logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Oświadczenia majatkowe
   minus Burmistrz Krośniewic
   minus Zastępca Burmistrza Krośniewic
   minus Sekretarz Gminy
   minus Skarbnik Gminy
   minus Rada Miejska w Krośniewicach
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
      minus 2019
   plus Jednostki Organizacyjne
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. 2015
2. 2016
3. 2017
4. 2018
5. 2019

Załączniki do pobrania: 2007-01-24 17:34:52 - Stasiak Stanisław, za rok 2005 (101.53 kB)
2007-01-24 17:34:52 - Górecki Roman – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, za rok 2005 (109.17 kB)
2007-01-24 17:34:52 - Kołodziejski Czesław – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, za rok 2005 (104.60 kB)
2007-01-24 17:34:52 - Dąbrowicz Wojciech, za rok 2005 (95.86 kB)
2007-01-24 17:34:52 - Klarzak – Wójkowska Monika, za rok 2005 (97.79 kB)
2007-01-24 17:34:52 - Król Mieczysław, za rok 2005 (109.14 kB)
2007-01-24 17:34:52 - Lewandowski Bogusław Zygmunt, za rok 2005 (96.20 kB)
2007-01-24 17:34:52 - Marciniak Tomasz, za rok 2005 (97.96 kB)
2007-01-24 17:34:52 - Mikołajczyk Sławomir, za rok 2005 (97.90 kB)
2007-01-24 17:34:52 - Nowak Robert Ireneusz, za rok 2005 (106.61 kB)
2007-01-24 17:34:52 - Ociepa Henryk Tomasz, za rok 2005 (100.29 kB)
2007-01-24 17:34:52 - Ożarek Włodzimierz Jacek, za rok 2005 (99.93 kB)
2007-01-24 17:34:52 - Rosiak Henryk, za rok 2005 (103.59 kB)
2007-01-24 17:34:52 - Sapińska Anna Maria, za rok 2005 (100.08 kB)
2007-01-24 17:34:52 - Rożnowska Jadwiga Krystyna – Przewodnicząca Rady Miejskiej, za rok 2005 (123.48 kB)
2007-01-24 17:34:52 - Stasiak Stanisław, za rok 2006 (3.63 MB)
2007-01-24 17:34:52 - Rożnowska Jadwiga Krystyna – Przewodnicząca Rady Miejskiej, za rok 2006 (3.58 MB)
2007-01-24 17:34:52 - Górecki Roman – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, za rok 2006 (3.79 MB)
2007-01-24 17:34:52 - Kołodziejski Czesław – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, za rok 206 (3.80 MB)
2007-01-24 17:34:52 - Dąbrowicz Wojciech, za rok 2006 (3.59 MB)
2007-01-24 17:34:52 - Klarzak – Wójkowska Monika, za rok 2006 (3.64 MB)
2007-01-24 17:34:52 - Król Mieczysław, za rok 2006 (3.70 MB)
2007-01-24 17:34:52 - Lewandowski Bogusław Zygmunt, za rok 2006 (3.61 MB)
2007-01-24 17:34:52 - Marciniak Tomasz, za rok 2006 (3.60 MB)
2007-01-24 17:34:52 - Mikołajczyk Sławomir, za rok 2006 (3.63 MB)
2007-01-24 17:34:52 - Nowak Robert Ireneusz, za rok 2006 (3.69 MB)
2007-01-24 17:34:52 - Ociepa Henryk Tomasz, za rok 2006 (3.67 MB)
2007-01-24 17:34:52 - Ożarek Włodzimierz Jacek, za rok 2006 (3.68 MB)
2007-01-24 17:34:52 - Rosiak Henryk, za rok 2006 (3.64 MB)
2007-01-24 17:34:52 - Sapińska Anna Maria, za rok 2006 (3.72 MB)
2008-06-10 12:59:48 - Anna Maria Sapińska za rok 2007 (852.35 kB)
2008-06-10 13:02:12 - Lewandowski Bogusław Zbigniew za rok 2007 (811.31 kB)
2008-06-10 13:03:51 - Dąbrowicz Wojciech za rok 2007 (802.91 kB)
2008-06-10 13:05:11 - Rosiak Henryk za rok 2007 (875.05 kB)
2008-06-10 13:06:30 - Kołodziejski Czesław za rok 2007 (859.15 kB)
2008-06-10 13:07:35 - Klarzak Monika za rok 2007 (811.31 kB)
2008-06-10 13:09:45 - Król Mieczysław Zenon za rok 2007 (847.66 kB)
2008-06-10 13:12:56 - Ociepa Henryk Tomasz za rok 2007 (827.73 kB)
2008-06-10 13:14:04 - Robert Ireneusz Nowak za rok 2007 (816.25 kB)
2008-06-10 13:15:33 - Górecki Roman Stefan za rok 2007 (937.18 kB)
2008-06-10 13:16:52 - Mikołajczyk Sławomir za rok 2007 (810.30 kB)
2008-06-10 13:18:02 - Stasiak Stanislaw za rok 2007 (815.01 kB)
2008-06-10 13:19:07 - Marciniak Tomasz za rok 2007 (821.51 kB)
2008-06-10 13:20:28 - Ożarek Włodzimierz Jacek za rok 2007 (858.49 kB)
2008-08-12 08:23:32 - Rożnowska Jadwiga - Przewodnicząca Rady Miejskiej, za rok 2007 (3.16 MB)
2008-08-12 08:26:01 - Henryk Ociepa - wyjaśnienia nieprawidłowości w oświadczeniu za rok 2007 (362.29 kB)
2008-08-12 08:26:56 - Sapińska Anna, wyjaśnienia nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym za rok 2007 (393.35 kB)
2008-08-12 08:27:56 - Kołodziejski Czesław, wyjaśnienia nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym za rok 2007 (284.00 kB)
2008-09-19 08:19:41 - Sapińska Anna, wyjaśnienie w sprawie oświadczenia majątkowego (532.75 kB)
2009-03-20 08:54:00 - Kołodziejski Czesław, w związku z objęciem stanowiska Przewodniczącego Rady Miejskiej (5.48 MB)
2009-06-19 13:08:01 - Sapińska - Sztygiel Anna, za rok 2008 (1.11 MB)
2009-06-19 13:10:47 - Lewandowski Bogusław, za rok 2008 (1.07 MB)
2009-06-19 13:12:49 - Rosiak Henryk, za rok 2008 (1.08 MB)
2009-06-19 13:14:28 - Rożnowska Jadwiga, za rok 2008 (1.17 MB)
2009-06-19 13:16:50 - Król Mieczysław, za rok 2008 (1.12 MB)
2009-06-19 13:18:46 - Klarzak Monika, za rok 2008 (1.04 MB)
2009-06-19 13:21:54 - Nowak Robert, za rok 2008 (1.10 MB)
2009-06-19 13:25:01 - Górecki Roman, za rok 2008 (1.25 MB)
2009-06-19 13:26:27 - Mikołajczyk Sławomir, za rok 2008 (1.06 MB)
2009-06-19 13:28:53 - Stasiak Stanisław, za rok 2008 (1.09 MB)
2009-06-19 13:31:01 - Marciniak Tomasz, za rok 2008 (1.13 MB)
2009-06-19 13:34:07 - Ociepa tomasz, za rok 2008 (1.12 MB)
2009-06-19 13:36:18 - Ożarek Włodzimierz, za rok 2008 (1.18 MB)
2009-06-19 13:38:53 - Dąbrowicz Wojciech, za rok 2008 (1.07 MB)
2009-06-23 11:32:17 - Kołodziejski Czesław - Przewodniczący Rady Miejskiej za rok 2008 (1.48 MB)
2009-06-23 11:33:33 - Kołodziejski Czesław - wyjaśnienia nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym w związku z objęciem stanowiska Przewodniczącego Rady Miejskiej (367.94 kB)
2009-12-04 12:06:58 - Kołodziejski Czesław -korekta do pkt X oświadczenia majątkowego za 2008r (452.74 kB)
2010-05-07 08:15:47 - Dąbrowicz Wojciech, za rok 2009 (1.09 MB)
2010-05-07 08:19:09 - Górecki Roman, za rok 2009 (1.29 MB)
2010-05-07 08:21:42 - Klarzak Monika, za rok 2009 (1.06 MB)
2010-05-07 08:24:03 - Kołodziejski Czesław, za rok 2009 (1.31 MB)
2010-05-07 08:26:17 - Król Mieczysław, za rok 2009 (1.17 MB)
2010-05-07 08:28:30 - Lewandowski Bogusław, za rok 2009 (1.09 MB)
2010-05-07 08:32:16 - Marciniak Tomasz za rok 2009 (1.15 MB)
2010-05-07 08:34:29 - Mikołajczyk Sławomir za rok 2009 (1.10 MB)
2010-05-07 08:37:39 - Nowak robert za rok 2009 (1.16 MB)
2010-05-07 08:39:43 - Ociepa Henryk za rok 2009 (1.10 MB)
2010-05-07 08:41:57 - Ożarek Włodzimierz za rok 2009 (1.20 MB)
2010-05-07 08:43:43 - Rosiak Henryk za rok 2009 (1.12 MB)
2010-05-07 08:46:23 - Rożnowska Jadwiga za rok 2009 (1.16 MB)
2010-05-07 09:05:19 - Sapińska-Sztygiel Anna-Maria za rok 2009 (1.13 MB)
2010-05-07 09:06:48 - Stasiak Stanisław za rok 2009 (1.12 MB)
2010-08-05 11:19:27 - Kołodziejski Czesław -korekta do pkt X oświadczenia majątkowego za 2009r (204.94 kB)
2010-10-25 08:38:18 - Sapińska-Sztygiel Anna-Maria na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.16 MB)
2010-10-25 08:38:51 - Ociepa Henryk na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.13 MB)
2010-10-25 08:39:36 - Król Mieczysław na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.16 MB)
2010-10-25 08:40:11 - Nowak Robert na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.12 MB)
2010-10-25 08:40:44 - Stasiak Stanisław na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.09 MB)
2010-10-25 08:41:21 - Dąbrowicz Wojciech,na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.04 MB)
2010-10-25 08:42:21 - Lewandowski Bogusław, na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.09 MB)
2010-10-25 08:43:14 - Rosiak Henryk na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.17 MB)
2010-10-25 08:44:23 - Klarzak Monika, na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.06 MB)
2010-10-25 08:45:16 - Górecki Roman na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.35 MB)
2010-10-25 08:46:06 - Marciniak Tomasz na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.18 MB)
2010-10-25 08:47:14 - Rożnowska Jadwiga na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.24 MB)
2010-10-25 08:48:25 - Kołodziejski Czesław, na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.46 MB)
2010-10-25 08:49:14 - Mikołajczyk Sławomir na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.05 MB)
2010-10-25 08:50:43 - Ożarek Włodzimierz na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.23 MB)
2011-01-21 15:02:50 - Czerwińska Beata, pierwsze oświadczenie majątkowe (1.83 MB)
2011-01-21 15:04:19 - Szadkowska Zwolińska Barbara, pierwsze oświadczenie majątkowe (1.82 MB)
2011-01-21 15:05:07 - Kołodziejski Czesław, pierwsze oświadczenie majątkowe (2.06 MB)
2011-01-21 15:05:50 - Rosiak Henryk, pierwsze oświadczenie majątkowe (1.84 MB)
2011-01-21 15:06:41 - Piotrowska Jadwiga, pierwsze oświadczenie majątkowe (1.84 MB)
2011-01-21 15:07:36 - Rożnowska Jadwiga, pierwsze oświadczenie majątkowe (1.88 MB)
2011-01-21 15:09:22 - Górnik Paweł, pierwsze oświadczenie majątkowe (1.74 MB)
2011-01-21 15:10:08 - Nowak Robert, pierwsze oświadczenie majątkowe (1.77 MB)
2011-01-21 15:11:10 - Kępisty Sławomir, pierwsze oświadczenie majątkowe (1.83 MB)
2011-01-21 15:12:02 - Malarski Stanisław, pierwsze oświadczenie majątkowe (1.90 MB)
2011-01-21 15:12:45 - Mikołajczyk Sławomir, pierwsze oświadczenie majątkowe (1.76 MB)
2011-01-21 15:13:30 - Marciniak Tomasz, pierwsze oświadczenie majątkowe (1.82 MB)
2011-01-21 15:14:16 - Walczewski Tomasz, pierwsze oświadczenie majątkowe (1.89 MB)
2011-01-21 15:15:54 - Wolniewski Wojciech, pierwsze oświadczenie majątkowe (1.88 MB)
2011-02-23 07:56:41 - Ociepa Henryk, pierwsze oświadczenie majątkowe (1.73 MB)
2011-06-08 11:25:24 - Beata Grażyna Czerwińska za rok 2010 (1.74 MB)
2011-06-08 11:29:49 - Barbara Szadkowska za rok 2010 (1.68 MB)
2011-06-08 11:33:06 - Czesław Kołodziejski, za rok 2010 (1.94 MB)
2011-06-08 11:37:18 - Henryk Rosiak, za rok 2010 (1.72 MB)
2011-06-08 11:39:16 - Jadwiga Rożnowska, za rok 2010 (1.79 MB)
2011-06-08 11:42:18 - Jadwiga Piotrowska, za 2010 (1.72 MB)
2011-06-08 11:45:28 - Paweł Górnik, za rok 2010 (1.67 MB)
2011-06-08 11:49:00 - Robert Nowak za rok 2010 (1.70 MB)
2011-06-08 11:52:15 - Sławomir Kepisty za rok 2010 (1.82 MB)
2011-06-08 11:58:54 - Sławomir Mikołajczyk za rok 2010 (1.66 MB)
2011-06-08 12:00:16 - Stanisław Malarski, za rok 2010 (1.80 MB)
2011-06-08 12:01:19 - Henryk Ociepa, za rok 2010 (1.76 MB)
2011-06-08 12:04:23 - Tomasz Walczewski za rok 2010 (1.83 MB)
2011-06-08 12:05:22 - Tomasz Marciniak, za rok 2010 (1.69 MB)
2011-06-08 12:06:16 - Wojciech Wolniewski za rok 2010 (1.85 MB)
2011-08-09 10:23:33 - Henryk Ociepa, wyjaśnienia w sprawie oświadczenia majątkowego (300.62 kB)

Ilość odwiedzin: 43042
Nazwa dokumentu: Rada Miejska w Krośniewicach
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Pawłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Pawłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2007-01-24 17:34:06
Data udostępnienia informacji: 2007-01-24 17:34:06
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-09 10:23:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner