logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
minus Budżet gminy
   plus Sprawozdania
   minus Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Gospodarka Finansowa > Budżet gminy

Spis dokumentów:
1. Sprawozdania
2. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy

Załączniki do pobrania: 2013-02-14 10:00:08 - Uchwała nr III/107/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2013 r. deficytu b (503.99 kB)
2013-02-14 10:02:09 - Uchwała nr III/108/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu (758.42 kB)
2013-06-03 11:11:36 - Uchwała nr III/193/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 maja 2013r. w sprawie opinii dotyczacej sprawozdania Burmistrza Gminy Krośniewice z wykonania budżetu (990.71 kB)
2013-12-20 11:23:39 - Uchwała nr III/440/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Krośniewice na 2014 r. (141.98 kB)
2013-12-20 11:27:40 - Uchwała nr III/441/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2013 r. deficytu (277.42 kB)
2013-12-20 11:28:54 - Uchwała nr III/442/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy (363.16 kB)
2014-02-06 08:13:14 - Uchwała nr III/73/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2014 (559.38 kB)
2014-10-17 10:14:09 - Uchwała nr III/243/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 września 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Krośniew (347.87 kB)
2014-10-17 10:16:17 - Uchwała nr III/296/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 października 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia p (384.29 kB)
2014-10-22 12:22:19 - Uchwała nr III/129/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2014r. w sprawie opinii dotyczacej sprawozdania Burmistrza Gminy Krośniewice z wykonania budżetu (831.47 kB)
2014-12-19 09:57:12 - Projekt budżetu Gminy Krośniewice na 2015r (5.15 MB)
2014-12-19 09:57:49 - Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018 dla Gminy Krośniewice (787.80 kB)
2014-12-19 10:03:26 - Uchwała nr III/386/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii dotyczacej projektu budżetu Gminy Krośniewice na 2015 rok (315.18 kB)
2014-12-19 10:06:29 - Uchwała nr III/387/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii dotyczacej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Krośniew (410.27 kB)
2014-12-19 10:10:39 - Uchwała nr III/388/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy K (722.49 kB)
2015-02-27 08:24:02 - Uchwała nr III/33/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2015 rok (1.28 MB)
2015-12-20 09:54:27 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2016 rok. (210.04 kB)
2015-12-20 09:54:50 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2016 rok. (część opisowa) (300.04 kB)
2015-12-20 09:55:12 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2016 rok. (załączniki) (1.10 MB)
2015-12-20 09:55:57 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 dla Gminy Krośniewice (204.95 kB)
2015-12-20 09:56:58 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 dla Gminy Krośniewice (załącznik Nr 1) (534.99 kB)
2015-12-20 09:57:16 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 dla Gminy Krośniewice (załącznik Nr 2) (234.22 kB)
2015-12-21 08:10:17 - Uchwała nr III/324/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Krosniewice na 2016 rok (248.64 kB)
2015-12-21 08:13:40 - Uchwała nr III/325/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Krosniew (301.25 kB)
2015-12-21 08:16:50 - Uchwała nr III/326/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krosniewice na lata 2016 -2019. (534.04 kB)
2016-02-04 12:59:20 - Uchwała nr III/28/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2016 roku oraz o (1.57 MB)
2016-11-25 15:24:58 - Uchwała nr III/87/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie opinii dotyczacej sprawozdania Burmistrza Gminy Krośniewice z wykonania budżetu (954.57 kB)
2016-11-25 15:26:55 - Uchwała nr III/220/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opinii dotyczacej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośniew (847.47 kB)
2016-11-25 15:23:20 - Uchwała nr III/263/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaplanowanego do za (861.44 kB)
2016-12-08 08:29:05 - Uchwała nr III/266/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Krośniewice na 2017 rok. (597.79 kB)
2016-12-08 08:27:08 - Uchwała nr III/267/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Krośniewice (944.53 kB)
2016-12-08 08:25:43 - Uchwała nr III/268/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (1.42 MB)
2017-01-02 13:31:43 - Budżet Gminy Krośniewice na 2017 rok (1.52 MB)
2017-01-18 15:56:56 - UCHWAŁA Nr lll/9/2017 Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budzetowego w 2017 roku o (811.00 kB)
2017-11-24 13:53:21 - Uchwała nr III/101/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie opinii dotyczacej sprawozdania Burmistrza Gminy Krośniewice z wykonania budżetu (1.41 MB)
2017-11-24 13:44:27 - Uchwała nr III/212/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 września 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośniewice (835.12 kB)
2017-11-24 13:42:57 - Uchwała nr III/251/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaplanowanego do zaciągnieci (904.07 kB)
2017-12-07 08:50:58 - Uchwała nr III/290/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu Budżetu Gminy Krośniewice na 2018 rok (366.52 kB)
2017-12-07 08:53:08 - Uchwała nr III/291/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Krośniewice (742.58 kB)
2017-12-07 08:55:43 - Uchwała nr III/292/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kro (874.92 kB)
2018-01-17 14:11:40 - Uchwała nr III/1/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku w (949.51 kB)
2018-06-27 10:06:04 - Uchwała nr III/173/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaplanowanego do zaciągnięc (904.84 kB)
2018-07-10 09:45:40 - Uchwała nr III/71/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Gminy Krośniewice z wykonania budżetu z (920.14 kB)
2018-12-13 11:55:02 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2019 r. (13.33 MB)
2018-12-13 12:33:53 - Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022 dla Gminy Krośniewice (5.69 MB)
2018-12-13 13:00:08 - Uchwała Nr V/266/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniew (1.66 MB)
2018-12-13 12:59:26 - Uchwała Nr V/267/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Krośniewice na 2019 (1.71 MB)
2019-03-06 08:56:16 - Uchwała Nr V/45/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości pl (1.41 MB)
2019-03-20 13:42:26 - Uchwała nr V/20/2019 Rady Miejskiej w Krośniewice z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2019 rok (1.44 MB)
2019-03-20 13:44:11 - Uchwała nr V/21/2019 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 stycznia 2019 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022 dla Gminy Krośniewice (1.42 MB)

Ilość odwiedzin: 46099
Nazwa dokumentu: Budżet gminy
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Mitlas
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mitlas
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2007-12-09 18:58:45
Data udostępnienia informacji: 2007-12-09 18:58:45
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-20 13:45:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner