logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
10 styczeń 2011, poniedziałek 264
11 styczeń 2011, wtorek 195
12 styczeń 2011, środa 231
13 styczeń 2011, czwartek 645
14 styczeń 2011, piątek 483
15 styczeń 2011, sobota 284
16 styczeń 2011, niedziela 208
17 styczeń 2011, poniedziałek 429
18 styczeń 2011, wtorek 304
19 styczeń 2011, środa 312
20 styczeń 2011, czwartek 883
21 styczeń 2011, piątek 267
22 styczeń 2011, sobota 224
23 styczeń 2011, niedziela 306
9 styczeń 2012, poniedziałek 1064
10 styczeń 2012, wtorek 1753
11 styczeń 2012, środa 1250
12 styczeń 2012, czwartek 312
13 styczeń 2012, piątek 495
14 styczeń 2012, sobota 1250
15 styczeń 2012, niedziela 117
16 styczeń 2012, poniedziałek 303
17 styczeń 2012, wtorek 278
18 styczeń 2012, środa 236
19 styczeń 2012, czwartek 296
20 styczeń 2012, piątek 638
21 styczeń 2012, sobota 183
22 styczeń 2012, niedziela 108
7 styczeń 2013, poniedziałek 561
8 styczeń 2013, wtorek 639
9 styczeń 2013, środa 352
10 styczeń 2013, czwartek 976
11 styczeń 2013, piątek 515
12 styczeń 2013, sobota 499
13 styczeń 2013, niedziela 895
14 styczeń 2013, poniedziałek 684
15 styczeń 2013, wtorek 649
16 styczeń 2013, środa 734
17 styczeń 2013, czwartek 830
18 styczeń 2013, piątek 518
19 styczeń 2013, sobota 457
20 styczeń 2013, niedziela 407
6 styczeń 2014, poniedziałek 944
7 styczeń 2014, wtorek 827
8 styczeń 2014, środa 1399
9 styczeń 2014, czwartek 1214
10 styczeń 2014, piątek 1124
11 styczeń 2014, sobota 259
12 styczeń 2014, niedziela 1086
13 styczeń 2014, poniedziałek 1133
14 styczeń 2014, wtorek 1288
15 styczeń 2014, środa 485
16 styczeń 2014, czwartek 716
17 styczeń 2014, piątek 2081
18 styczeń 2014, sobota 1098
19 styczeń 2014, niedziela 616
5 styczeń 2015, poniedziałek 794
6 styczeń 2015, wtorek 381
7 styczeń 2015, środa 910
8 styczeń 2015, czwartek 1086
9 styczeń 2015, piątek 905
10 styczeń 2015, sobota 650
11 styczeń 2015, niedziela 537
12 styczeń 2015, poniedziałek 747
13 styczeń 2015, wtorek 608
14 styczeń 2015, środa 532
15 styczeń 2015, czwartek 483
16 styczeń 2015, piątek 553
17 styczeń 2015, sobota 420
18 styczeń 2015, niedziela 415
11 styczeń 2016, poniedziałek 420
12 styczeń 2016, wtorek 361
13 styczeń 2016, środa 2074
14 styczeń 2016, czwartek 1488
15 styczeń 2016, piątek 340
16 styczeń 2016, sobota 974
17 styczeń 2016, niedziela 2526
18 styczeń 2016, poniedziałek 3965
19 styczeń 2016, wtorek 1993
20 styczeń 2016, środa 2733
21 styczeń 2016, czwartek 1181
22 styczeń 2016, piątek 370
23 styczeń 2016, sobota 412
24 styczeń 2016, niedziela 272
9 styczeń 2017, poniedziałek 616
10 styczeń 2017, wtorek 1123
11 styczeń 2017, środa 613
12 styczeń 2017, czwartek 2037
13 styczeń 2017, piątek 291
16 styczeń 2017, poniedziałek 411
17 styczeń 2017, wtorek 507
18 styczeń 2017, środa 622
19 styczeń 2017, czwartek 324
20 styczeń 2017, piątek 432
21 styczeń 2017, sobota 656
22 styczeń 2017, niedziela 588
8 styczeń 2018, poniedziałek 640
9 styczeń 2018, wtorek 799
10 styczeń 2018, środa 4716
11 styczeń 2018, czwartek 1236
12 styczeń 2018, piątek 1255
13 styczeń 2018, sobota 739
14 styczeń 2018, niedziela 3485
15 styczeń 2018, poniedziałek 2169
16 styczeń 2018, wtorek 1394
17 styczeń 2018, środa 1721
18 styczeń 2018, czwartek 3214
19 styczeń 2018, piątek 1494
20 styczeń 2018, sobota 1733
21 styczeń 2018, niedziela 3420
7 styczeń 2019, poniedziałek 2399
8 styczeń 2019, wtorek 2031
9 styczeń 2019, środa 1893
10 styczeń 2019, czwartek 3837
11 styczeń 2019, piątek 3474
12 styczeń 2019, sobota 2743
13 styczeń 2019, niedziela 3143
14 styczeń 2019, poniedziałek 2955
15 styczeń 2019, wtorek 3314
16 styczeń 2019, środa 2197
17 styczeń 2019, czwartek 1844
18 styczeń 2019, piątek 1937
19 styczeń 2019, sobota 1574
20 styczeń 2019, niedziela 3129
6 styczeń 2020, poniedziałek 163
7 styczeń 2020, wtorek 353
8 styczeń 2020, środa 249
9 styczeń 2020, czwartek 187
10 styczeń 2020, piątek 101
11 styczeń 2020, sobota 288
12 styczeń 2020, niedziela 335
13 styczeń 2020, poniedziałek 317
14 styczeń 2020, wtorek 1421
15 styczeń 2020, środa 505
16 styczeń 2020, czwartek 458
17 styczeń 2020, piątek 598
18 styczeń 2020, sobota 601
19 styczeń 2020, niedziela 1174
11 styczeń 2021, poniedziałek 1794
12 styczeń 2021, wtorek 2556
13 styczeń 2021, środa 1818
14 styczeń 2021, czwartek 987
15 styczeń 2021, piątek 901
16 styczeń 2021, sobota 734
17 styczeń 2021, niedziela 1144
18 styczeń 2021, poniedziałek 743
19 styczeń 2021, wtorek 863
20 styczeń 2021, środa 390
21 styczeń 2021, czwartek 418
22 styczeń 2021, piątek 815
23 styczeń 2021, sobota 569
Sumaryczna ilość odwiedzin: 157621
corner   corner