logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Utworzenie komitetu wyborczego LINK DO STRONY KBW
Zgłaszanie kandydatów do składu terytorialnej/obwodowej komisji wyborczej LINK DO STRONY KBW
Zgłaszanie kandydatów na radnych LINK DO STRONY KBW
Wzór sprawozdania finansowego LINK DO STRONY KBW

 

 

Załączniki do pobrania: 2018-12-04 12:55:48 - ZARZĄDZENIE NR 206/2018 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach (213.79 kB)
2018-12-06 14:51:55 - KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w ŁODZI II z dnia 4 grudnia 2018 r. o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego w w (346.94 kB)
2018-12-06 14:53:22 - KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminie złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonyc (486.99 kB)
2018-12-06 15:17:18 - INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II w sprawie sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w K (893.89 kB)
2018-12-06 15:20:25 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 4 grudnia 2018 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego (688.98 kB)
2018-12-14 14:49:48 - Obwieszczenie Burmistrza Krośniewic z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie granic o okręgu wyborczym (14.97 kB)
2019-01-03 09:08:40 - POSTANOWIENIE NR 1/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach (207.94 kB)
2019-01-03 09:09:09 - POSTANOWIENIE 8/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach w wyborach uzupełniających do Rady (193.91 kB)
2019-01-10 08:19:11 - KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie losowania numerów dla list kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach (12.46 kB)
2019-01-10 09:25:50 - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości (205.80 kB)
2019-01-15 10:55:30 - INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów (321.80 kB)
2019-01-17 07:53:39 - INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 16 stycznia 2019 r. powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach zarządzonych na dzień 10 lut (264.45 kB)
2019-01-18 14:24:32 - OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach z dnia 18 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Krośniewicach zarządzonych na dzie (197.76 kB)
2019-01-22 09:54:57 - POSTANOWIENIE NR 56/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Krośniewice (1012.76 kB)
2019-01-22 09:57:18 - POSTANOWIENIE NR 60/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w (805.80 kB)
2019-02-11 09:38:30 - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW oraz ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM (855.97 kB)
2019-02-11 09:39:26 - PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNEGO (667.51 kB)
2019-02-12 08:31:09 - OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r (233.52 kB)

Ilość odwiedzin: 8082
Nazwa dokumentu: Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Pawłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Pawłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2018-12-04 12:51:37
Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 12:51:37
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-12 08:31:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner