logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      minus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
2010 > grudzień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 162/10 z dnia 2010-12-06
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
» Zarządzenie 163/10 z dnia 2010-12-06
w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, powołania Lidera Gminnego oraz powołania gminnego Biura Spisowego (GBS) do prac związanych z Narodowym Spisem Powszechnym
» Zarządzenie 164/10 z dnia 2010-12-06
zmieniające zarządzenie nr 155/10 z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
» Zarządzenie 165/10 z dnia 2010-12-10
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2010r
» Zarządzenie 166/10 z dnia 2010-12-10
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz podziału zadań, kompetencji i uprawnień w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Ochrona unikalnego ekosystemu Zabytkowego Parku w
» Zarządzenie 167/10 z dnia 2010-12-10
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz podziału zadań, kompetencji i uprawnień w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprz
» Zarządzenie 168/10 z dnia 2010-12-13
w sprawie zmiany dochodów i wydatków w budżecie na 2010 rok
» Zarządzenie 169/10 z dnia 2010-12-13
w sprawie zmiany wydatków w budżecie na 2010 rok
» Zarządzenie 170/10 z dnia 2010-12-14
w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu
» Zarządzenie 171/10 z dnia 2010-12-14
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofertna wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
» Zarządzenie 172/10 z dnia 2010-12-15
w sprawie zmiany dochodu i wydatków w budżecie na 2010 rok
» Zarządzenie 173/10 z dnia 2010-12-17
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
» Zarządzenie 174/10 z dnia 2010-12-17
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
» Zarządzenie 175/10 z dnia 2010-12-17
w sprawie zmiany wydatków w budżecie na 2010 rok
» Zarządzenie 176/10 z dnia 2010-12-17
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2010 rok
» Zarządzenie 177/10 z dnia 2010-12-17
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2010 rok
» Zarządzenie 178/10 z dnia 2010-12-17
w sprawie: gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej i higieny w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach
» Zarządzenie 179/10 z dnia 2010-12-22
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2010 rok
» Zarządzenie 180/10 z dnia 2010-12-27
w sprawie zmiany planu dochodu i wydatków w budżecie na 2010 rok
» Zarządzenie 181/10 z dnia 2010-12-28
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w drodze spisu z natury
» Zarządzenie 182/10 z dnia 2010-12-30
w sprawie zmiany planu dochodu i wydatków w budżecie na 2010 rok
» Zarządzenie 183/10 z dnia 2010-12-31
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2010 rok
» Zarządzenie 159/10 z dnia 2010-12-03
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
» Zarządzenie 160/10 z dnia 2010-12-03
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2010 roku dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 25 grudnia 2010 roku.
» Zarządzenie 161/10 z dnia 2010-12-03
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011 rok
corner   corner