:07
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-10-15 11:32:04
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2014-10-10 08:36:57
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-10-01 12:56:52
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-09-26 10:22:27
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-09-24 14:31:19
Budowa ulicy do strefy przemysłowej w Krośniewicach (działki nr 750, 751 i 744) Arkadiusz Sochala 2014-09-24 14:27:03
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-09-24 14:05:30
Decyzje środowiskowe Arkadiusz Sochala 2014-09-24 14:00:44
o przedłużeniu terminu rozpatrzenia uwag przez Burmistrza Krośniewic zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłoż Arkadiusz Sochala 2014-09-19 13:36:00
2013 Arkadiusz Sochala 2014-09-18 14:38:28
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-09-12 08:05:33
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Arkadiusz Sochala 2014-09-11 07:53:27
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Arkadiusz Sochala 2014-09-11 07:53:04
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Arkadiusz Sochala 2014-09-11 07:52:16
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Arkadiusz Sochala 2014-09-11 07:51:41
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Arkadiusz Sochala 2014-09-11 07:50:56
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Arkadiusz Sochala 2014-09-11 07:49:59
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-09-05 14:37:33
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-09-04 15:11:55
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-08-29 07:55:59
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-08-28 09:34:57
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-08-26 08:46:10
wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr G102803E ul. Zakątna w miejscowości Krośniewice, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2014-08-25 10:49:37
Modernizacja/przebudowa odcinka drogi gminnej PGR Głogowa – Głogowa Wieś, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2014-08-22 15:03:59
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-08-21 13:52:15
Wybory samorządowe 2014 Arkadiusz Sochala 2014-08-21 13:50:11
wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr G102807E ul. Sikorskiego w miejscowośki Krośniewice, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2014-08-21 08:49:33
2014 Arkadiusz Sochala 2014-08-19 09:31:03
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2014-07-18 08:00:06
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2014-07-18 07:59:34
Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. Arkadiusz Sochala 2014-07-18 07:58:42
Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. Arkadiusz Sochala 2014-07-18 07:58:35
Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2014-07-18 07:57:51
Zastępca Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2014-07-18 07:57:19
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2014-07-18 07:56:52
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2014-07-18 07:56:20
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2014-07-18 07:55:34
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2014-07-18 07:54:47
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2014-07-18 07:54:15
Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2014-07-18 07:53:23
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2014-07-18 07:52:55
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2014-07-18 07:51:27
Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach, ul. Mickiewicza 2 Arkadiusz Sochala 2014-07-04 14:36:38
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i wypoczynkowe w Kopach gmina Krośniewice Arkadiusz Sochala 2014-07-04 09:03:31
Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach, ul. Mickiewicza 2 Arkadiusz Sochala 2014-06-23 14:56:02
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Krośniewicach, przy ul. Poznańskiej 15 Arkadiusz Sochala 2014-06-16 15:03:09
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ogólnodostepnego boiska sportowego w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 15 Arkadiusz Sochala 2014-05-30 15:31:19
Wykazy Arkadiusz Sochala 2014-05-28 15:16:07
Wykazy Arkadiusz Sochala 2014-05-28 08:54:59
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach. Arkadiusz Sochala 2014-05-21 15:15:50
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ogólnodostepnego boiska sportowego w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 15 Arkadiusz Sochala 2014-05-20 14:42:01
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Krośniewicach, przy ul. Poznańskiej 15 Arkadiusz Sochala 2014-05-19 14:53:05
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:27:10
w sprawie przedłużenia aktualnie obowiązujących taryf za zbiorowezaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:26:51
w sprawie dopłat dla odbiorców wody Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:26:32
w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:26:10
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspier Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:25:53
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób o Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:24:32
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:24:04
w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2015 „Krośniewicka integracja” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1. Rozwój i upowsz Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:23:32
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:23:10
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:22:46
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośniewice w 2014 roku Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:21:41
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/129/12 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:20:04
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:19:36
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Gospodarki i Mienia na 2014 rok. Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:18:59
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:15:55
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:10:04
2013 Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:09:06
2013 Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:07:23
2013 Arkadiusz Sochala 2014-05-14 09:01:34
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Krośniewicach, przy ul. Poznańskiej 15 Arkadiusz Sochala 2014-05-12 15:11:21
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2014-05-08 13:48:49
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2014-05-08 13:45:36
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2014-05-08 13:43:55
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Miasta Krośniewice Arkadiusz Sochala 2014-05-08 13:38:02
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Miasta Krośniewice Arkadiusz Sochala 2014-05-08 13:32:05
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Miasta Krośniewice Arkadiusz Sochala 2014-05-08 13:28:52
Arkadiusz Sochala 2014-05-08 13:21:35
Arkadiusz Sochala 2014-05-08 13:11:02
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Arkadiusz Sochala 2014-05-08 12:09:57
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. Arkadiusz Sochala 2014-05-08 12:09:37
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Arkadiusz Sochala 2014-05-08 12:03:01
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Gospodarki i Mienia na 2014 rok. Arkadiusz Sochala 2014-05-08 11:57:43
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Arkadiusz Sochala 2014-05-05 18:30:48
2014 Arkadiusz Sochala 2014-04-30 15:09:27
Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi Arkadiusz Sochala 2014-04-30 15:03:21
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Arkadiusz Sochala 2014-04-24 13:14:38
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Paweł Woźniakowski 2014-04-23 13:58:53
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Arkadiusz Sochala 2014-04-16 17:22:14
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Paweł Woźniakowski 2014-04-16 14:40:13
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2014 rok Paweł Woźniakowski 2014-04-10 12:51:49
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu zaległości czynszowych Paweł Woźniakowski 2014-04-10 10:12:41
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu zaległości czynszowych Paweł Woźniakowski 2014-04-10 10:08:22
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie ustawowych odsetek wymagalnych na dzień wydania niniejszego zarządzenia Paweł Woźniakowski 2014-04-10 09:55:46
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie ustawowych odsetek wymagalnych na dzień wydania niniejszego zarządzenia Paweł Woźniakowski 2014-04-10 09:52:15
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie ustawowych odsetek wymagalnych na dzień wydania niniejszego zarządzenia Paweł Woźniakowski 2014-04-10 09:47:49
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie ustawowych odsetek wymagalnych na dzień wydania niniejszego zarządzenia Paweł Woźniakowski 2014-04-10 09:43:50
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie ustawowych odsetek wymagalnych na dzień wydania niniejszego zarządzenia Paweł Woźniakowski 2014-04-10 08:49:35
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie ustawowych odsetek wymagalnych na dzień wydania niniejszego zarządzenia Paweł Woźniakowski 2014-04-10 08:42:17
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie ustawowych odsetek wymagalnych na dzień wydania niniejszego zarządzenia Paweł Woźniakowski 2014-04-10 08:37:30
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie ustawowych odsetek wymagalnych na dzień wydania niniejszego zarządzenia Paweł Woźniakowski 2014-04-10 08:30:44
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie ustawowych odsetek wymagalnych na dzień wydania niniejszego zarządzenia Paweł Woźniakowski 2014-04-10 08:21:53
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Arkadiusz Sochala 2014-04-08 09:36:35
Komunikaty, ogłoszenia i informacje Arkadiusz Sochala 2014-04-08 09:35:22
Komunikaty, ogłoszenia i informacje Arkadiusz Sochala 2014-04-08 09:26:24
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2013 rok Paweł Woźniakowski 2014-04-08 09:24:52
Komunikaty, ogłoszenia i informacje Arkadiusz Sochala 2014-04-08 09:23:14
Wybory do Parlamentu Europejskiego Arkadiusz Sochala 2014-04-08 09:18:15
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 Arkadiusz Sochala 2014-04-08 09:18:03
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gmi Paweł Woźniakowski 2014-04-07 12:18:11
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gmi Paweł Woźniakowski 2014-04-07 12:17:06
w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. ,,Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Krośniewicach - etap I " Paweł Woźniakowski 2014-04-07 10:41:46
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie ustawowych odsetek wymagalnych na dzień wydania niniejszego zarządzenia Paweł Woźniakowski 2014-04-07 09:48:22
w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu sportu Paweł Woźniakowski 2014-04-04 11:14:14
w sprawie przyjęcia planu finansowego do uchwały nr XXVIII/196/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2013 rok Paweł Woźniakowski 2014-04-04 09:52:51
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2013) Arkadiusz Sochala 2014-03-28 11:46:25
2013 Arkadiusz Sochala 2014-02-27 07:51:54
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2014) Arkadiusz Sochala 2014-02-26 15:14:30
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2014) Arkadiusz Sochala 2014-02-20 18:31:24
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2013) Arkadiusz Sochala 2014-02-20 18:30:35
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2013) Arkadiusz Sochala 2014-02-20 18:29:04
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2014) Arkadiusz Sochala 2014-02-12 07:09:46
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Arkadiusz Sochala 2014-02-12 07:06:47
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2014-02-06 08:13:21
Sołtysi i sołectwa Arkadiusz Sochala 2014-02-05 07:37:34
Sołtysi i sołectwa Arkadiusz Sochala 2014-02-05 07:37:10
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2014) Arkadiusz Sochala 2014-01-23 10:44:29
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Arkadiusz Sochala 2014-01-23 10:42:58
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2013) Arkadiusz Sochala 2014-01-23 10:32:55
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2013) Arkadiusz Sochala 2014-01-23 10:23:00
Rejestr działalności regulowanej Arkadiusz Sochala 2014-01-22 08:58:10
Usuwanie azbestu Arkadiusz Sochala 2014-01-17 15:20:04
Arkadiusz Sochala 2014-01-17 14:22:33
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na rok 2013 Arkadiusz Sochala 2014-01-17 12:19:50
2014 Arkadiusz Sochala 2014-01-17 10:33:17
w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/205/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. Arkadiusz Sochala 2014-01-17 10:05:26
Arkadiusz Sochala 2014-01-17 10:01:25
2014 Arkadiusz Sochala 2014-01-17 09:56:17
2014 Arkadiusz Sochala 2014-01-17 09:55:22
2014 Arkadiusz Sochala 2014-01-03 15:05:37
2014 Arkadiusz Sochala 2014-01-03 15:01:50
2014 Arkadiusz Sochala 2014-01-03 14:53:26
2014 Arkadiusz Sochala 2014-01-03 14:47:23
2014 Arkadiusz Sochala 2014-01-03 14:42:13
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2013-12-30 12:50:03
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO Arkadiusz Sochala 2013-12-23 13:58:13
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2013-12-20 11:29:02
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2013-12-20 11:27:47
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2013-12-20 11:26:25
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO Arkadiusz Sochala 2013-12-13 14:25:53
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 62 i 63, obręb geodezyjny Nowe oraz działki numer 60/2, ob Arkadiusz Sochala 2013-12-05 15:15:20
2013 Arkadiusz Sochala 2013-12-05 13:56:09
Rejestr działalności regulowanej Arkadiusz Sochala 2013-11-29 13:39:27
Rejestr działalności regulowanej Arkadiusz Sochala 2013-11-20 14:37:42
Rejestr działalności regulowanej Arkadiusz Sochala 2013-11-20 14:35:27
Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe Arkadiusz Sochala 2013-10-31 08:30:52
Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe Arkadiusz Sochala 2013-10-31 08:30:31
Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe Arkadiusz Sochala 2013-10-31 08:30:13
Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe Arkadiusz Sochala 2013-10-31 08:29:37
2013 Arkadiusz Sochala 2013-10-23 08:54:17
2013 Arkadiusz Sochala 2013-10-23 08:37:57
2013 Arkadiusz Sochala 2013-10-23 08:34:24
Komisje Rady Miejskiej Arkadiusz Sochala 2013-10-08 08:23:56
Rada Miejska Arkadiusz Sochala 2013-10-08 08:23:12
Sołtysi i sołectwa Arkadiusz Sochala 2013-10-08 08:21:37
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2013 rok Arkadiusz Sochala 2013-10-06 15:50:22
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Arkadiusz Sochala 2013-10-06 15:20:02
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz określenia podstawowych parametrów przyjętych do tych prac i i Arkadiusz Sochala 2013-10-01 15:15:02
REMONT KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W MIEJSCOWOŚCI GODZIĘBY, GM. KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2013-09-26 15:15:10
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GŁOGOWA, GM. KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2013-09-26 15:13:58
Decyzje środowiskowe Arkadiusz Sochala 2013-09-16 15:24:58
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GŁOGOWA, GM. KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2013-09-16 15:15:26
RRiRG.ZP.341-3/08 2013-09-10 11:06:09
RRiRG.ZP.341-3/08 2013-09-10 11:05:27
RRiRG.ZP.341-3/08 2013-09-10 11:04:22
RRiRG.ZP.341-3/08 2013-09-10 10:50:31
RRiRG.ZP.341-3/08 2013-09-10 10:43:56
RRiRG.ZP.341-3/08 2013-09-10 10:41:43
RRiRG.ZP.341-3/08 2013-09-10 10:40:48
RRiRG.ZP.341-3/08 2013-09-10 10:33:18
RRiRG.ZP.341-3/08 2013-09-10 10:19:27
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb miasto Krośniewice jako działka nr 380/5, o powierzchni 0,1318 ha, poł Arkadiusz Sochala 2013-09-06 12:34:36
2013 Arkadiusz Sochala 2013-08-09 09:10:54
Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Godzięby, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2013-08-06 12:34:50
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Arkadiusz Sochala 2013-07-31 11:03:33
2013 Arkadiusz Sochala 2013-07-30 10:05:27
Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Godzięby, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2013-07-24 12:21:01
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2013-07-04 11:34:29
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na rok 2013 Arkadiusz Sochala 2013-06-18 08:41:35
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na rok 2013 Arkadiusz Sochala 2013-06-18 08:29:25
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na rok 2013 Arkadiusz Sochala 2013-06-18 08:27:30
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego d Arkadiusz Sochala 2013-06-17 10:18:06
Wnioski Arkadiusz Sochala 2013-06-11 08:23:05
Wnioski Arkadiusz Sochala 2013-06-11 08:19:44
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2013-06-07 14:11:44
Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. Arkadiusz Sochala 2013-06-07 13:11:35
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2013-06-07 13:06:15
Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2013-06-07 12:59:35
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2013-06-07 12:57:44
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2013-06-07 12:56:19
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2013-06-07 12:54:48
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2013-06-07 12:52:43
Zastępca Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2013-06-07 12:50:37
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2013-06-07 12:41:51
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2013-06-07 12:39:07
Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2013-06-07 12:36:04
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2013-06-07 12:29:56
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2013-06-03 11:12:06
Wykazy Arkadiusz Sochala 2013-05-28 08:40:47
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2013-05-15 14:30:13
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2013-05-15 14:29:14
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 14:06:19
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 14:04:13
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 14:02:48
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 14:01:10
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 14:00:01
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:58:31
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:56:55
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:54:26
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:52:05
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:50:28
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:49:05
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:48:00
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:35:51
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:34:58
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:33:19
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:32:22
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:32:02
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:30:13
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:28:59
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:26:31
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:25:37
2012 Arkadiusz Sochala 2013-05-15 13:25:18
w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Krośniewicka integracja” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1. Rozwój i upowsz Arkadiusz Sochala 2013-05-13 12:14:23
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 7/2 i 8/2 położonych w obrębie Zieleniew. Arkadiusz Sochala 2013-05-09 15:04:00
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2013-05-08 09:19:18
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2013-05-08 09:18:03
2013 Arkadiusz Sochala 2013-05-08 09:15:04
2013 Arkadiusz Sochala 2013-05-08 09:06:04
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2013-05-08 07:55:39
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2013-04-30 15:15:43
zmieniające zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośn Arkadiusz Sochala 2013-04-25 14:52:40
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2013-04-18 15:16:52
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2013) Arkadiusz Sochala 2013-03-27 15:24:42
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2013-03-27 10:14:09
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Arkadiusz Sochala 2013-03-25 14:18:16
2012 Arkadiusz Sochala 2013-03-15 14:17:07
2012 Arkadiusz Sochala 2013-03-15 14:16:30
2012 Arkadiusz Sochala 2013-03-15 14:15:18
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2015 dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2013-03-14 09:25:55
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2015 dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2013-03-14 09:24:35
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowem Arkadiusz Sochala 2013-03-11 15:02:45
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2013 rok. Arkadiusz Sochala 2013-03-06 14:09:57
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2013) Arkadiusz Sochala 2013-03-01 14:38:54
Przedsięwzięcia w zakresie sportu 2011 Arkadiusz Sochala 2013-03-01 14:05:13
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2012) Arkadiusz Sochala 2013-03-01 14:04:20
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych oraz bieżąca konserwacja dla projektu p.n.: „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonec Arkadiusz Sochala 2013-02-27 12:56:59
w sprawie: wprowadzenia do realizacji Planu Obrony Cywilnej Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2013-02-26 12:29:49
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego po zmianach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na 2012 r. i § 2 ust.3 Regulaminu Zakładowego Fundus Arkadiusz Sochala 2013-02-26 11:34:48
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki Arkadiusz Sochala 2013-02-26 08:46:59
w sprawie częściowego umorzenia oraz rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych Arkadiusz Sochala 2013-02-26 08:42:36
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych Arkadiusz Sochala 2013-02-26 08:42:05
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki Arkadiusz Sochala 2013-02-26 08:39:12
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego po zmianach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na 2012 r. i § 2 ust.3 Regulaminu Zakładowego Fundus Arkadiusz Sochala 2013-02-22 10:09:31
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo finansowego po zmianach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na 2012 r. i § 2 ust.3 Regulaminu Zakładowego Fundus Arkadiusz Sochala 2013-02-22 10:08:52
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo finansowego po zmianach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na 2012 r. i § 2 ust.3 Regulaminu Zakładowego Fundus Arkadiusz Sochala 2013-02-22 10:08:28
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych Arkadiusz Sochala 2013-02-21 13:58:38
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2012 rok Arkadiusz Sochala 2013-02-20 09:46:33
w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy Krośniewice na 2012 rok Arkadiusz Sochala 2013-02-20 09:08:47
w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy Krośniewice na 2012 rok Arkadiusz Sochala 2013-02-20 09:02:47
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2013-02-14 10:02:16
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych oraz bieżąca konserwacja dla projektu p.n.: „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonec Arkadiusz Sochala 2013-02-13 14:27:13
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2013) Arkadiusz Sochala 2013-02-08 15:03:30
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2013) Arkadiusz Sochala 2013-02-08 14:59:55
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie Arkadiusz Sochala 2013-02-07 15:05:17
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W NOWEM, GM. KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2013-01-30 14:04:16
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowem Arkadiusz Sochala 2013-01-30 13:27:30
2013 Arkadiusz Sochala 2013-01-29 10:52:02
2013 Arkadiusz Sochala 2013-01-29 10:34:48
2013 Arkadiusz Sochala 2013-01-29 10:23:10
2013 Arkadiusz Sochala 2013-01-28 11:12:02
2013 Arkadiusz Sochala 2013-01-28 11:10:35
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowem Arkadiusz Sochala 2013-01-25 14:15:10
Rejestr działalności regulowanej Arkadiusz Sochala 2013-01-25 14:13:14
Rejestr działalności regulowanej Arkadiusz Sochala 2013-01-24 08:05:19
Rejestr działalności regulowanej Arkadiusz Sochala 2013-01-24 08:02:06
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowem Arkadiusz Sochala 2013-01-22 14:50:18
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowem Arkadiusz Sochala 2013-01-21 15:40:18
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowem Arkadiusz Sochala 2013-01-10 15:59:09
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowem Arkadiusz Sochala 2013-01-10 15:51:01
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowem Arkadiusz Sochala 2013-01-10 15:40:33
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2013) Arkadiusz Sochala 2013-01-09 14:43:37
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2013) Arkadiusz Sochala 2013-01-09 14:13:18
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2013) Arkadiusz Sochala 2013-01-09 14:11:48
Decyzje środowiskowe Arkadiusz Sochala 2013-01-04 15:18:09
2013 Arkadiusz Sochala 2013-01-02 14:32:39
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Arkadiusz Sochala 2013-01-02 10:35:13
Decyzje środowiskowe Arkadiusz Sochala 2012-12-21 14:26:28
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krośniewice Arkadiusz Sochala 2012-12-21 09:50:19
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO Arkadiusz Sochala 2012-12-19 15:19:46
Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi Arkadiusz Sochala 2012-12-19 14:42:50
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krośniewice Arkadiusz Sochala 2012-12-19 14:02:28
2013 Arkadiusz Sochala 2012-12-19 13:26:18
2013 Arkadiusz Sochala 2012-12-19 13:25:10
2013 Arkadiusz Sochala 2012-12-19 13:23:33
2013 Arkadiusz Sochala 2012-12-19 13:20:32
Dane teleadresowe Arkadiusz Sochala 2012-12-19 10:43:48
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2012-12-18 15:39:38
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2012-12-18 15:37:45
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO Arkadiusz Sochala 2012-12-17 14:55:01
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowie bioelektrociepłowni 1,0MW, zlokalizowanej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-12-12 15:35:32
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowie elektrociepłowni 1,0MW, zlokalizowanej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-12-12 15:33:34
Rejestr działalności regulowanej Arkadiusz Sochala 2012-12-10 16:33:35
Rejestr działalności regulowanej Arkadiusz Sochala 2012-12-10 16:32:52
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO Arkadiusz Sochala 2012-12-07 14:52:42
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowie elektrociepłowni 1,0MW, zlokalizowanej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-12-05 10:01:49
w sprawie wzniesienia obelisku poświęconego społeczności żydowskiej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-11-30 15:03:24
Rejestr działalności regulowanej Arkadiusz Sochala 2012-11-09 14:16:12
Rejestr instytucji kultury Arkadiusz Sochala 2012-11-05 09:36:52
Rejestr instytucji kultury Arkadiusz Sochala 2012-11-05 09:34:20
Rejestr instytucji kultury Arkadiusz Sochala 2012-11-05 09:31:50
Usuwanie azbestu Arkadiusz Sochala 2012-11-05 08:55:48
Rejestr działalności regulowanej Arkadiusz Sochala 2012-10-31 09:18:54
2012 Arkadiusz Sochala 2012-10-30 15:11:26
w sprawie rozpatrzenia skargi na prace Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-10-29 14:53:56
w sprawie rozpatrzenia skargi na prace Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-10-29 14:52:55
w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących włas Arkadiusz Sochala 2012-10-29 10:55:20
Rejestr działalności regulowanej Arkadiusz Sochala 2012-10-19 15:01:34
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-09-18 07:55:07
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 62 i 63, obręb geodezyjny Nowe oraz działki n Arkadiusz Sochala 2012-09-14 14:36:23
Jednostki organizacyjne Arkadiusz Sochala 2012-09-10 11:10:15
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-09-10 11:09:07
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-09-10 11:08:20
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-09-10 11:04:04
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-09-10 10:57:54
Jednostki organizacyjne Arkadiusz Sochala 2012-09-10 10:33:26
Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-09-10 10:21:10
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-09-10 10:20:48
Rejestr działalności regulowanej Arkadiusz Sochala 2012-08-29 08:20:34
trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb miasto Krośniewice jako działka nr 874/1, o powierzchni 1,1702 ha, n Arkadiusz Sochala 2012-08-29 07:59:16
Rejestr instytucji kultury Arkadiusz Sochala 2012-08-23 12:53:32
2012 Arkadiusz Sochala 2012-08-22 09:16:15
2012 Arkadiusz Sochala 2012-08-22 09:14:10
w sprawie wzniesienia pomnika generała broni Władysława Andersa w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-08-21 09:43:42
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 62 i 63, obręb geodezyjny Nowe oraz dz Arkadiusz Sochala 2012-08-21 09:23:28
w sprawie umożenia zaległości z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Arkadiusz Sochala 2012-08-20 13:36:17
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki Arkadiusz Sochala 2012-08-20 13:29:35
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011 rok Arkadiusz Sochala 2012-08-20 12:35:47
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zległości czynszowych Arkadiusz Sochala 2012-08-20 11:53:48
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i remont Stadionu Miejskiego w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-08-20 10:13:49
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego Arkadiusz Sochala 2012-08-20 09:54:27
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowych za najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2012-08-20 09:53:09
2012 Arkadiusz Sochala 2012-08-17 11:40:16
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste Paweł Woźniakowski 2012-08-06 11:06:58
w sprawie zmiany zarządzenia nr 184/2010 Burmistrza Krośniewic z 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Krośniew Paweł Woźniakowski 2012-08-06 10:23:26
w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacj zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Paweł Woźniakowski 2012-08-06 10:15:39
Modernizacja/remont odcinka drogi gminnej Głaznów - Bielice, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2012-07-23 13:16:26
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Arkadiusz Sochala 2012-07-09 11:24:36
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015 dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2012-07-09 11:21:53
2011 Arkadiusz Sochala 2012-07-09 08:23:04
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2012 rok Arkadiusz Sochala 2012-07-06 10:18:23
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zespołu dworsko-parkowego, oznaczonego nr ewidencyjnym 48/2 o powierzchni 0,1388 ha położonego w Krośniewicach przy ul. Toruńskiej, obręb geod Arkadiusz Sochala 2012-06-29 13:10:52
MGOPS Arkadiusz Sochala 2012-06-29 12:50:27
MGOPS Arkadiusz Sochala 2012-06-28 09:21:28
MGOPS Arkadiusz Sochala 2012-06-28 08:36:03
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2012-06-22 13:25:11
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2012-06-19 15:09:50
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2012-06-13 15:02:30
MGOPS Arkadiusz Sochala 2012-06-11 15:18:45
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-06-05 12:30:42
Jednostki organizacyjne Arkadiusz Sochala 2012-06-05 12:30:13
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2012-06-05 12:29:00
Jednostki organizacyjne Arkadiusz Sochala 2012-06-05 12:27:58
Wykazy Arkadiusz Sochala 2012-05-30 20:15:55
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2012-05-25 15:13:50
Szkoła Podstawowa w Jankowicach Arkadiusz Sochala 2012-05-25 15:12:09
2011 Arkadiusz Sochala 2012-05-25 15:04:44
2011 Arkadiusz Sochala 2012-05-25 15:02:57
2011 Arkadiusz Sochala 2012-05-25 15:00:38
2011 Arkadiusz Sochala 2012-05-25 14:59:39
2011 Arkadiusz Sochala 2012-05-25 14:58:29
2011 Arkadiusz Sochala 2012-05-25 14:57:41
2011 Arkadiusz Sochala 2012-05-25 14:56:57
2011 Arkadiusz Sochala 2012-05-25 14:55:49
2011 Arkadiusz Sochala 2012-05-25 14:54:28
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-05-25 14:43:50
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-05-25 14:43:21
Zastępca Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2012-05-25 14:42:09
Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. Arkadiusz Sochala 2012-05-25 13:41:14
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Arkadiusz Sochala 2012-05-25 13:38:02
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-05-25 13:36:34
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-05-25 13:33:13
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-05-25 13:31:11
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-05-25 13:29:11
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2012-05-25 13:25:39
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2012-05-25 13:23:31
Szkoła Podstawowa w Jankowicach Arkadiusz Sochala 2012-05-25 13:18:36
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-05-25 13:16:35
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-05-25 13:12:55
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-05-25 13:10:42
Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2012-05-25 13:08:12
Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2012-05-25 13:06:34
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-05-24 10:05:39
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2012-05-18 15:03:56
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2012-05-14 15:09:29
2012 Arkadiusz Sochala 2012-05-06 11:03:03
2012 Arkadiusz Sochala 2012-05-06 10:54:38
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2012-05-03 10:10:46
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2012-04-20 16:18:11
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki Arkadiusz Sochala 2012-04-01 16:21:44
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2012-03-28 15:16:03
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2012-03-19 14:08:07
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE Arkadiusz Sochala 2012-03-16 10:25:04
w sprawie ustalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Arkadiusz Sochala 2012-03-15 12:28:41
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-03-09 13:51:05
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-03-09 13:47:39
Jednostki organizacyjne Arkadiusz Sochala 2012-03-09 13:43:03
Jednostki organizacyjne Arkadiusz Sochala 2012-03-09 13:42:23
Jednostki organizacyjne Arkadiusz Sochala 2012-03-09 13:41:17
Jednostki organizacyjne Arkadiusz Sochala 2012-03-08 07:30:30
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2012-03-08 07:29:39
Szkoła Podstawowa w Jankowicach Arkadiusz Sochala 2012-03-08 07:29:24
Rejestr działalności regulowanej Arkadiusz Sochala 2012-03-06 13:20:17
Rejestr działalności regulowanej Arkadiusz Sochala 2012-03-06 13:18:16
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2012) Arkadiusz Sochala 2012-03-01 10:20:43
2011 Arkadiusz Sochala 2012-02-27 16:48:14
Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2012) Arkadiusz Sochala 2012-02-13 15:19:30
Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2012) Arkadiusz Sochala 2012-02-13 14:27:51
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2012-02-06 19:54:57
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2012-02-01 09:05:35
Sekretarz Arkadiusz Sochala 2012-01-31 12:06:05
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2012-01-31 12:05:39
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Arkadiusz Sochala 2012-01-25 18:34:49
2012 Arkadiusz Sochala 2012-01-24 14:06:33
2012 Arkadiusz Sochala 2012-01-24 14:04:41
2012 Arkadiusz Sochala 2012-01-24 13:46:37
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO POPRZEZ SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE POJAZDÓW ZAMAWIAJĄCEGO Arkadiusz Sochala 2012-01-13 18:18:47
2012 Arkadiusz Sochala 2012-01-09 13:56:31
2012 Arkadiusz Sochala 2012-01-04 18:34:55
2012 Arkadiusz Sochala 2012-01-02 19:43:20
2012 Arkadiusz Sochala 2012-01-02 19:39:10
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ do obiektów Zamawiającego Arkadiusz Sochala 2011-12-22 13:38:00
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie plakietek informacyjnych dla projektu p.n.: „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecz Arkadiusz Sochala 2011-12-14 13:36:40
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2011-12-14 09:36:21
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na rok 2011 Arkadiusz Sochala 2011-12-06 15:00:04
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  Arkadiusz Sochala 2011-12-06 12:54:00
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie plakietek informacyjnych dla projektu p.n.: „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecz Arkadiusz Sochala 2011-12-01 16:11:43
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie plakietek informacyjnych dla projektu p.n.: „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecz Arkadiusz Sochala 2011-12-01 16:05:44
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 PLN dla Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2011-11-22 15:35:36
Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2011-11-22 15:33:35
RRiRG.ZP. 341-12/08 2011-11-22 15:33:12
Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Kwiatowej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-11-22 15:32:30
RRiRG.ZP. 341-12/08 2011-11-22 15:32:06
Remont ulicy Błonie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-11-22 15:24:50
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2011-11-22 15:10:08
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Arkadiusz Sochala 2011-11-22 15:08:40
dostawa i montaż mebli w ramach III Etapu projektu: EFEKTYWNA EDUKACJA GWARANTEM ROZWOJU LOKALNEGO RYNKU PRACY - BUDOWA I WYPOSAŻENIE GIMNAZJUM GMINNEGO W KROŚNIEWICACH. Arkadiusz Sochala 2011-11-22 15:08:17
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach III Etapu projektu: EFEKTYWNA EDUKACJA GWARANTEM ROZWOJU LOKALNEGO RYNKU PRACY - BUDOWA I WYPOSAŻENIE GIMNAZJUM GMINNEGO W KROŚNIE Arkadiusz Sochala 2011-11-22 15:07:25
Budowa ulicy Kwiatowej w Krośniewicach - etap II - wykonanie ciągu rowerowo - pieszego i parkingu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Arkadiusz Sochala 2011-11-22 15:06:49
Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego Błonie w Krośniewicach. Arkadiusz Sochala 2011-11-22 14:56:38
Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych - oczyszczalnie przydomowe - etap I i II Gmina Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2011-11-22 14:55:24
RRiRG.ZP.341-2/10 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 14:54:19
RRiRG.BI.3040-3-21/09/10 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 14:53:19
MGOPS 341/1/2009 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 14:51:46
RRiRG.ZP.341-14/09 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 14:08:02
RRiRG.ZP.341-13/09 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 14:07:37
RRiRG.ZP.341-12/09 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 14:06:55
RRiRG.ZP.341-8/09 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 14:04:15
RRiRG.ZP.341-9/09 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 14:03:42
RRiRG.ZP.341-5/09 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 13:52:14
RRiRG.ZP.341-7/09 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 13:44:08
RRiRG.ZP.341-6/09 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 13:42:15
RRiRG.ZP.341-4/09 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 13:41:01
RRiRG.ZP.341-3/09 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 13:28:13
RRiRG.ZP.341-10/08 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 13:19:30
RRiRG.ZP.341-7/08 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 13:18:33
RRiRG.ZP.341-5/08 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 13:02:42
RRiRG.ZP.341-4/08 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 13:02:26
RRiRG.ZP.341-3/08 Arkadiusz Sochala 2011-11-22 13:01:37
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 543 000 PLN dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2011-11-15 14:46:31
w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu Paweł Woźniakowski 2011-11-09 10:51:50
w sprawie zmiany wydatków w budżecie na 2010 rok Paweł Woźniakowski 2011-11-09 10:51:19
w sprawie zmiany dochodów i wydatków w budżecie na 2010 rok Paweł Woźniakowski 2011-11-09 10:50:45
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz podziału zadań, kompetencji i uprawnień w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprz Paweł Woźniakowski 2011-11-09 10:50:09
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz podziału zadań, kompetencji i uprawnień w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Ochrona unikalnego ekosystemu Zabytkowego Parku w Paweł Woźniakowski 2011-11-09 10:48:40
w sprawie zmiany dochodu i wydatków w budżecie na 2010 rok Paweł Woźniakowski 2011-11-09 10:47:24
w sprawie zmiany wydatków w budżecie na 2010 rok Paweł Woźniakowski 2011-11-09 10:46:56
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2010 rok Paweł Woźniakowski 2011-11-09 10:46:29
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2010 rok Paweł Woźniakowski 2011-11-09 10:45:56
w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu Paweł Woźniakowski 2011-11-09 10:14:59
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz podziału zadań, kompetencji i uprawnień w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Ochrona unikalnego ekosystemu Zabytkowego Parku w Paweł Woźniakowski 2011-11-09 09:57:46
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2011-11-03 14:43:26
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi na Arkadiusz Sochala 2011-11-02 18:37:03
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2011-11-02 09:36:14
w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadania „Kurs autobusu na linii Kutno – Krośniewice o godz. 22:35 realizowany do dnia 31 grudnia 2011 roku”. Arkadiusz Sochala 2011-10-25 18:27:37
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych Arkadiusz Sochala 2011-10-22 18:17:41
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych Arkadiusz Sochala 2011-10-22 18:17:31
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania: budowa kanalizacji sanitarnej dla wschodniej części miasta Krośniewice realizowanej w ramach projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji Arkadiusz Sochala 2011-10-22 16:52:12
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania: budowa kanalizacji sanitarnej dla wschodniej części miasta Krośniewice Arkadiusz Sochala 2011-10-22 16:51:34
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2011 rok Arkadiusz Sochala 2011-10-22 13:49:40
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011 rok Arkadiusz Sochala 2011-10-22 13:49:30
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu Arkadiusz Sochala 2011-10-22 13:49:19
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości i oddania w użytkowanie wieczyste Arkadiusz Sochala 2011-10-22 13:48:59
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011 rok Arkadiusz Sochala 2011-10-22 13:36:19
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2011-10-22 13:21:06
2011 Arkadiusz Sochala 2011-10-22 13:16:29
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2011-10-11 14:56:05
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2011-10-11 14:53:45
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2011-10-11 14:52:25
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2011-10-11 14:51:19
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2011-10-11 14:49:55
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 543 000 PLN dla Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2011-10-11 13:01:31
Komunikaty, ogłoszenia i informacje Arkadiusz Sochala 2011-10-10 13:04:29
Komunikaty, ogłoszenia i informacje Arkadiusz Sochala 2011-10-10 13:04:01
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2011-09-29 09:00:19
Komunikaty, ogłoszenia i informacje Arkadiusz Sochala 2011-09-20 21:20:20
Komunikaty, ogłoszenia i informacje Arkadiusz Sochala 2011-09-16 15:33:04
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2011-09-13 16:39:18
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2011-09-13 16:38:31
2011 Arkadiusz Sochala 2011-09-13 13:35:24
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-09-13 13:31:19
Wybory Parlamentarne 2011 Arkadiusz Sochala 2011-09-06 14:32:53
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 Arkadiusz Sochala 2011-09-06 14:32:32
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 Arkadiusz Sochala 2011-09-06 14:31:24
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 Arkadiusz Sochala 2011-09-06 14:29:49
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 Arkadiusz Sochala 2011-09-06 14:28:45
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 Arkadiusz Sochala 2011-09-06 14:25:36
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 Arkadiusz Sochala 2011-09-06 14:13:49
Organizacja wyjazdu integracyjnego - integracja społeczna, współdziałanie, poprawa komunikacji oraz nabycie umiejętności odnajdywania się w nowych sytuacjach życiowych dla 25 osób Arkadiusz Sochala 2011-08-09 10:45:44
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-08-09 10:23:43
Organizacja wyjazdu integracyjnego - integracja społeczna, współdziałanie, poprawa komunikacji oraz nabycie umiejętności odnajdywania się w nowych sytuacjach życiowych dla 25 osób Arkadiusz Sochala 2011-07-22 18:25:47
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-07-22 13:05:43
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2011-07-22 13:03:42
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krosniewicach Arkadiusz Sochala 2011-07-20 10:04:26
Upowszechnianie kultury fizycznej (2011) Arkadiusz Sochala 2011-07-20 10:02:08
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. określenia warunków przeznaczenia obiektów po likwidowanych szkołach Arkadiusz Sochala 2011-07-20 08:00:26
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na 2011r. Arkadiusz Sochala 2011-07-15 11:36:24
w sprawie Regulaminu pracy Urzedu Miejskiego w Krosniewicach Arkadiusz Sochala 2011-07-15 11:21:26
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2011r Arkadiusz Sochala 2011-07-15 09:21:36
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011r Arkadiusz Sochala 2011-07-15 08:10:05
Decyzje środowiskowe Arkadiusz Sochala 2011-07-07 10:02:31
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-28 11:13:07
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-28 11:06:45
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2011-06-28 10:47:25
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-28 10:35:28
Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2011-06-28 10:32:16
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-28 10:29:34
Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. Arkadiusz Sochala 2011-06-28 10:19:07
Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2011-06-28 09:55:51
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Arkadiusz Sochala 2011-06-28 09:52:46
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-28 09:45:20
Szkoła Podstawowa w Jankowicach Arkadiusz Sochala 2011-06-28 09:42:46
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-28 09:40:07
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-28 09:36:05
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2011-06-28 09:31:58
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-28 09:27:39
2011 Arkadiusz Sochala 2011-06-28 09:20:26
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Krośniewice Arkadiusz Sochala 2011-06-24 14:40:38
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na rok 2011 Arkadiusz Sochala 2011-06-24 14:31:02
Decyzje środowiskowe Arkadiusz Sochala 2011-06-17 15:01:37
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wymysłowie, gm. Krośniewice Arkadiusz Sochala 2011-06-15 17:04:28
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-08 12:06:40
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-08 12:06:24
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-08 12:01:33
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-08 12:00:25
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-08 11:53:08
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-08 11:49:10
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-08 11:45:51
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-08 11:42:28
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-08 11:39:27
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-08 11:33:16
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-08 11:30:03
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-06-08 11:25:42
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. CZĘŚĆ I - Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat. B; CZĘŚĆ II - Bukieciarz - podstawowy kurs florystyczny i obsługa kasy fiskalnej; CZĘŚ Arkadiusz Sochala 2011-05-30 15:29:40
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. CZĘŚĆ I - Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat. B; CZĘŚĆ II - Bukieciarz - podstawowy kurs florystyczny i obsługa kasy fiskalnej; CZĘŚ Arkadiusz Sochala 2011-05-16 14:07:44
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W ULICY KWIATOWEJ W KROŚNIEWICACH - ETAP II. Arkadiusz Sochala 2011-04-29 14:13:40
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2011-04-29 13:58:29
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. CZĘŚĆ I - Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat. B; CZĘŚĆ II - Bukieciarz - podstawowy kurs florystyczny i obsługa kasy fiskalnej; CZĘŚ Arkadiusz Sochala 2011-04-29 13:49:05
Świadczenie usług transportowych i załadowczych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2011-04-28 10:04:55
WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ POWSZECHNĄ INSTALACJĘ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ BUDOWĘ KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ JAKO WSPARCIE DZIAŁAŃ DLA OCHRONY ŚRODOWISKA W G Arkadiusz Sochala 2011-04-15 13:36:01
Sołtysi i sołectwa Arkadiusz Sochala 2011-04-13 13:28:40
Sołtysi i sołectwa Arkadiusz Sochala 2011-04-13 13:28:08
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-04-13 13:12:44
Jednostki organizacyjne Arkadiusz Sochala 2011-04-13 13:12:29
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-04-13 13:11:48
Jednostki organizacyjne Arkadiusz Sochala 2011-04-13 13:11:14
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Krośniewice Arkadiusz Sochala 2011-04-13 11:26:29
zmieniająca uchwałę nr 45/VIII/99 z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowem Arkadiusz Sochala 2011-04-13 11:26:20
zmieniająca uchwałę nr 44/VIII/99 z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-04-13 11:26:11
zmieniająca uchwałę nr 45/VIII/99 z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowem Arkadiusz Sochala 2011-04-13 11:25:58
Przedsięwzięcia w zakresie sportu 2011 Arkadiusz Sochala 2011-03-31 13:36:37
WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ POWSZECHNĄ INSTALACJĘ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ BUDOWĘ KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ JAKO WSPARCIE DZIAŁAŃ DLA OCHRONY ŚRODOWISKA W G Arkadiusz Sochala 2011-03-29 10:28:30
WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ POWSZECHNĄ INSTALACJĘ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ BUDOWĘ KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ JAKO WSPARCIE DZIAŁAŃ DLA OCHRONY ŚRODOWISKA W G Arkadiusz Sochala 2011-03-28 17:04:27
Dane teleadresowe Arkadiusz Sochala 2011-03-23 10:24:49
zawiadomienie o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zakładu biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowni) w miejscowości Fra Arkadiusz Sochala 2011-03-22 14:47:29
WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ POWSZECHNĄ INSTALACJĘ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ BUDOWĘ KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ JAKO WSPARCIE DZIAŁAŃ DLA OCHRONY ŚRODOWISKA W G Arkadiusz Sochala 2011-03-22 14:38:44
Modyfikacja ogłoszenia pn."Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu równość szans kobiet i mężczyzn dla osób zatrudnionych w MGOPS w Krośniewicach zajmujących się realizacją proje Arkadiusz Sochala 2011-03-14 13:42:36
Przedsięwzięcia w zakresie sportu 2011 Arkadiusz Sochala 2011-03-08 15:52:26
w sprawie określenia przedsięwzięć sportowych, na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2011-03-08 15:46:30
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2011-03-02 16:25:19
2010 Arkadiusz Sochala 2011-03-02 14:31:45
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-02-23 07:56:50
Dostawa oleju napędowego poprzez sukcesywne zaopatrywanie pojazdów Zamawiającego Arkadiusz Sochala 2011-02-21 16:14:31
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. Arkadiusz Sochala 2011-02-16 16:58:33
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2011 rok Arkadiusz Sochala 2011-02-16 16:27:06
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2011-02-11 14:02:27
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-01-21 15:16:00
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-01-21 15:10:23
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2011-01-20 10:41:04
w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2011-01-20 09:53:13
Upowszechnianie kultury fizycznej (2011) Arkadiusz Sochala 2011-01-18 14:21:28
w sprawie wyboru oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Arkadiusz Sochala 2011-01-18 14:20:37
Upowszechnianie kultury fizycznej (2011) Arkadiusz Sochala 2011-01-18 14:15:01
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2011-01-17 10:39:46
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Gminy Krośniewice Podstrefy Łódzkiej Specjalnej strefy Ekonomicznej Arkadiusz Sochala 2011-01-17 09:03:22
Skarbnik Arkadiusz Sochala 2010-12-31 11:22:30
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-12-31 11:21:49
Jednostki organizacyjne Arkadiusz Sochala 2010-12-31 11:20:16
2011 Arkadiusz Sochala 2010-12-21 14:54:49
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2011 r. i ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny. Arkadiusz Sochala 2010-12-21 14:53:46
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości Arkadiusz Sochala 2010-12-21 14:51:37
2011 Arkadiusz Sochala 2010-12-20 09:32:00
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na rok 2010 Arkadiusz Sochala 2010-12-17 16:37:55
2010 Arkadiusz Sochala 2010-12-16 17:24:30
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości Arkadiusz Sochala 2010-12-16 17:13:37
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2011 r. i ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny. Arkadiusz Sochala 2010-12-16 17:10:31
Komisje Rady Miejskiej Arkadiusz Sochala 2010-12-07 14:35:18
Rada Miejska Arkadiusz Sochala 2010-12-07 14:31:51
Komisje Rady Miejskiej Arkadiusz Sochala 2010-11-29 08:23:09
Rada Miejska Arkadiusz Sochala 2010-11-29 08:21:11
w sprawie powołania Komisji do przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne. Arkadiusz Sochala 2010-11-12 07:57:08
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 PLN dla Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2010-10-29 14:48:25
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2010-10-25 08:52:58
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-10-25 08:51:05
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-10-25 08:46:38
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-10-25 08:43:27
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-10-25 08:41:28
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-10-25 08:36:51
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-10-25 08:21:19
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-10-25 08:08:24
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-10-25 08:00:16
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-10-25 07:56:25
2010 Arkadiusz Sochala 2010-10-22 13:05:44
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 PLN dla Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2010-10-13 11:36:07
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 PLN dla Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2010-10-07 17:02:15
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2010-10-05 14:14:46
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 PLN dla Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2010-10-01 15:27:20
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego po zmianach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na 2010r. i §2 Arkadiusz Sochala 2010-10-01 15:25:34
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego po zmianach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na 2010r. i Arkadiusz Sochala 2010-10-01 15:24:17
w sprawie zmiany planów dochodów i wydatków w budżecie na 2010r Arkadiusz Sochala 2010-10-01 14:15:48
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki Arkadiusz Sochala 2010-10-01 13:14:37
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych Arkadiusz Sochala 2010-10-01 12:45:49
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na rok 2010 Arkadiusz Sochala 2010-10-01 12:31:05
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 PLN dla Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2010-09-29 11:36:37
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 PLN dla Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2010-09-29 10:01:40
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 PLN dla Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2010-09-27 15:39:22
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2010-09-27 08:36:35
2008 Arkadiusz Sochala 2010-09-27 08:22:09
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-09-24 14:43:27
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-09-24 14:34:38
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-09-24 14:32:59
Miejskie Przedszkole w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-09-24 14:28:43
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-09-24 14:27:24
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2010-09-24 14:25:07
Szkoła Podstawowa w Jankowicach Arkadiusz Sochala 2010-09-24 14:21:16
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2010-09-24 14:03:44
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-09-24 13:51:51
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-09-24 13:47:16
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-09-24 13:27:41
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2010-09-23 15:21:18
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2010-09-23 15:14:31
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2010-09-23 15:08:44
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2010-09-23 15:05:27
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2010-09-23 15:01:10
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2010-09-23 14:53:57
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2010-09-23 14:48:01
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2010-09-23 14:42:16
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2010-09-23 09:54:22
2008 Arkadiusz Sochala 2010-09-23 09:29:26
Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2010-09-13 16:32:35
Remont ulicy Błonie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-08-24 15:17:22
Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Kwiatowej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-08-19 11:24:39
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-08-05 11:19:40
2010 Arkadiusz Sochala 2010-07-29 12:08:39
2010 Arkadiusz Sochala 2010-07-29 11:59:05
2010 Arkadiusz Sochala 2010-07-29 11:58:14
2010 Arkadiusz Sochala 2010-07-29 11:57:20
2010 Arkadiusz Sochala 2010-07-29 11:56:42
2010 Arkadiusz Sochala 2010-07-29 11:54:54
2010 Arkadiusz Sochala 2010-07-29 11:52:26
Remont ulicy Błonie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-07-29 10:03:48
Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych (3 dni – piątek, sobota, niedziela) zajęć integracyjnych dla 20 osób bezrobotnych skierowanych przez MGOPS w Krośniewicach. Arkadiusz Sochala 2010-07-26 18:40:53
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-07-12 14:13:54
w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Arkadiusz Sochala 2010-07-06 07:46:28
OGŁOSZENIE o postępowaniu o wartości poniżej 14 000 euro na dostawę i montaż tablic szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach III Etapu projektu: „EFEKTYWNA EDUKACJA GWARANTEM ROZWOJU LOKAL Arkadiusz Sochala 2010-07-02 11:57:17
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” Arkadiusz Sochala 2010-07-02 11:04:30
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu zaległosci czynszowych za najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2010-07-02 08:22:00
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do obiektów zamawiajacego Arkadiusz Sochala 2010-07-02 08:05:29
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” Arkadiusz Sochala 2010-06-24 17:59:30
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” Arkadiusz Sochala 2010-06-24 17:19:16
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B” Arkadiusz Sochala 2010-06-24 17:14:44
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach III Etapu projektu: EFEKTYWNA EDUKACJA GWARANTEM ROZWOJU LOKALNEGO RYNKU PRACY - BUDOWA I WYPOSAŻENIE GIMNAZJUM GMINNEGO W KROŚNIE Arkadiusz Sochala 2010-06-23 14:37:39
OGŁOSZENIE - składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Kurs – prawo jazdy”; „Sprzedawca, obsługa komputera, kasy fiskalne, f Arkadiusz Sochala 2010-06-23 11:10:40
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:43:11
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:41:22
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:39:09
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:35:53
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:34:39
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:33:51
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:32:48
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:30:40
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:28:51
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:27:18
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:26:13
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:25:45
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:24:36
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:23:32
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:22:29
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:20:16
KROŚNIEWICE: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH - ETAP III - OBIEKTY I URZĄDZENIA SPORTOWE - TOR BMX ORAZ SKATE-PARK Arkadiusz Sochala 2010-06-22 20:16:19
Miejskie Przedszkole w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-06-16 07:54:44
dostawa i montaż mebli w ramach III Etapu projektu: EFEKTYWNA EDUKACJA GWARANTEM ROZWOJU LOKALNEGO RYNKU PRACY - BUDOWA I WYPOSAŻENIE GIMNAZJUM GMINNEGO W KROŚNIEWICACH. Arkadiusz Sochala 2010-06-09 14:24:50
PRZETARG UNIEWAŻNIONY OGŁOSZENIE o postępowaniu o wartości poniżej 14 000 euro na dostawę i montaż tablic szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach III Etapu projektu: „EFEKTYWNA EDUKACJA Arkadiusz Sochala 2010-06-09 14:17:26
OGŁOSZENIE o postępowaniu o wartości poniżej 14 000 euro na dostawę i montaż tablic szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach III Etapu projektu: „EFEKTYWNA EDUKACJA GWARANTEM ROZWOJU LOKAL Arkadiusz Sochala 2010-06-09 14:11:48
BURMISTRZ KROŚNIEWIC Ogłasza Nabór na rachmistrza spisowego przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010 Arkadiusz Sochala 2010-06-08 14:12:27
BURMISTRZ KROŚNIEWIC Ogłasza Nabór na rachmistrza spisowego przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010 Arkadiusz Sochala 2010-06-08 14:11:53
Organizacja i przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla 20 osób bezrobotnych skierowanych przez MGOPS w Krośniewicach. Arkadiusz Sochala 2010-06-07 14:26:43
OGŁOSZENIE o postępowaniu o wartości poniżej 14 000 euro na dostawę i montaż tablic szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach III Etapu projektu: „EFEKTYWNA EDUKACJA GWARANTEM ROZWOJU LOKAL Arkadiusz Sochala 2010-06-02 14:04:07
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na rok 2010 Arkadiusz Sochala 2010-06-02 08:22:24
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2010-06-01 11:45:20
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na rok 2010 Arkadiusz Sochala 2010-06-01 10:38:57
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na rok 2010 Arkadiusz Sochala 2010-06-01 10:36:25
Budowa ulicy Kwiatowej w Krośniewicach - etap II - wykonanie ciągu rowerowo - pieszego i parkingu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Arkadiusz Sochala 2010-05-28 14:26:37
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Arkadiusz Sochala 2010-05-26 14:37:34
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Arkadiusz Sochala 2010-05-25 09:30:53
Organizacja i przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla 20 osób bezrobotnych skierowanych przez MGOPS w Krośniewicach. Arkadiusz Sochala 2010-05-21 09:21:37
dostawa i montaż mebli w ramach III Etapu projektu: EFEKTYWNA EDUKACJA GWARANTEM ROZWOJU LOKALNEGO RYNKU PRACY - BUDOWA I WYPOSAŻENIE GIMNAZJUM GMINNEGO W KROŚNIEWICACH. Arkadiusz Sochala 2010-05-20 12:40:48
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach III Etapu projektu: EFEKTYWNA EDUKACJA GWARANTEM ROZWOJU LOKALNEGO RYNKU PRACY - BUDOWA I WYPOSAŻENIE GIMNAZJUM GMINNEGO W KROŚNIE Arkadiusz Sochala 2010-05-20 10:47:14
dostawa i montaż mebli w ramach III Etapu projektu: EFEKTYWNA EDUKACJA GWARANTEM ROZWOJU LOKALNEGO RYNKU PRACY - BUDOWA I WYPOSAŻENIE GIMNAZJUM GMINNEGO W KROŚNIEWICACH. Arkadiusz Sochala 2010-05-18 13:55:45
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach III Etapu projektu: EFEKTYWNA EDUKACJA GWARANTEM ROZWOJU LOKALNEGO RYNKU PRACY - BUDOWA I WYPOSAŻENIE GIMNAZJUM GMINNEGO W KROŚNIE Arkadiusz Sochala 2010-05-18 13:52:29
Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego Błonie w Krośniewicach. Arkadiusz Sochala 2010-05-17 14:56:14
Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. Arkadiusz Sochala 2010-05-07 10:06:52
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2010-05-07 10:04:22
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 10:01:36
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2010-05-07 09:58:43
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 09:57:23
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 09:51:00
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 09:48:18
Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2010-05-07 09:45:55
Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2010-05-07 09:44:03
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 09:37:08
Szkoła Podstawowa w Jankowicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 09:35:13
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 09:31:21
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 09:29:31
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2010-05-07 09:23:54
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 09:21:03
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 09:06:56
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 08:47:10
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 08:46:35
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 08:44:14
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 08:42:25
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 08:40:14
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 08:37:56
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 08:35:25
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 08:32:29
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 08:28:44
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 08:27:04
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 08:24:26
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 08:22:10
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-05-07 08:15:59
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2010-05-06 10:46:21
w sprawie wyboru i dofinansowania oferty na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010. Arkadiusz Sochala 2010-04-24 11:28:06
Budżet gminy Arkadiusz Sochala 2010-04-09 10:05:42
2009 Arkadiusz Sochala 2010-04-09 09:57:53
2009 Arkadiusz Sochala 2010-04-09 09:38:53
2009 Arkadiusz Sochala 2010-04-09 09:35:41
2009 Arkadiusz Sochala 2010-04-09 09:30:21
2009 Arkadiusz Sochala 2010-04-09 09:28:20
2009 Arkadiusz Sochala 2010-03-31 10:18:39
2009 Arkadiusz Sochala 2010-03-30 17:32:55
2009 Arkadiusz Sochala 2010-03-30 17:29:56
w sprawie wyrażenia zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Krośniewicka integracja” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Dzi Arkadiusz Sochala 2010-03-25 09:03:21
w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Arkadiusz Sochala 2010-03-24 16:44:12
Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych - oczyszczalnie przydomowe - etap I i II Gmina Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2010-03-12 13:32:55
Arkadiusz Sochala 2010-03-03 09:25:59
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na rok 2009. Arkadiusz Sochala 2010-03-02 16:04:43
w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Arkadiusz Sochala 2010-03-02 16:04:32
RRiRG.GG. 72241-12/09 Arkadiusz Sochala 2010-02-23 10:16:59
RRiRG.GG. 72241-11/09 Arkadiusz Sochala 2010-02-23 10:16:52
RRiRG.GG. 72241-10/09 Arkadiusz Sochala 2010-02-23 10:16:39
Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych - oczyszczalnie przydomowe - etap I i II Gmina Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2010-02-23 10:15:51
Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych - oczyszczalnie przydomowe - etap I i II Gmina Krośniewice. Arkadiusz Sochala 2010-02-19 14:30:28
RRiRG.ZP.341-2/10 Arkadiusz Sochala 2010-02-19 10:26:00
Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu (2010) Arkadiusz Sochala 2010-02-16 20:42:51
RRiRG.ZP.341-2/10 Arkadiusz Sochala 2010-02-05 12:31:45
RRiRG.BI.3040-3-21/09/10 Arkadiusz Sochala 2010-02-04 20:08:38
RRiRG.BI.3040-3-21/09/10 Arkadiusz Sochala 2010-01-20 14:08:08
RRiRG.ZP.341-14/09 Arkadiusz Sochala 2010-01-19 08:56:14
2010 Arkadiusz Sochala 2010-01-15 11:19:44
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-01-15 08:20:03
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-01-15 08:11:38
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2010-01-15 07:42:15
Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu (2010) Arkadiusz Sochala 2010-01-08 09:03:33
Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu (2010) Arkadiusz Sochala 2010-01-08 08:58:34
Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu (2010) Arkadiusz Sochala 2010-01-08 08:58:30
2010 Arkadiusz Sochala 2009-12-29 19:26:09
2010 Arkadiusz Sochala 2009-12-29 19:22:03
RRiRG.ZP.341-14/09 Arkadiusz Sochala 2009-12-29 18:56:37
RRiRG.ZP.341-11/09 Arkadiusz Sochala 2009-12-22 13:00:25
RRiRG.ZP.341-10/09 Arkadiusz Sochala 2009-12-22 12:59:59
Arkadiusz Sochala 2009-12-18 11:20:48
Dane teleadresowe Arkadiusz Sochala 2009-12-18 11:18:10
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2009-12-18 11:13:45
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2009-12-18 11:12:54
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-12-18 10:58:50
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-12-18 10:55:25
Statut Gminy Arkadiusz Sochala 2009-12-18 10:52:44
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-12-18 10:46:40
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-12-18 10:31:47
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-12-18 10:27:57
Arkadiusz Sochala 2009-12-18 10:25:29
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2009-12-18 10:21:54
Arkadiusz Sochala 2009-12-18 10:20:01
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-12-17 09:25:40
Arkadiusz Sochala 2009-12-17 09:12:17
Arkadiusz Sochala 2009-12-17 09:07:56
Arkadiusz Sochala 2009-12-17 09:06:33
Arkadiusz Sochala 2009-12-17 09:02:22
Arkadiusz Sochala 2009-12-17 08:58:33
Arkadiusz Sochala 2009-12-17 08:56:14
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-12-17 08:50:16
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako pdstawę do obliczenia podatku rolnego na 2010r. i ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny Arkadiusz Sochala 2009-12-16 14:27:43
RRiRG.ZP.341-12/09 Arkadiusz Sochala 2009-12-16 14:19:13
RRiRG.ZP.341-12/09 Arkadiusz Sochala 2009-12-10 08:17:16
RRiRG.ZP.341-12/09 Arkadiusz Sochala 2009-12-09 09:55:52
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Krośniewice Arkadiusz Sochala 2009-12-09 09:22:24
RRiRG.ZP.341-13/09 Arkadiusz Sochala 2009-12-08 14:23:33
RRiRG.ZP.341-12/09 Arkadiusz Sochala 2009-12-07 15:06:13
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-12-04 12:07:12
RRiRG.ZP.341-12/09 Arkadiusz Sochala 2009-12-03 15:16:54
RRiRG.ZP.341-12/09 Arkadiusz Sochala 2009-11-27 08:31:05
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Krośniewice na lata 2009 - 2013" Arkadiusz Sochala 2009-11-25 14:58:49
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Krośniewice na lata 2009 - 2013" Arkadiusz Sochala 2009-11-19 10:16:36
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Arkadiusz Sochala 2009-11-09 14:32:30
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Arkadiusz Sochala 2009-11-09 14:25:49
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Gminy Krośniewice na proporcu i naszywce 1 Próbnej Krośniewickiej Drużyny Harcerskiej „Ognisty Podmuch”. Arkadiusz Sochala 2009-10-23 12:14:20
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste Arkadiusz Sochala 2009-10-23 11:28:02
2/09 Arkadiusz Sochala 2009-09-29 14:07:56
MGOPS 341/1/2009 Arkadiusz Sochala 2009-09-10 14:57:55
RRiRG.ZP.341-8/09 Arkadiusz Sochala 2009-08-10 12:12:02
RRiRG.ZP.341-9/09 Arkadiusz Sochala 2009-07-24 13:13:14
RRiRG.ZP.341-5/09 Arkadiusz Sochala 2009-07-20 13:34:31
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-07-10 14:11:13
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-07-10 14:08:37
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-07-10 13:43:42
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-07-09 11:43:21
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-07-09 11:38:21
Oświadczenia majątkowe: Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2009-07-09 11:35:35
Oświadczenia majątkowe: Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2009-07-09 11:33:30
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-07-09 11:31:00
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-07-09 11:29:36
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-07-09 11:27:19
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2009-07-09 11:24:11
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2009-07-09 11:22:04
Szkoła Podstawowa w Jankowicach Arkadiusz Sochala 2009-07-09 11:17:01
Oświadczenia majątkowe: Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2009-07-09 11:13:45
w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu „Program aktywizacji zawodowo-społecznej na terenie gminy Krośniewice” w ramach Arkadiusz Sochala 2009-07-07 11:07:31
RRiRG.ZP.341-6/09 Arkadiusz Sochala 2009-07-01 15:06:32
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych oraz oplat za energię elektryczną Arkadiusz Sochala 2009-06-30 08:35:23
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych oraz oplat za energię elektryczną i umorzenia odsetek za zwłokę Arkadiusz Sochala 2009-06-30 08:32:56
w sprawie przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym Arkadiusz Sochala 2009-06-30 08:28:08
w sprawie przyznania stypendiów za osiagnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym Arkadiusz Sochala 2009-06-30 08:25:47
w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do wykonywania czynnosci z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2009-06-30 08:23:07
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krośniewic z tytułu wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2008 rok. Arkadiusz Sochala 2009-06-30 08:17:47
RRiRG.ZP.341-5/09 Arkadiusz Sochala 2009-06-29 15:50:50
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krośniewic z tytułu wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2008 rok. Arkadiusz Sochala 2009-06-29 11:49:50
Komisje Rady Miejskiej Arkadiusz Sochala 2009-06-29 09:10:41
Rada Miejska Arkadiusz Sochala 2009-06-29 09:05:26
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (2009) Arkadiusz Sochala 2009-06-24 14:32:00
w sprawie wyboru i dofinansowania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Arkadiusz Sochala 2009-06-24 14:27:58
w sprawie wyboru i dofinansowania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Arkadiusz Sochala 2009-06-24 14:26:58
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (2009) Arkadiusz Sochala 2009-06-24 14:23:37
w sprawie wyboru i dofinansowania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Arkadiusz Sochala 2009-06-24 14:17:52
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-06-23 11:34:04
RRiRG.ZP.341-7/09 Arkadiusz Sochala 2009-06-22 15:15:10
Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-06-19 13:38:58
RRiRG.ZP.341-7/09 Arkadiusz Sochala 2009-06-17 13:40:00
1/09 Arkadiusz Sochala 2009-06-17 08:22:28
RRiRG.ZP.341-7/09 Arkadiusz Sochala 2009-06-16 15:23:45
RRiRG.ZP.341-7/09 Arkadiusz Sochala 2009-06-16 12:27:05
RRiRG.ZP.341-7/09 Arkadiusz Sochala 2009-06-15 14:35:00
W SPRAWIE OGŁOSZENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO NR 1, POŁOŻONEGO W KROŚNIEWICACH, PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 12B, O POWIERZC Arkadiusz Sochala 2009-06-05 20:11:25
RRiRG.ZP.341-6/09 Arkadiusz Sochala 2009-05-14 18:24:02
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Arkadiusz Sochala 2009-05-12 17:47:43
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (2009) Arkadiusz Sochala 2009-05-08 18:45:28
Upowswzechnianie kultury fizycznej i sportu (2009) Arkadiusz Sochala 2009-05-08 18:40:55
w sprawie umorzenia bądź rozłożenia na raty należności z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej Arkadiusz Sochala 2009-05-08 13:52:59
RRiRG.ZP.341-4/09 Arkadiusz Sochala 2009-05-04 14:45:48
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste Arkadiusz Sochala 2009-04-23 21:38:45
RRiRG.ZP.341-3/09 Arkadiusz Sochala 2009-04-17 07:36:11
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczeg Arkadiusz Sochala 2009-04-15 19:05:40
w sprawie zmiany uchwały nr 282/L/06 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krośniewicena lata 2007 - 2013 Arkadiusz Sochala 2009-04-15 14:46:10
113/08 Arkadiusz Sochala 2009-04-06 21:11:36
112/08 Arkadiusz Sochala 2009-04-06 21:11:18
111/08 Arkadiusz Sochala 2009-04-06 21:11:01
110/08 Arkadiusz Sochala 2009-04-06 21:10:47
109/08 Arkadiusz Sochala 2009-04-06 21:10:27
108/08 Arkadiusz Sochala 2009-04-06 21:10:04
107/08 Arkadiusz Sochala 2009-04-06 21:09:44
103/08 Arkadiusz Sochala 2009-04-06 21:09:16
nr 101/08 Arkadiusz Sochala 2009-04-06 21:08:53
21/08 Arkadiusz Sochala 2009-04-06 21:08:28
Arkadiusz Sochala 2009-04-05 11:32:05
w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do wykonywania czynnosci z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2009-04-05 11:05:43
RRiRG.ZP.341-3/09 Arkadiusz Sochala 2009-03-24 21:33:35
RRiRG.ZP.341-3/09 Arkadiusz Sochala 2009-03-24 14:09:57
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2009-03-20 08:59:47
Nr 41/08 Arkadiusz Sochala 2009-03-20 08:05:07
Postanowienie RRiRG.OŚ.7624/1/09 Jerzy Borzuchowski 2009-02-26 10:09:42
Postanowienie RRiRG.OŚ.7624/1/09 Jerzy Borzuchowski 2009-02-26 10:06:54
Postanowienie RRiRG.OŚ.7624/1/09 Jerzy Borzuchowski 2009-02-26 09:58:31
Rada Miejska Arkadiusz Sochala 2009-02-25 14:08:11
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok. Arkadiusz Sochala 2009-02-20 12:04:12
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej na 2009 r. Arkadiusz Sochala 2009-02-20 12:03:49
Informacja o wynikach naboru Arkadiusz Sochala 2009-02-13 11:24:27
w sprawie przyjęcia „Ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Krośniewicach na 2009 rok” Arkadiusz Sochala 2009-01-26 15:34:51
w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krośniewice, w Arkadiusz Sochala 2009-01-26 15:26:11
w sprawie zmiany uchwały NR XIX/130/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 Arkadiusz Sochala 2009-01-26 15:16:06
w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2008 rok, których planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego Arkadiusz Sochala 2009-01-26 14:08:19
Nr 214/08 Arkadiusz Sochala 2009-01-26 13:02:49
RRiRG.GG. 72241-3/09 Arkadiusz Sochala 2009-01-16 20:40:39
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Arkadiusz Sochala 2009-01-15 15:26:52
Droga Stara Wieś - Franki Arkadiusz Sochala 2009-01-15 15:19:26
Arkadiusz Sochala 2009-01-10 07:35:16
Arkadiusz Sochala 2008-12-22 15:11:38
Statut Gminy Arkadiusz Sochala 2008-12-22 14:51:52
Arkadiusz Sochala 2008-12-22 13:30:15
Nr 122/08 Arkadiusz Sochala 2008-12-17 15:02:09
Nr 121/08 Arkadiusz Sochala 2008-12-17 15:01:36
z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krośniewice na lata 2008 - 2012 Arkadiusz Sochala 2008-12-17 14:41:21
Nr 46/08 Arkadiusz Sochala 2008-12-12 09:36:06
Nr 24/08 Arkadiusz Sochala 2008-12-12 07:57:57
Nr 23/08 Arkadiusz Sochala 2008-12-12 07:43:37
Komisje Rady Miejskiej Arkadiusz Sochala 2008-12-03 15:36:33
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2008 rok Arkadiusz Sochala 2008-12-03 13:11:21
w sprawie nie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu. Arkadiusz Sochala 2008-12-03 13:11:11
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2008 rok Arkadiusz Sochala 2008-12-03 13:10:57
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/180/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej pr Arkadiusz Sochala 2008-12-03 13:10:42
113/08 Arkadiusz Sochala 2008-11-21 08:07:54
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-09-19 08:19:41
AUTOSAN H9-20 Arkadiusz Sochala 2008-09-12 08:58:41
AUTOSAN H9-20 Arkadiusz Sochala 2008-09-12 08:58:01
Nr 18/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 16:09:25
Nr 17/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 15:31:38
Nr 16/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 15:25:36
Nr 12/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 13:13:30
Nr 10/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 12:55:22
Nr 9/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 12:46:34
Nr 7/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 12:42:47
Nr 8/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 12:41:15
Nr 7/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 12:38:02
Nr 6/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 12:29:06
Nr 5/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 12:26:24
Nr 5/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 12:25:55
Nr 5/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 12:22:29
Nr 5/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 12:20:56
Nr 5/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 12:20:42
Nr 5/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 12:18:39
Nr 5/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 12:16:42
Nr 4/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 12:09:43
Nr 3/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 12:02:18
Nr 2/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 11:58:26
Nr 1/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 11:52:43
Nr 78/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 11:46:45
Nr 78/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 11:45:59
Nr 78/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-10 11:45:02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Arkadiusz Sochala 2008-09-04 12:37:09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Arkadiusz Sochala 2008-09-04 12:36:32
Nr 70/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-04 12:13:21
Nr 64/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-04 12:11:20
Nr 63/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-04 12:07:25
Nr 52/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-04 12:00:46
Nr 49/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-04 11:58:12
Nr 44/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-04 11:55:53
Nr 43/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-04 11:54:16
Nr 42/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-04 11:51:04
Nr 39/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-04 11:48:14
Nr 38/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-04 11:41:50
Nr 27/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-04 11:39:18
Nr 19/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-03 16:31:37
Nr 14/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-03 16:28:14
Nr 13/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-03 16:23:48
Nr 13/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-03 16:18:47
Nr 11/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-03 15:46:34
Nr 11/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-03 15:45:09
Nr 11/08 Arkadiusz Sochala 2008-09-03 15:44:19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Arkadiusz Sochala 2008-08-28 11:26:18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Arkadiusz Sochala 2008-08-28 11:26:01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Arkadiusz Sochala 2008-08-28 11:25:40
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Arkadiusz Sochala 2008-08-28 11:25:18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Arkadiusz Sochala 2008-08-28 11:24:56
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-08-26 13:14:38
Szkoła Podstawowa im. gen Wł. Andersa w Nowem Arkadiusz Sochala 2008-08-14 12:58:35
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2008-08-14 12:57:43
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-08-12 08:27:56
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-08-12 08:26:56
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-08-12 08:26:01
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-08-12 08:23:32
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-08-11 12:10:37
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-08-05 10:20:16
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-08-05 10:06:53
Szkoła Podstawowa im. gen Wł. Andersa w Nowem Arkadiusz Sochala 2008-07-24 12:01:13
Szkoła Podstawowa im. gen Wł. Andersa w Nowem Arkadiusz Sochala 2008-07-24 12:00:54
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2008-07-24 12:00:31
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2008-07-24 11:59:41
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-15 11:12:49
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-15 11:09:57
Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-15 11:07:16
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-15 11:03:10
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-15 10:53:25
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-15 10:52:25
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-15 10:49:04
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-15 10:39:03
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-15 10:36:57
Oświadczenia majątkowe: Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2008-07-15 10:32:09
Oświadczenia majątkowe: Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2008-07-15 10:24:29
Oświadczenia majątkowe: Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2008-07-15 10:24:10
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:45:12
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:44:22
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:43:35
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:42:57
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:42:18
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:41:13
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:40:31
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:40:07
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:39:21
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:37:48
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:36:43
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:35:44
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:35:05
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:26:05
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:24:25
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:23:53
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:22:25
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:19:48
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:18:58
Szkoła Podstawowa w Jankowicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:18:16
Szkoła Podstawowa w Jankowicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:17:35
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:17:02
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:16:26
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:15:07
Oświadczenia majątkowe: Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:11:26
Oświadczenia majątkowe: Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:09:57
Oświadczenia majątkowe: Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:08:37
Oświadczenia majątkowe: Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:06:54
Oświadczenia majątkowe: Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2008-07-14 08:03:51
Informacja o wynikach naboru Arkadiusz Sochala 2008-07-11 16:23:23
Nr 58/08 Arkadiusz Sochala 2008-07-04 14:52:34
Nr 58/08 Arkadiusz Sochala 2008-07-04 14:51:57
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2008-07-01 17:00:40
Arkadiusz Sochala 2008-06-24 08:29:17
Arkadiusz Sochala 2008-06-24 08:28:10
Arkadiusz Sochala 2008-06-24 07:54:57
Arkadiusz Sochala 2008-06-24 07:52:07
1/08 Arkadiusz Sochala 2008-06-10 17:53:48
1/08 Arkadiusz Sochala 2008-06-10 17:50:23
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-06-10 13:20:28
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-06-10 13:19:07
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-06-10 13:17:57
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-06-10 13:16:52
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-06-10 13:15:33
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-06-10 13:14:04
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-06-10 13:12:55
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-06-10 13:09:45
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-06-10 13:07:35
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-06-10 13:06:30
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-06-10 13:05:11
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-06-10 13:03:51
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-06-10 13:02:12
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2008-06-10 12:59:48
Nr 48/08 Arkadiusz Sochala 2008-06-06 09:44:29
Nr 35/08 Arkadiusz Sochala 2008-05-02 09:21:30
Nr 36/08 Arkadiusz Sochala 2008-05-02 09:19:13
Nr 36/08 Arkadiusz Sochala 2008-05-02 09:17:58
Nr 33/08 Arkadiusz Sochala 2008-05-02 09:06:40
Nr 33/08 Arkadiusz Sochala 2008-05-02 09:05:50
Arkadiusz Sochala 2008-03-19 15:03:23
Arkadiusz Sochala 2008-03-19 15:02:50
Arkadiusz Sochala 2008-03-19 15:02:08
Arkadiusz Sochala 2008-03-19 15:00:41
Arkadiusz Sochala 2008-03-19 15:00:19
Arkadiusz Sochala 2008-03-19 14:50:46
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Arkadiusz Sochala 2008-03-02 19:45:57
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Arkadiusz Sochala 2008-03-02 19:27:07
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Arkadiusz Sochala 2008-03-02 19:25:45
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Arkadiusz Sochala 2008-03-02 19:24:31
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Arkadiusz Sochala 2008-03-02 19:24:07
Arkadiusz Sochala 2008-03-02 19:17:28
Arkadiusz Sochala 2008-02-29 12:56:59
2008 Arkadiusz Sochala 2008-02-25 14:57:09
Nr 5/08 Arkadiusz Sochala 2008-02-25 14:27:29
Nr 5/08 Arkadiusz Sochala 2008-02-25 14:26:43
Nr 127 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 15:09:20
Nr 110 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 15:08:55
Nr 110 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 15:08:32
Nr 127 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 15:08:02
Nr 102 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 15:05:36
Nr 110 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 15:04:36
Nr 101 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 15:01:14
Nr 3 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:41:14
Nr 4 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:38:57
Nr 5 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:36:24
Nr 6 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:33:37
Nr 7 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:30:55
Nr 8 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:28:30
Nr 9 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:26:12
Nr 11 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:21:48
Nr 12 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:19:40
Nr 13 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:17:09
Nr 14 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:14:52
Nr 15 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:12:52
Nr 16 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:10:01
Nr 17 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:07:24
Nr 19 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:04:56
Nr 20 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:02:22
Nr 20 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 13:01:49
Nr 21 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 12:59:07
Nr 22 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 12:56:27
Nr 23 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 12:53:53
Nr 24 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 12:51:15
Nr 25 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 12:48:29
Nr 26 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 12:45:49
Nr 27 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 12:43:21
Nr 28 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 12:39:52
Nr 29 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 12:36:54
Nr 30 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 12:33:35
Nr 30 Arkadiusz Sochala 2008-02-20 12:32:50
Nr 31 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 14:52:25
Nr 32 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 14:49:10
Nr 33 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 14:46:19
Nr 28 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 14:33:54
Nr 36 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 14:29:24
Nr 37 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 14:26:18
Nr 37 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 14:25:35
Nr 38 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 14:15:04
Nr 39 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 14:09:51
Nr 40 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 14:05:39
Nr 41 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 13:59:46
Nr 42 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 13:55:24
Nr 42 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 13:54:58
Nr 43 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 12:22:37
Nr 44 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 12:04:57
Nr 45 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 12:01:15
Nr 46 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 11:58:22
Nr 47 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 11:54:16
Nr 48 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 11:51:01
Nr 49 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 11:15:58
Nr 49 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 11:15:29
Nr 50 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 11:06:44
Nr 51 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 11:04:45
Nr 52 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 11:02:04
Nr 53 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:59:29
Nr 54 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:56:55
Nr 55 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:54:13
Nr 56 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:50:35
Nr 57 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:47:16
Nr 58 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:44:46
Nr 59 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:40:41
Nr 62 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:37:56
Nr 63 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:34:51
Nr 64 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:31:47
Nr 65 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:28:45
Nr 66 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:24:59
Nr 67 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:22:11
Nr 67 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:21:48
Nr 68 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:19:28
Nr 69 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:16:55
Nr 70 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:14:27
Nr 71 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:10:45
Nr 72 Arkadiusz Sochala 2008-02-19 10:07:24
Nr 73 Arkadiusz Sochala 2008-02-18 20:14:03
Nr 74 Arkadiusz Sochala 2008-02-18 20:10:46
Nr 75 Arkadiusz Sochala 2008-02-18 20:08:14
Nr 75 Arkadiusz Sochala 2008-02-18 20:07:24
Nr 76 Arkadiusz Sochala 2008-02-18 11:04:04
Nr 77 Arkadiusz Sochala 2008-02-18 11:00:07
Nr 78 Arkadiusz Sochala 2008-02-18 10:55:52
Nr 79 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 15:24:21
Nr 80 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 15:19:56
Nr 81 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 15:17:02
Nr 81 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 15:16:32
Nr 82 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 15:13:10
Nr 83 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 15:09:08
Nr 84 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 15:06:09
Nr 85 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 15:02:23
Nr 86 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 14:58:31
Nr 87 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 14:53:54
Nr 88 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 14:49:31
Nr 89 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 14:44:47
Nr 90 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 14:01:15
Nr 91 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 13:57:15
Nr 92 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 13:54:21
Nr 93 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 13:49:42
Nr 95 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 13:45:44
Nr 95 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 13:42:11
Nr 96 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 13:39:11
Nr 97 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 13:34:17
Nr 98 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 13:29:58
Nr 99 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 13:24:24
Nr 100 Arkadiusz Sochala 2008-02-15 13:10:37
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Arkadiusz Sochala 2008-02-14 12:09:45
Nr 118 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 15:12:49
Nr 101 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 15:11:25
Nr 114 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 15:10:41
Nr 126 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 14:58:29
103 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 14:55:55
Nr 127 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 14:53:45
Nr 110 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 14:50:01
Nr 109 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 14:46:07
Nr 108 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 14:42:48
Nr 105 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 14:35:12
Nr 104 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 14:30:41
103 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 14:26:59
103 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 14:25:59
Nr 102 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 14:21:57
Nr 101 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 14:17:54
Nr 126 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 13:28:14
Nr 124 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 13:24:54
Nr 123 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 13:20:22
Nr 122 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 13:17:06
Nr 120 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 13:08:54
Nr 119 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 13:04:58
Nr 118 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 13:01:51
Nr 117 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 12:57:50
Nr 116 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 12:52:02
Nr 115 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 12:47:14
Nr 114 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 12:43:32
Nr 113 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 12:38:48
Nr 112 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 12:33:37
Nr 133 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 12:27:26
Nr 111 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 12:24:46
Nr 126 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 12:17:38
nr 126 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 12:15:43
nr 129/07 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 12:15:02
nr 128/07 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 12:14:15
Nr 134 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 12:13:27
Nr 133 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 12:01:37
Nr 133 Arkadiusz Sochala 2008-02-12 11:59:09
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Arkadiusz Sochala 2008-01-17 13:21:12
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Arkadiusz Sochala 2008-01-17 13:19:31
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Arkadiusz Sochala 2008-01-17 13:18:25
nr 128/07 Arkadiusz Sochala 2007-12-18 14:12:59
nr 129/07 Arkadiusz Sochala 2007-12-18 14:11:53
nr 128/07 Arkadiusz Sochala 2007-12-18 14:08:47
Arkadiusz Sochala 2007-12-14 10:18:33
Arkadiusz Sochala 2007-12-14 10:17:30
Arkadiusz Sochala 2007-12-13 18:41:29
Arkadiusz Sochala 2007-12-13 18:41:10
Arkadiusz Sochala 2007-12-13 18:40:44
Arkadiusz Sochala 2007-12-13 18:40:27
Arkadiusz Sochala 2007-12-13 18:40:02
Arkadiusz Sochala 2007-12-13 18:39:37
Arkadiusz Sochala 2007-12-13 18:38:19
Arkadiusz Sochala 2007-12-13 18:38:02
Arkadiusz Sochala 2007-12-13 18:37:41
Arkadiusz Sochala 2007-12-13 18:37:20
Arkadiusz Sochala 2007-12-13 18:36:49
Arkadiusz Sochala 2007-12-13 18:36:18
Arkadiusz Sochala 2007-12-13 18:34:40
Arkadiusz Sochala 2007-12-13 18:32:47
Zarządzenie Arkadiusz Sochala 2007-12-13 18:25:11
Zarządzenie Arkadiusz Sochala 2007-12-13 17:59:50
Zarządzenie Arkadiusz Sochala 2007-12-13 15:53:21
Zarządzenie Arkadiusz Sochala 2007-12-13 15:33:06
Zarządzenie Arkadiusz Sochala 2007-12-13 15:19:39
Zarządzenie Arkadiusz Sochala 2007-12-11 18:10:38
Zarządzenie Arkadiusz Sochala 2007-12-11 16:24:18
Zarządzenie Arkadiusz Sochala 2007-12-11 16:23:48
Zarządzenie Arkadiusz Sochala 2007-12-11 16:22:55
Zarządzenie Arkadiusz Sochala 2007-12-11 16:22:43
Zarządzenie Arkadiusz Sochala 2007-12-11 16:22:22
Zarządzenie Arkadiusz Sochala 2007-12-11 15:57:22
Zarządzenie Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2007-12-11 15:56:52
Zarządzenie Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2007-12-11 15:44:01
Zarządzenie Burmistrza Krośniewic Arkadiusz Sochala 2007-12-11 15:42:51
Arkadiusz Sochala 2007-12-10 06:29:10
Arkadiusz Sochala 2007-12-10 06:26:08
Arkadiusz Sochala 2007-12-10 06:24:33
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:31:36
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:30:37
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:29:59
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:28:40
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:27:19
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:26:41
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:25:03
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:22:53
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:18:56
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:17:29
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:16:24
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:15:15
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:12:54
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:11:30
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:10:18
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:06:07
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:04:29
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 19:00:54
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 18:49:11
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 18:45:59
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 18:40:55
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 18:34:07
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 17:47:23
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 17:21:30
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 17:08:45
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 17:06:05
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 17:04:43
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 16:53:25
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 16:35:36
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 16:26:41
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 16:22:31
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 16:18:39
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 16:11:02
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 16:08:53
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 16:04:19
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 12:58:49
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 12:54:24
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 12:53:47
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 12:52:04
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 12:50:49
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 12:48:29
Arkadiusz Sochala 2007-12-09 12:48:08
Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-12-09 12:43:30
Jednostki organizacyjne Arkadiusz Sochala 2007-12-09 12:41:35
MZGKiM Arkadiusz Sochala 2007-12-09 12:20:29
MZGKiM Arkadiusz Sochala 2007-12-09 12:19:54
MZGKiM Arkadiusz Sochala 2007-12-09 12:16:57
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-12-09 11:58:54
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-12-09 11:56:21
Urząd Miejski w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-12-09 11:55:25
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Arkadiusz Sochala 2007-12-09 11:48:51
4/07 Arkadiusz Sochala 2007-12-09 11:45:41
4/07 Arkadiusz Sochala 2007-12-09 11:42:56
1_05 Arkadiusz Sochala 2007-12-09 11:06:04
1_05 Arkadiusz Sochala 2007-12-09 11:01:43
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:34:32
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:34:14
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:33:42
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:33:22
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:28:43
Gimnazjum w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:28:04
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:27:25
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:26:35
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:26:01
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:25:34
Przedszkole Miejskie w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:21:27
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:18:07
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:17:42
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:16:32
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:15:32
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:14:25
Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:13:36
Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:13:01
Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:12:33
Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:11:34
Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:06:39
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:03:30
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:03:03
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:01:50
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2007-10-23 21:00:52
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:59:52
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:58:35
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:58:12
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:57:22
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:56:58
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:56:36
Szkoła Podstawowa w Nowem Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:53:47
Szkoła Podstawowa w Jankowicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:52:32
Szkoła Podstawowa w Jankowicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:52:05
Szkoła Podstawowa w Jankowicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:51:33
Szkoła Podstawowa w Jankowicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:50:58
Szkoła Podstawowa w Jankowicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:45:57
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:45:02
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:44:23
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:43:30
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:42:47
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:41:24
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:37:26
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:36:21
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:35:50
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:35:22
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:34:58
MZGKiM w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:34:08
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:31:55
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:31:29
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:30:54
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:30:11
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:29:39
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:28:38
MGOPS w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:23:50
Szkoły Podstawowej w Zalesiu Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:21:18
Szkoła Podstawowa w Jankowicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 20:18:24
Oświadczenia majątkowe: Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2007-10-23 19:10:45
Oświadczenia majątkowe: Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2007-10-23 19:10:28
Oświadczenia majątkowe: Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2007-10-23 19:10:10
Oświadczenia majątkowe: Skarbnik Gminy Arkadiusz Sochala 2007-10-23 19:09:44
Oświadczenia majątkowe: Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2007-10-23 19:08:40
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 19:08:32
Oświadczenia majątkowe: Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2007-10-23 19:08:20
Oświadczenia majątkowe: Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2007-10-23 19:02:50
Oświadczenia majątkowe: Sekretarz Gminy Arkadiusz Sochala 2007-10-23 19:02:13
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 19:00:23
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 19:00:04
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:59:45
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:59:20
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:59:03
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:58:37
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:58:17
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:57:56
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:57:33
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:57:13
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:56:50
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:56:16
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:55:47
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:55:20
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:54:57
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:49:38
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:44:34
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:40:45
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:38:13
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:34:32
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:24:46
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:18:29
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:15:31
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:12:31
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:07:40
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:04:23
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 18:02:55
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 17:59:42
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 17:56:10
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 17:44:32
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 17:44:27
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 17:43:31
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 17:42:33
Oświadczenia majątkowe: Rada Miejska w Krośniewicach Arkadiusz Sochala 2007-10-23 17:34:52
Oświadczenia majątkowe: Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2007-10-23 17:33:53
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2007-10-23 17:33:23
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2007-10-23 17:30:18
Burmistrz Krośniewic Arkadiusz Sochala 2007-10-23 17:29:26
corner   corner