logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
minus Jednostki organizacyjne
   minus Urząd Miejski w Krośniewicach
   minus Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
   minus Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
   minus Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach
   minus Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem
   minus Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
   minus Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
   minus Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Miasto i Gmina Krośniewice > Jednostki organizacyjne

Spis dokumentów:
1. Urząd Miejski w Krośniewicach
2. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach ul. Łęczycka 19a 99-340 Krośniewice gcksir@krosniewice.net
3. Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach ul. Łęczycka 17 99-340 Krośniewice
5. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem
Szkoła Podstawowa w Nowem 99-340 Krośniewice
6. Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 99-340 Krośniewice
7. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach ul. Poznańska 15 99-340 Krośniewice
8. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach ul. Paderewskiego 3 99-340 Krośniewice

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

 


ZAKŁADY BUDŻETOWE

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach,
ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice,
tel./fax /24/ 25 23 143, tel. /24/ 25 23 360, 25 23 043


JEDNOSTKI BUDŻETOWE
1) Urząd Miejski w Krośniewicach
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice
tel. /24/ 252-30-24  fax /24/ 254-77-82 
 
2) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
ul. Pozanska 15, 99-340 Krośniewice
tel./fax /24/ 25 23 545

3) Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
ul. Mickiewicza 2, 99-340 Krośniewice
tel. /24/ 25 23 022

4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach
ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice
tel. /024/ 25 23 027, 25 23 009

5) Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem
Nowe, 99-340 Krośniewice
tel. /24/ 25 23 178

6) Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
ul. Łęczycka 17, 99-340 Krośniewice
NIP:775-264-44-13
REGON: 101453226
tel. /24/ 25 23 089
 
INSTYTUCJE KULTURY
Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
ul. Łęczycka 19a, 99-340 Krośniewice
tel/fax 24 252 51 09
 

 

Ilość odwiedzin: 30527
Nazwa dokumentu: Jednostki organizacyjne
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2007-12-09 12:31:14
Data udostępnienia informacji: 2007-12-09 12:31:14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 09:18:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner