logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Gospodarka Finansowa > Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

  • od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 01.08.2018r. - 31.01.2019r.

 

Termin wypłaty zwrotu podatku:

  • do 30 kwietnia 2019r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 27 listopada 2018r. stawka zwrotu podatku w 2019r. wynosi 1,00zł od 1 litra zakupionego oleju.

 

Limit przysługujący:

  • 100 litrów oleju napędowego / 1 ha użytków rolnych / rok,
  • 30 litrów oleju napędowego / 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła w roku 2018 / rok.

 

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu – posiadaczowi gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

Gospodarstwo rolne - obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

 

Wnioski składa się do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT zakupu oleju,
  • zaświadczenie z ARiMR o liczbie dużych jednostek bydła w 2018r.,​​​​​
  • umowy dzierżawy i inne dowody posiadania gruntów.

Ilość odwiedzin: 10285
Nazwa dokumentu: Zwrot podatku akcyzowego
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Bawej
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Bawej
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2016-01-07 14:30:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-07 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-21 13:19:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner