logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
minus Urząd Miejski w Krośniewicach
   minus 1/05
   plus 1/06
   plus 1/07
   plus 2/07
   plus 3/07
   plus 4/07
   plus 1/08
   plus 2/08
   plus 3/08
   plus 4/08
   plus 5/08
   plus 1/09
   plus 2/09
   minus 1/2016
   minus Sekretarz Gminy - 2019
   minus Inspektor ds. kadr - 2019
   minus Inspektor ds. księgowości - 2019
   minus Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - 2019
   minus Podinspektor ds. inwestycji - 2019
   minus Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Urzędu - 2019
   minus Podinspektor ds. inwestycji - 2019 - II nabór
   minus Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej - 2019
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór pracowników > Urząd Miejski w Krośniewicach

Spis dokumentów:
1. 1/05
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Punkcie Obsługi Stypendiów Unijnych
2. 1/06
nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
3. 1/07
inspektor ds. kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi
4. 2/07
Radca prawny
5. 3/07
inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki mieszkaniowej
6. 4/07
inspektor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (1/2 etatu)
7. 1/08
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie Finansowym (1 etat)
8. 2/08
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu (1 etat)
9. 3/08
inspektor ds. budownictwa i rozwoju gminy w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gminy(1 etat)
10. 4/08
nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. budownictwa i rozwoju gminy w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gminy (1 etat)
11. 5/08
inspektora ds. budownictwa i rozwoju gminy w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gminy (1 etat)
12. 1/09
podinspektor w Referacie Finansowym (1 etat)
13. 2/09
nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gminy
14. 1/2016
nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. rolnictwa i dodatków mieszkaniowychw Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gminy
15. Sekretarz Gminy - 2019
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Sekretarz Gminy Krośniewice
16. Inspektor ds. kadr - 2019
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. kadr
17. Inspektor ds. księgowości - 2019
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. księgowości
18. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - 2019
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
19. Podinspektor ds. inwestycji - 2019
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor ds. inwestycji
20. Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Urzędu - 2019
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Urzędu
21. Podinspektor ds. inwestycji - 2019 - II nabór
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor ds. inwestycji
22. Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej - 2019
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

Ilość odwiedzin: 44304
Nazwa dokumentu: Urząd Miejski w Krośniewicach
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2007-12-09 10:52:53
Data udostępnienia informacji: 2007-12-09 10:52:53
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-24 10:52:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner