logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne za granicą

Głosowanie przez pełnomocnika

Dopisanie do spisu wyborców

Zaświadczenie o prawie do głosowania

 

Zgłoszenia na członków do Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane będą, zgodnie z kalendarzem wyborczym, do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godz. 1530 w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, Biuro Rady Miejskiej, pok. 11. Wzór zgłoszenia dla członków OKW dostępny jest do pobrania w załącznikach poniżej.

Załączniki do pobrania: 2015-02-05 11:58:21 - Pismo PKW z dnia 02.02.2015r (459.87 kB)
2015-03-20 08:18:42 - WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (91.71 kB)
2015-03-20 08:22:22 - Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (208.95 kB)
2015-03-20 08:24:30 - Kalendarz Wyborczy (Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) (996.86 kB)
2015-04-08 13:31:05 - Wzór zgłoszenia dla członków OKW - format WORD (do wypełnienia i wydrukowania) (129.50 kB)
2015-04-09 13:28:55 - Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Krośniewic z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Krośniewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń w (218.42 kB)
2015-04-14 14:55:59 - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 8 kwietnia 2015 r. o obwodach głosowania (202.40 kB)
2015-04-20 15:29:22 - Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Krośniewic z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów (...) (1.85 MB)
2015-05-04 18:38:39 - Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Krośniewic z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 30/2015 (...) (198.75 kB)
2015-05-05 14:37:20 - Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych (1.60 MB)

Ilość odwiedzin: 11505
Nazwa dokumentu: Wybory Prezydenckie 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2015-02-05 11:56:42
Data udostępnienia informacji: 2015-02-05 11:56:42
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-05 14:37:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner